100 trees for life

Mali is geen gemakkelijke plaats om een vrouw te zijn. Er is vaak weinig voedsel voor hun kinderen en weinig mogelijkheden om geld te verdienen. De meeste vrouwen zijn afhankelijk van het land om te overleven. De toenemende droogte en ontbossing maakt het allemaal nog moeilijker. Trees4Life wil 1.000 vrouwen in Mali helpen om bomen te planten en te onderhouden, voedsel te verbouwen en een inkomen te verwerven. De vrouwen krijgen training in belangrijke bedrijfsactiviteiten en apparatuur om de verwerking van boomproducten efficiënter te maken. Vrouwen krijgen perspectief op een betere toekomst en Mali wordt leefbaarder. Bovendien werken we mee aan een van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties: het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkelingen en bij tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering.

Voor meer informatie: https://www.soroptimist.nl/projects-local/100xtrees4life/

  • Club Delft