En marche les filles (2022)

En marche les filles (2022)

  • Club Ede


Soroptimistclub Ede zet zich in 2021-2022 voor onderwijs aan meisjes in de arme regio van Likasi (Democratische Republiek Congo). Hier heeft de Stichting BonBerger International een school opgericht, voor zowel jongens als meisjes. Het schoolgebouw telt zes klaslokalen, een kantoorruimte en vier toiletten. In de regio is de animo onder ouders om hun kinderen aan te melden groot, en al snel na de opening in 2015 had de school ruim duizend leerlingen.
Er loopt al een project om de school uit te breiden met meerdere klaslokalen. Parallel hieraan spitst het huidige project zich op het ontwikkelen van speciale lessen voor meisjes.  De lessen zijn bedoeld om hen te begeleiden tijdens hun studie en hen meer vertrouwen te geven voor het latere leven. Meisjes vanaf ongeveer 12 jaar vormen de doelgroep. Ook de ouders worden betrokken, voor een grotere sociale impact.

Aspecten van het project:
– Preventiebewustzijn. De cursussen die worden gegeven zijn niet alleen voor meisjes maar ook voor ouders. De verandering moet namelijk beginnen bij de ouders. Als zij begrijpen waarom die verandering nodig is, is er een kleinere kans op conflicten ontstaan tussen hen en de kinderen. Hiermee wordt getracht het vroegtijdig zwanger raken of uithuwelijken van meisjes in Likasi te voorkomen en hen aan te moedigen om verder te studeren.
– Het leren van nieuwe beroepen. Veel meisjes trouwen vroeg of gaan de prostitutie in om te kunnen eten. Binnen het project kunnen zij leren hoe ze bepaalde beroepen kunnen uitoefenen zodat ze autonoom kunnen worden. Dit heeft ook een positieve impact op de lokale economie.


Praktische invulling van het project:
Ten eerste worden materialen aangeschaft:
Materialen om beter te leren in het algemeen.
– Materialen voor seksueel onderwijs.  
Voor dit onderdeel worden onder andere illustraties gemaakt over vrouwenrechten en verhalen over vrouwen. Deze illustraties gaan we gebruiken tijdens de seksuele voorlichting.

Daarnaast is vooral het aanstellen van een aantal trainers van belang:

Een gespecialiseerde trainer voor de seksuele voorlichting: om te voorkomen dat de kinderen te vroeg het huwelijk ingaan of als meisje zwanger raken is het belangrijk hen te leren over seksualiteit. Belangrijk is dat dit iemand is met een pedagogische of psychologische achtergrond die gemakkelijk het vertrouwen van de kinderen kan winnen.
Vrouwen als rolmodellen/voorbeelden: twee vrouwen vertellen hun verhaal over hoe ze zijn geslaagd in het leven. Zo kunnen zij een bron van inspiratie en motivatie zijn voor onze meisjes om ook hard te werken voor hun toekomst. Dit is zeer belangrijk om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.
Een schooltuin begeleider: een schooltuin kan nuttig zijn voor zowel educatieve als sociale doeleinden. In de schooltuin wordt geleerd over planten en worden zelf groenten verbouwd.
Een chefkok: voor in de keuken. Twee juffen zullen deze chef en de leerlingen begeleiden. Hetgeen ze gaan verbouwen in de tuin, zullen ze leren koken op school.
– Een professionele naaister: in Congo dragen vrouwen veel zelfgemaakte kleding. De leerlingen wordt geleerd hoe ze zelf kleding kunnen maken, voor zichzelf en/of bij het uitoefenen van een beroep.
– Een evaluator: gedurende en na afloop van het traject wordt feedback gevraagd van de leerlingen over hoe ze de lessen ervaren en wat het effect is geweest Zo kan het project later uitgebreid worden naar een groter aantal meisjes.

Stichting BonBerger (https://www.csbonberger.org/)
Doel van de stichting in het algemeen is het aanbieden van basisonderwijs van goede kwaliteit, en het bevorderen van praktijkonderwijs. De stichting wil hulp bieden die aansluit bij de lokale problemen, met name de honger en de armoede. Door praktijkgericht onderwijs te bieden hoopt zij een bijdrage te kunnen leveren aan het gezin en de maatschappij, en vooral een zekerder toekomst te geven aan het kind.

De school Bon Berger in Likasi en de Nederlandse stichting werken nauw samen aan de ontwikkeling van een brede school. De wens is om een voorziening te creëren waarin  basis-, beroepsonderwijs/training en andere activiteiten gebundeld kunnen worden. De intentie is om, naast de school voor basisonderwijs, ook een vakschool op te zetten voor agrariërs, kleermakers en andere creatieve beroepsbeoefenaars (bijvoorbeeld voor het maken van speelgoed of bloemvazen).