Stichting Misbruikt (2023)

Stichting Misbruikt (2023)

  • Club Ede


Een van de organisaties die wij dit jaar ondersteunen, is de Stichting Misbruikt.

Stichting Misbruikt! heeft de ambitie om de landelijk erkende organisatie te zijn waarin de belangen van slachtoffers van seksueel misbruik en van de directe betrokkenen worden behartigd, waar lotgenoten en lotgenoten-activiteiten worden ondersteund en waar iedereen terecht kan voor informatie. Ook werkt de stichting samen met de overheid en daarmee samenhangende organisaties. De stichting wordt beschouwd als het podium voor dé stem van mensen die misbruik hebben meegemaakt en van de direct betrokkenen. Daarbij is er ook aandacht voor de plegers.

Georganiseerd sadistisch seksueel misbruik

Afgelopen jaar heeft Stichting Misbruikt! een avond verzorgd bij de Soroptimist Club Ede. Samen met een ervaringsdeskundige heeft de stichting informatie gegeven over georganiseerd sadistisch seksueel misbruik. Deze doelgroep valt sinds anderhalf jaar onder de stichting en heeft vaak heel andere behoeften dan de groep mensen die bijvoorbeeld misbruikt zijn in het gezin van herkomst. Deze doelgroep is minder erkend en wordt ook minder herkend dan andere slachtoffers van seksueel misbruik. Juist daarom komt de stichting ook op voor de belangen van deze groep en ondersteunt zij de slachtoffers die zich bij de stichting melden met praktische zaken en het ontplooien van activiteiten vanuit de doelgroep om hun leven weer terug te winnen en erkenning en herkenning te bevorderen.

Cursus/opleiding of levensonderhoud

Wij ondersteunen met geld activiteiten die de stichting rechtstreeks uitvoert voor slachtoffers van seksueel misbruik maar ook activiteiten die de slachtoffers zelf uitvoeren. De uitgaven zijn gericht op praktische ondersteuning. Het gaat om een bijdrage om gered, gehoord en beschermd te worden of om ondersteuning in de vorm van een cursus/opleiding dan wel activiteiten die helpen om in het levensbehoud te voorzien.

Tess en de commissie Hendriks

Een voorbeeld van ondersteuning is Tess; zij is een ervaringsdeskundige die internationaal werkt voor de stichting. Zij kan door alles wat haar is overkomen niet meer in Nederland wonen maar heeft in het buitenland een nieuw leven opgebouwd. Zij is kunstenaar en voorziet in haar onderhoud door het maken van schilderijen over het thema georganiseerd sadistisch kindermisbruik met rituele kenmerken. Zij organiseert hierover exposities en spreekt met de pers. Echter zij kan dit niet alleen. Tess helpt de stichting met alles wat zij kan. Bijvoorbeeld door haar verhaal neer te leggen bij de Commissie Hendriks waar zij een uitgebreid interview heeft gegeven. De stichting helpt Tess met haar missie om via kunst deze vorm van misbruik in het licht te zetten. Zij heeft daar verf, doeken en ander materiaal voor nodig. Er zijn op dit moment legio voorbeelden waar de stichting de slachtoffers mee kan ondersteunen.