Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Enschede

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Enschede

Enschede is op 29 september 1962 opgericht. Het charter werd uitgereikt door Maryvonne Stephan uit Frankrijk. De club telt momenteel 35 leden en kent een grote variëteit aan beroepen. Er is veel aandacht voor de werving van jonge(re)leden. Elke derde woensdag van de maand is er een clubbijeenkomst met meestal een gastspreker die invulling geeft aan het jaarthema. De nieuwjaarsbijeenkomst, is ook toegankelijk voor de partners van leden. In juli/augustus is er een zogenaamde ‘buitendag’.
Onze club onderhoudt een friendshiplink met Club Essen in Duitsland.

 

Club Enschede is op 29 september 1962 opgericht.

Ons profiel

Club Enschede steunt naast de (inter)nationale projecten doorgaans een andersoortig project:

Naam club: Stichting Soroptimist International Club Enschede
Kvk: 40076619

ANBI status
RSIN-nummer: 8057.69.535
Email: enschede@soroptimist.nl

Ons bestuur:
Voorzitters: Ineke van Buren, Karin van der Veen
Secretaris: Jannette Zandstra   
Penningmeester: Mirjam de Haas
Assessors: Tho Overbeek, Hettie Slot

Bijlagen

https://www.soroptimist.nl/enschede/wp-content/uploads/sites/83/2024/07/Jaarafrekening-2023.pdf

https://www.soroptimist.nl/enschede/wp-content/uploads/sites/83/2024/07/Jaarverslag-clubjaar-2023.pdf

                        


Project 2024-2025:

Stichting de Beschermde Wieg.

In Nederland is er een groep zorgmijdende zwangere vrouwen, die niet bereikt wordt door de reguliere hulpverlening. Met alle gevolgen van dien. Tot 2015 werden er in Nederland jaarlijks gemiddeld 5 vondelingen gevonden. De meeste baby’s waren dood. De stichting zet zich sinds de opening in 2014 in om deze vrouwen in nood te bereiken. De stichting biedt laagdrempelige preventieve hulp en begeleiding, desgewenst anoniem, om zo een veilige geboorte te bevorderen, met als doel dat baby’s niet op een onveilige plek worden achtergelaten of worden gedood. Vrouwen krijgen objectieve keuzegesprekken, waarbij alle knelpunten en mogelijkheden worden besproken. Beschermde Wieg helpt oplossingsgericht en biedt steun ook na de bevalling middels een intensief nazorgtraject. Het vernieuwende in de aanpak van Beschermde Wieg is haar 24 uurs zorg, waarbij iedere moeder één en dezelfde contactpersoon krijgt. De doelgroep van Beschermde Wieg bestaat uit vrouwen die geen contact durven op te nemen met de reguliere hulpverlening. De unieke aanpak van Beschermde Wieg is gericht op het geven van zelfvertrouwen, erkenning, snel handelend, los van bureaucratie en systemen.