Home

Soroptimistclub Goeree-Overflakkee

Onze Missie
Wij willen graag bijdragen aan de (wereldwijde) verbetering van de positie van vrouwen en meisjes. Bij de keuze van een project wordt, naast een financiële ondersteuning, ook gekeken in hoeverre onze eigen expertise (onze talenten) ingezet kan worden om een project te ondersteunen.

 

contactadres:

goereeoverflakkee@soroptimist.nl

 

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Goeree-Overflakkee

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Onze club bestaat uit enthousiaste vrouwen die de handen ineen slaan en samen werken aan activiteiten en projecten om geld in te zamelen voor de doelen die wij belangrijk vinden, passend binnen de thema’s van het Soroptimisme.

onze thema’s zijn:

Empowerment, Educatie, Gezondheid, Duurzaamheid

Ons profiel

Soroptimistclub Goeree-Overflakkee is op 27 juni 1998 opgericht en in 2023 vierden wij ons 25 jarig jubileum. Het aantal leden van onze vereniging schommelt tussen de twintig en dertig vrouwen die afkomstig zijn uit alle delen van het eiland.

Onze club kent een grote diversiteit in achtergrond, beroep en leeftijd. Enthousiaste vrouwen die naast hun dagelijkse werkzaamheden de handen ineen slaan en samen werken aan activiteiten of projecten om geld in te zamelen voor de doelen die wij belangrijk vinden.

Door de friendshiplink met onze zusterclub in Dortmund maken we deel uit van een internationaal netwerk. De bezoeken aan de zusterclub in Dortmund en de ontvangsten op het eiland worden als zeer waardevol beschouwd.

Clublidmaatschap

De Soroptimistclub Goeree-Overflakkee is een vereniging die te omschrijven is als ’service-club’. Dit houdt in dat we dienstbaar willen zijn aan de samenleving en ons met name inzetten voor verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen en meisjes. Net als andere serviceclubs is onze club een netwerk van vrouwen uit verschillende beroepsgroepen en maatschappelijke oriëntatie.

Het unieke van de Soroptimisten is dat wij een grote exclusieve serviceorganisatie voor vakvrouwen zijn. Soroptimisten zijn zusters, Sorores, die het beste, optimum, nastreven. Het lidmaatschap staat open voor vrouwen uit alle beroepen die zich uitdrukkelijk willen inzetten voor onze missie en doelstelling, maar ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer omdat vriendschap, onderling vertrouwen en samenwerking het draagvlak vormen van onze club. Lid zijn van onze club betekent dan ook dat we van de leden verwachten dat zij actief deelnemen aan het verenigingsleven en zich in hun vrije tijd inzetten voor activiteiten met betrekking tot fondsenwerving.

Vrouwen die zich aangetrokken voelen tot onze doelstelling en graag deel uit willen maken van een enthousiaste club zijn van harte welkom. Elders op de website staat hoe potentiele leden contact kunnen opnemen en zich informeren over een eventueel lidmaatschap. Onze club heeft altijd behoefte aan vrouwen die een kwaliteitsimpuls kunnen geven op commercieel, organisatorisch en of marketingtechnisch gebied.

Lid worden?

Wie denkt dat zij ook een waardevolle bijdrage kan leveren aan onze missie en wil deelnemen aan de activiteiten van onze club, kan zich aanmelden via de homepage van soroptimist.nl

Onze activiteiten

Maandelijks komen we bij elkaar waarbij er eerst gezamenlijk gegeten wordt. Daarna wordt kort vergaderd. De avonden worden verder ingevuld met lezingen, presentaties of werkverhalen van de clubleden. Er wordt afwisselend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond vergaderd.

Naast de reguliere clubavonden organiseren we ook extra informele activiteiten zoals etentjes, excursies en de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Ook kunnen leden deelnemen aan feestelijke bijeenkomsten zoals een lustrum van een andere Nederlandse of buitenlandse Soroptimistclub. Zo hebben leden het lustrum van de Soroptimistclub in Boedapest meegevierd.

Kijk op onze website, facebook-pagina en twitter voor informatie over recente activiteiten van onze club.

Volg ons op social media

Instagram
LinkedIn
Facebook
Twitter

.