Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Goeree-Overflakkee

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Goeree-Overflakkee

Onze Missie
Wij willen graag bijdragen aan de (werelwijde) verbetering van de positie van vrouwen en meisjes. Bij de keuze van een project wordt, naast een financiële ondersteuning, ook gekeken in hoeverre onze eigen expertise (onze talenten) ingezet kan worden om een project te ondersteunen.

Onze club bestaat uit enthousiaste vrouwen die de handen ineen slaan en samen werken aan activiteiten of projecten om geld in te zamelen voor de doelen die wij belangrijk vinden.

Ons profiel

De Soroptimistclub Goeree-Overflakkee is op 26 juni 1998 opgericht en viert in 2018 haar twintigjarig lustrum. Het aantal leden van onze vereniging schommelt tussen de twintig en dertig vrouwen die afkomstig zijn uit alle delen van het eiland.

Onze club kent een grote diversiteit in achtergrond, beroep en leeftijd. Enthousiaste vrouwen die naast hun dagelijkse werkzaamheden de handen ineen slaan en samen werken aan activiteiten of projecten om geld in te zamelen voor de doelen die wij belangrijk vinden.

Door de friendshiplink met onze zusterclub in Dortmund maken we deel uit van een internationaal netwerk. De bezoeken aan de zusterclub in Dortmund en de ontvangsten op het eiland worden als zeer waardevol beschouwd.

Clublidmaatschap

De Soroptimistclub Goeree-Overflakkee is een vereniging die te omschrijven is als ’service-club’. Dit houdt in dat we dienstbaar willen zijn aan de samenleving en ons met name inzetten voor verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen en meisjes. Net als andere serviceclubs is onze club een netwerk van vrouwen uit verschillende beroepsgroepen en maatschappelijke oriëntatie.

Het unieke van de Soroptimisten is dat wij een grote exclusieve serviceorganisatie voor vakvrouwen zijn. Soroptimisten zijn zusters, Sorores, die het beste, optimum, nastreven. Het lidmaatschap staat open voor vrouwen uit alle beroepen die zich uitdrukkelijk willen inzetten voor onze missie en doelstelling, maar ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer omdat vriendschap, onderling vertrouwen en samenwerking het draagvlak vormen van onze club. Lid zijn van onze club betekent dan ook dat we van de leden verwachten dat zij actief deelnemen aan het verenigingsleven en zich in hun vrije tijd inzetten voor activiteiten met betrekking tot fondsenwerving.

Binnen de club zijn diverse commissies actief. Ieder lid van onze club heeft een taak. Dit kan in een commissie zijn, maar iemand kan ook een bepaalde klus op zich nemen.

Vrouwen die zich aangetrokken voelen tot onze doelstelling en graag deel uit willen maken van een enthousiaste club zijn van harte welkom. Elders op de website staat hoe potentiele leden contact kunnen opnemen en zich informeren over een eventueel lidmaatschap. Onze club heeft altijd behoefte aan vrouwen die een kwaliteitsimpuls kunnen geven op commercieel, organisatorisch en of marketingtechnisch gebied.

Onze activiteiten

Maandelijks vindt er in DOK16 van de Zuidwester een clubbijeenkomst plaats waarbij we eerst gezamenlijk een maaltijd nuttigen. Na de maaltijd wordt er kort vergaderd. De avonden worden verder ingevuld met lezingen, presentaties of werkverhalen van de clubleden. Er wordt afwisselend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond vergaderd.

Naast de reguliere clubavonden organiseren we ook extra informele activiteiten zoals etentjes, excursies en de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Ook kunnen leden deelnemen aan feestelijke bijeenkomsten zoals een lustrum van een andere Nederlandse of buitenlandse Soroptimistclub. Verleden jaar heeft een aantal leden van onze club het lustrum van de Soroptimistclub in Boedapest meegevierd.

Kijk op onze website, facebook-pagina en twitter voor informatie over recente activiteiten van onze club.

Lid worden?

Wie denkt dat zij ook een waardevolle bijdrage kan leveren aan onze missie en wil deelnemen aan de activiteiten van onze club, kan zich aanmelden via de button Lid worden in het gele vlak hieronder.

Volg ons op social media

Instagram
LinkedIn
Facebook
Twitter

Nieuws / Acties

Campagne Orange The World

De campagne ‘Orange The World’ is een wereldwijde campagne voor vrouwenrechten en gender gelijkheid. Wereldwijd wordt in meer dan 100 landen tussen 25 november (internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en 10 december (internationale mensenrechten dag) zestien dagen lang actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen. ‘Orange The World’ wordt georganiseerd door UN Women en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland (https://www.orangetheworld.nl/).

(Huiselijk) geweld tegen vrouwen en meisjes

Vanuit de hele wereld stromen berichten binnen over de toename van huiselijk geweld tijdens de coronacrisis. Er worden jaarlijks meer dan 85.000 vrouwen vermoord door hun partner of een familielid. Dit aantal is de afgelopen maanden, waarin gezinnen in quarantaine dicht op elkaar moeten zitten, explosief toegenomen. De spanningen lopen op en vrouwen kunnen geen kant uit.

Naast huiselijk geweld maken vrouwen en meisjes ook allerlei andere soorten geweld mee; 45 % van de vrouwen in Nederland krijgt in haar leven te maken met seksueel, fysiek of psychisch geweld op school, werk of in het uitgaansleven. Veel vrouwen die met geweld of intimidatie te maken krijgen, doen hier geen aangifte of melding van. Omdat zij niet weten waar ze terecht kunnen, zich schamen, bang zijn om niet serieus genomen te worden of het idee hebben dat melden toch niet helpt. Om dit te bestrijden is het van belang om op alle niveaus bewustwording te creëren onder vrouwen én mannen, om het taboe te doorbreken en er samen voor te zorgen dat vrouwen en meisjes geweld kunnen melden. Dat is het doel van de ‘Orange The World’.

“Melden moet altijd mogelijk zijn”

Het thema voor Orange The World 2020 is ‘Melden moet altijd mogelijk zijn’. Op Goeree Overflakkee kan dit gedaan worden via Stichting Veilig Thuis Rijnmond (https://veiligthuisrr.nl/). Bij Veilig Thuis Rijnmond kan men terecht wanneer vrouwen en/of kinderen hulp zoeken bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ook kunt u er terecht als u zich zorgen maakt over een ander die te maken heeft met huiselijk geweld en/of kindermishandeling, want geweld stopt niet vanzelf!

Wat gaat de Soroptimistclub Goeree-Overflakkee doen?

We gaan 16 dagen lang aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Samen met de gemeente sluit de Soroptimistclub Goeree-Overflakkee zich aan bij ‘Orange The World’, door markante gebouwen op Goeree-Overflakkee oranje te verlichten. De acties zijn corona-proof en veel zal zich daarom in de lokale pers en op Social Media afspelen. Volg ons op Facebook, Instagram, LinkedIn of twitter via @soroptimistclubGO.

www.geweldtegenvrouwenmelden.nl, direct via de website van Stichting Veilig Thuis Rijnmond https://veiligthuisrr.nl/ of bel 0800-2000.