Project Fier! 2021-2023

 

Soroptimistclub Goeree-Overflakkee zet zich in voor Fier!

Dit project is afgerond op 7 februari 2024 door het overhandigen van de laatste cheque van 5.000,00. Hiermee is in totaal 10.000 euro bij elkaar gebracht door Soroptimistclub Goeree-Overflakkee voor Fier.

Symbolische overhandiging van de laatste cheque

Projectperiode 2021-2023

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties met 2 locaties in Leeuwarden en Capelle aan den IJssel. Waarbij de opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld.
Fier streeft ernaar dat iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in een afhankelijkheidsrelaties direct hulp kan krijgen: slachtoffers, getuigen (meestal kinderen) en plegers van geweld. Bij Fier wordt er samen met de cliënten gewerkt aan drie belangrijke zaken: trauma, trots en toekomst.

Holistische visie
Fier wil de best mogelijke zorg bieden. Dit wordt gedaan vanuit een holistische visie: de mens wordt als totaal gezien. Hoe ziet jouw leven eruit en wat heb jij nodig om in je kracht te komen? Dat is waarin Fier de hulp nog verder wil ontwikkelen. De kinderen, jongeren en volwassenen die geholpen worden hebben wel een probleem, maar ze zijn niet hun probleem. Ze zijn in de eerste plaats mens. Bij Fier wordt de mens centraal gesteld. Het accent ligt op de toekomst, op ambities en dromen. ‘Waar ben je goed in?’, ‘Waar word je blij van?’ en ‘Wat is je droom?’.
Die vragen zijn minstens zo belangrijk als de vraag ‘Wat is er aan de hand?’. Positieve ervaringen en succeservaringen bieden een tegenwicht aan klachten en problemen.
Vanuit de holistische visie wil Fier dat hun cliënten, naast het feit dat ze hulpverlening en behandeling krijgen, ‘gewoon’ naar school gaan, sporten, werken of vrijwilligerswerk doen.
Fier ontwikkelt daarom zorgprogramma’s waarin (jeugd-)ggz, (jeugd)zorg, vrije tijd, systeemtherapie, sport en onderwijs volledig geïntegreerd zijn en elkaar versterken.

Blooming Bakery – met zorg en liefde gemaakt
In hun sociale onderneming Blooming Bakery doen de cliënten van Fier waardevolle werk-, leer- en succeservaring op binnen het banketbakkers- vak. Onder begeleiding van professionele leermeesters en betrokken vrijwilligers werken zij aan een kansrijke toekomst, zonder geweld.

Projectomschrijving
In Capelle ad IJssel is een tweede Veilige Veste gerealiseerd, de eerste Veilige Veste staat in Leeuwarden.. Een veilige veste is een plek waar jonge slachtoffers van geweld een veilig onderkomen kunnen vinden en de hulp en behandeling krijgen die ze nodig hebben, zonder zich te hoeven verstoppen. Het doel: een veilige en beschermde omgeving bieden waarin kan worden gewerkt aan een toekomst zonder geweld.

informatie FIER zie: Landelijk expertise- en behandelcentrum – Fier.nl

 

Soroptimistclub Goeree-Overflakkee

De ondersteuning van de Soroptimistclub Goeree-Overflakkee bestaat uit 3 pijlers, te weten inzet expertise, ondersteuning bij de organisatie van een aantal dagdelen tijdens de summerschool en financiële ondersteuning om de Veilige Veste tot een echt thuis voor de meiden te maken.

  • Club Goeree-Overflakkee