Project Preventie van Kindhuwelijken in Pakistan

  • Club Gouda e.o.

Oxfam Novib

Preventie van kindhuwelijken in Pakistan

 Van 2017 tot en met 2020 zetten wij ons in voor preventie van kindhuwelijken in Pakistan, in samenwerking met Oxfam


Waarom vinden wij dit belangrijk?

Kindhuwelijken ontnemen meisjes hun rechten. Hun recht op eigen keuze, maar ook op onderwijs, veiligheid, gezondheid en lichamelijke integriteit. Doordat meisjes op jonge leeftijd trouwen hebben zij een verhoogd risico op complicaties bij zwangerschap en bevalling en zijn ze kwetsbaar voor huiselijk geweld en seksueel misbruik.

Bovendien worden de meeste meisjes gedwongen om te stoppen met hun opleiding na het huwelijk. Zonder opleiding staakt hun persoonlijke ontwikkeling en wordt de kans kleiner dat zij kunnen ontsnappen aan armoede.
Meer weten over Doelstellingen van het project, lees hier.

In de praktijk

Oxfam Novib werkt samen met Oxfam Pakistan met lokale mensen in de provincies Punjab en Sindh. Zij weten uit de praktijk waaraan behoefte is en wat werkt. Het project kent meerdere deelprojecten:

  • Edutainment
  • Fietsen voor schoolgaande meisjes
  • Muurschilderingen

Edutainment
Vanaf het begin in 2017 is er geld gestoken in Edutainment, educatie door entertainment. In de praktijk: radio uitzendingen, mobiele cinema, video, toneelstukjes in de openlucht. De Universiteit van Oxford deed een nulmeting en volgt nu de resultaten. Daarvan komt geregeld verslag. Het werkt, de publieke opinie wijzigt!

Muurschilderingen
Daarnaast worden schilderingen op muren, vrachtauto’s en riksja’s bekostigd. Die afbeeldingen sluiten aan bij de inhoud van Edutainment.

Fietsen voor schoolgaande meisjes
Sinds kort is er vraag naar fietsen voor de schoolgaande meisjes. De ervaring leert: hoe meer educatie, hoe later de trouwdatum. Niet in ieder klein dorp staat een school. Er is niet veel openbaar vervoer, de afstanden moeten lopend worden afgelegd. De jongens hebben al fietsen (!), dus onderhoud en reparatie is mogelijk. Een fiets geeft de meisjes meer mogelijkheden: boodschappen, eerder thuis en weer beschikbaar voor klusjes….. Eén fiets kost ca. € 85,-. Er komt een logo op van Oxfam Novib en de Soroptimisten.

Besteding

Tijdens de looptijd van dit project (2017-2020) waren er verkiezingen in Pakistan en is de politieke situatie veranderd. Politici, bekend met en positief over het werk van Oxfam, verdwenen en anderen verschenen. Dat kostte veel tijd en energie van de werkers. Daardoor stagneerden de activiteiten. De politiek is er niet vrouwvriendelijker op geworden. Dit heeft de besteding van de gelden vertraagd.
Vanaf de start van het project hebben wij via fundraising, gift van sisterclub Solingen, bijdrage uit het Algemeen Fonds van de Unie, in totaal € 27.000 bijelkaar gebracht. Daarvan is € 4.000,- aan edutainment besteed. Voor de overige € 23.000,- zijn contracten gesloten waarin de bestemming voor edutainment, fietsen en muurschilderingen is vastgelegd. Op dit moment (november 2019) worden fietsen aangeschaft, edutainment verder ontwikkeld en uitgevoerd, schilderingen aangebracht.

De besteding wordt gecontroleerd en wij krijgen daarvan geregeld verslag. Bij onzekerheden en veranderingen is er overleg tussen Oxfam Novib, Oxfam Pakistan en Soroptimistclub Gouda.

Meer informatie: Nelleke.vds@gmail.com

Hoe kan jij bijdragen?

Ook Soroptimist worden!

Je maakt deel uit van een groot vrouwennetwerk en ontmoet leuke, enthousiaste vrouwen die zich naast hun carrière willen inzetten voor het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd.

Producten bestellen in onze shop

Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

Organiseer je eigen event! 

Elke club bepaalt zelf welke projecten zij ondersteunt. Dit kunnen lokale, maar ook landelijke projecten zijn. Jij kunt binnen één van onze clubs met een nieuw voorstel komen.