Lustrum 2023

Op 10 november 2022 is de viering van ons 15e lustrum gestart. De Lustrumcommissie bestaat uit Och, Bertha, Petra en Riina.

Focus 1
Namens de Lustrumcommissie herinnert Och ons aan 31 januari 2023, de dag waarop onze club vijfenzeventig jaar geleden opgericht is. In het lustrumjaar moeten wij de tijd nemen om erover na te denken of onze club toekomstbestendig is. Wij richten ons op emancipatie, in de vorm van vrouwen- en kinderrechten, maar is dat voldoende? Doen wij voldoende? Zijn wij qua vorm en inhoud genoeg geëquipeerd om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren? Och typeert onze club als een stevige boom met taaie takken en diepe wortels. Dat blijkt ook uit onze projecten: het Kinderfilmfestival, het Trees4Life-project samen met de Stichting Oude Groninger Kerken, en het Soroptimaatjes-project. Dat zijn voorbeeld van onze relatie met actuele vraagstukken.
Och loopt nu op het kleine houten boompje af en wijst op een symbooltje op een van de takken. Zij stelt voor dat de paraplu voor ons lustrumjaar Orange the World is. Dit project is in de afgelopen jaar flink gegroeid, maar geweld tegen vrouwen is een hardnekkig probleem en er is nog voortdurend actie nodig. De redenen om voor Orange the World te kiezen zijn:
1 groeiende, herkenbare campagne
2 steeds goede marketing
3 compacte jaarlijkse projectperiode: 25 november – 10 december
4 sterke pledge, samen te vatten als: ‘Ik wil niet langer wegkijken.’
5 connectie met UN Women Trust Fund,

https://www.unwomen.org/en/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women

Bij Orange the World zal dit jaar terughoudend worden omgegaan met het aanlichten van gebouwen als gevolg van de energieproblematiek. Wij werken nauw samen met Soroptimistclub Groningen-West en Zonta. Ook elf Groninger wijkteams doen mee. Wij krijgen kaartjes met een QR-code om de pledge te ondertekenen en het kaartje daarna aan anderen door te geven. Het Stop Geweld-handje zien we ook terug in verschillende hapjes bij de glaasjes prosecco of jus d’orange die we krijgen aangeboden, en de pin up-broche met een mooi oranje handje.

Focus 2
Als tweede focus voor het lustrum stelt de Lustrumcommissie voor om ruim aandacht te besteden aan armoede in Groningen en mensen die tussen wal en schip vallen onder het motto ‘Goed Gronings’. De kern van dit project is: aansluiten bij kleine, bestaande projecten in Groningen, die niet regulier gefinancierd worden. Dit project zal in de komende periode verder worden uitgewerkt.
Geïnspireerd werd de Lustrumcommissie door Afsaneh Moghadam, oorspronkelijk afkomstig uit Iran, momenteel opbouwwerker samenlevingsopbouw bij WIJ Groningen, zie:

https://www.linkedin.com/in/afsaneh-moghadam-085a0022/?locale=nl_NL

De club heeft geld gereserveerd voor het lustrumproject en de Lustrumcommissie is van plan nog meer geld te genereren via onder andere lustrumwijn en een uitgebreide Geraniumactie in de vorm van een soort planten- en bloemen-Meet &Greet op 28 april 2023 bij Agnes. Er zullen allerlei andere laagdrempelige evenementen worden georganiseerd die financieel sluitend zullen zijn.

« Terug naar overzicht