Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Groningen-West

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Groningen-West

Club Groningen-West doneerde de afgelopen vijf jaar meer dan 25.000 euro aan diverse doelen. Het verpleeg-/verzorgingshuis Heymanscentrum in Groningen neemt daarbij een speciale plaats in. We maakten bijvoorbeeld de inrichting van een recreatieruimte en de aanschaf van een beamer en filmscherm financieel mogelijk. Daarnaast assisteren onze leden tweewekelijks bij de bingoavond door bewoners te begeleiden en koffie en thee te schenken.

Club Groningen-West is een levendige Soroptimistclub. Onze leden voelen zich betrokken bij elkaar én bij de wereld om hen heen.

Ons profiel

Groningen-West is een levendige Soroptimistclub. Onze leden voelen zich betrokken bij elkaar én bij de wereld om hen heen. De club startte in 1975 met 33 leden, nu – 2014 – hebben we er 42. Ze vertegenwoordigen uiteenlopende beroepsgroepen, van gezondheidszorg tot kunst en cultuur. We zouden graag meer leden hebben met een commerciële, juridische, wetenschappelijke of technische achtergrond. Qua leeftijdsopbouw is onze club gevarieerd: jong en oud gaan gemoedelijk samen!

We ontmoeten elkaar maandelijks in een restaurant in Haren. We eten samen – wie dat wil – en vergaderen daarna. We organiseren projecten en onderhouden contacten met diverse instellingen en Soroptimistclubs in binnen- en buitenland. Zo hebben we friendshiplinks met Bremen, Munster en Hamar.

Volop actie dus bij Soroptimistclub Groningen-West. Interesse? Actieve en betrokken jonge vrouwen zijn altijd welkom!

Andere doelen waren onder andere:

  • Stichting Leergeld (Groningen)
  • Weekendschool (Groningen)
  • Psycho-oncologisch therapiecentrum Het Behouden Huys (Haren)
  • Begeleid-wonenproject Borgheerd voor jongeren met een geestelijke beperking (Haren)
  • Stichting Hulphond Nederland
  • De schoolbibliotheek in het Italiaanse l’Aquila na de verwoestende aardbeving in 2009.

Uit het rijtje met doelen blijkt wel dat we zoeken naar een goede mix van projecten dichtbij en wat verder weg. Hoe komen we nu aan het geld voor deze donaties? Een vaste bron van inkomsten is de jaarlijkse, tegelijk met de contributie, te innen 50 euro per lid. Tijdens etentjes en de zomer- en nieuwjaarsbijeenkomsten gaan we met de pet rond. De afgelopen jaren hebben we ook geld opgehaald door onder andere meer dan 2.500 chocolade hondjes te verkopen (voor Stichting Hulphond) en een voor iedereen toegankelijke cursus mindmappen te organiseren. In verband met het Lustrum in 2015 is voor een project dichtbij gekozen en is er €5000,- verzameld voor het inrichten en opknappen van een gespreksruimte voor het Beatrix Kinderziekenhuis.