SHE is turning 25!

27-09-2023

Vieren en planten

   

  SHE bestaat 25 jaar. We vieren dit eind september met onze leden – oud leden – leden van regioclubs  – besturen van andere serviceclubs en een afvaardiging van onze friendshiplink uit Potsdam. Wie jarig is trakteert en daarom stellen we giften voor 100xTrees4Life heel erg op prijs. In het najaar van 2023 planten we daarom in samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogstambrigade Heerde en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bomen bij de ingang van de Hoogwatergeul in Veessen.

  Uw bijdrage kunt storten op ons bankrekening nummer
  NL 26 ABNA048 0019 045
  tnv Soroptimistclub Hattem – Epe SHE
  met vermelding: Lustrum gift

  Hartelijke dank!