Schoon water voor de Maya’s in Guatemala

  • Club Hattem-Epe "SHE"

Stichting Ayuda Maya

Schoon water voor de Maya’s in Guatemala

 ‘Agua es vida’ (water is leven)

Stichting Ayuda Maya zet zich al jaren in om dorpen in Guatemala schoon water en dus betere leefomstandigheden te bieden. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar niet voor de Maya’s in Guatemala. In de steek gelaten door de vaak corrupte overheid ontbreekt het de oorspronkelijke bewoners van dit prachtige land nog altijd aan deze eerste levensbehoefte.

dorpelingen sjouwen en graven voor de waterleiding

Dankzij de aanleg van een waterleiding is schoon water verzekerd, waardoor de gezondheid stijgt en het sterftecijfer – met name onder kinderen tot vijf jaar – daalt. Nieuw aangelegde groentetuinen worden besproeid, de oogst op de markt verkocht. Schoon water brengt de Maya’s dus ook financieel een beter leven. Er zijn drie belangrijke pijlers voor het welslagen van een project:

uitladen van de vrachtauto
  • Financiële middelen.
  • De lokale organisatie “Adicay” – sociaal werkers en technici – die zorgen voor planning, de uitvoering en de opleidingen voor het onderhouden van het watersysteem.
  • Als laatste de dorpelingen zelf die het zware werk doen zoals graven en het sjouwen.

Dit project zal omgerekend ruim € 50.000 gaan kosten (afhankelijk van de koers)

Hoe kan jij bijdragen?

Ook Soroptimist worden!

Je maakt deel uit van een groot vrouwennetwerk en ontmoet leuke, enthousiaste vrouwen die zich naast hun carrière willen inzetten voor het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd.

Producten bestellen in onze shop

Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

Organiseer je eigen event! 

Elke club bepaalt zelf welke projecten zij ondersteunt. Dit kunnen lokale, maar ook landelijke projecten zijn. Jij kunt binnen één van onze clubs met een nieuw voorstel komen.