Orange the world

  • Club Helmond-Peelland


Orange the World – Stop geweld tegen vrouwen

1 op de 3 vrouwen maakt geweld mee in haar leven.  Iedereen kan iets doen om geweld tegen vrouwen te stoppen. 

Orange the World is een internationale campagne van de Verenigde Naties om geweld tegen vrouwen te stoppen. Wereldwijd worden gebouwen oranje aangelicht in de periode 25 november tot 10 december. Oranje staat voor de dageraad; het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. In Nederland doen ruim 100 steden mee.


Thema: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen
In 2021 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken.

Actieperspectief: Ik ben #medestander
Tijdens de Orange the World campagne willen we iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de #medestander belofte op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega. 

De Peelregio kleurt 16 dagen oranje

Soroptimistclub Helmond-Peelland heeft het initiatief genomen om ervoor te zorgen dat ook in de regio Helmond-Peelland gebouwen oranje kleuren. In 2019 en 2020 kleurden de gevels van o.a. De Cacaofabriek, Kuijpers Installaties en AAE oranje. Voor dit jaar wil de club meer gebouwen oranje aanlichten en via de media aandacht vragen voor de campagne. Want het is schokkend dat 1 op 3 vrouwen slachtoffer is van lichamelijk of seksueel geweld. En de urgentie wordt alsmaar groter: huiselijk geweld neemt toe tijdens de Coronacrisis. 

Social Sofa

Dit jaar wordt een project toegevoegd aan de activiteiten van Soroptimistclub Helmond-Peelland: vanaf 27 november wordt  gebouwd aan een Social Sofa. Een Social Sofa is een zitbank met mozaïek geplaatst in de openbare ruimte, naar een idee van Karin Bruers. De banken zijn gemaakt van beton en hebben een lengte van ruim twee meter m en de vorm van een chaise longue. De duizenden steentjes worden geplakt door leden van de club in samenwerking met familie, vrienden, collega’s, dames van De Koning (SMO) en andere  vrijwilligers. We zijn blij én trots dat we, in het kader van het invullen van de Sustainable Development Goals door de Gemeente Helmond, de subsidie hebben gekregen om deze bank te maken.

Trapped
De leerlingen van Dansstudio Kunstkwartier, onder leiding van Luciënne Lambermont, voeren op donderdag 25 november een verkorte versie van hun voorstelling Trapped op. In de dansvoorstelling Trapped wordt de problematiek van huiselijk geweld en partnergeweld op een mooie maar ook aangrijpende wijze in dans vertaald. Love shouldn’t hurt. En wat als je van iemand houdt? Wat als je zielsveel om iemand geeft? Dan neem je al zijn slechte kanten toch? Dan kom je er toch samen uit? Loop met een koptelefoon op en gids langs verschillende ramen van o.a ‘t Speelhuis en laat je verbazen! Meer informatie: https://www.kunst-kwartier.nl/agenda/trapped/

Onderwijs Het Dr. Knippenbergcollege, Willibrord Gymnasium en Stichting Openbare Basisscholen Helmond hebben het thema omarmd
Er wordt op 6 december een debat georganiseerd, en het Willibrord Gymnasium zal het lespakket van Soroptimist inzetten. Het Dr. Knippenbergcollege zal in drie verschillende vakgroepen aandacht besteden aan het thema met lessen, discussie en deelname aan het Scholenproject rondom World Press Photo
Opstaan tegen geweld tegen vrouwen en meisjes kan niet jong genoeg beginnen.