Lintje voor Nienke Feenstra

Hoe blijdschap en verrassing eruit kan zien! Gefeliciteerd Nienke!
13-06-2022

Grote verrassing voor Nienke op zaterdag 11 juni 2022 tijdens de Zomervergadering in Tilburg.

Nienke Feenstra  heeft een grote staat van dienst en zette zich vele jaren met name in voor de positie van de vrouw.

Burgemeester Gerhard van den Top van Hilversum was speciaal naar Tilburg gekomen om Nienke te ridderen in de orde van Oranje Nassau.

   Het feestelijk moment vond plaats tijdens de zomervergadering van de Soroptimisten in het Koning Willem Stadion. Burgemeester Gerhard van den Top uit Hilversum was speciaal voor de gelegenheid naar Tilburg gekomen. Hij benadrukte nog maar eens dat Nienke een grote staat van dienst heeft. Zij was werkzaam bij de Nederlandse Politie, Bureau Berenschot, programmamanager integrale veiligheid bij de gemeente Almere, directeur van een tbs-kliniek in Amsterdam, werkzaam bij de VU Amsterdam op de afdeling psychiatrie en tot slot directeur van de tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug.

  Bij de politie werkte zij voortdurend aan de positie van vrouwen binnen de organisatie. Zij was de eerste vrouwelijke ME’er. Zij zette zich in voor het werven van meer vrouwen bij de politie en fungeerde als rolmodel voor haar vrouwelijke collega’s. Ook organiseerde zij de eerste internationale conferentie voor politievrouwen in Nederland. Tijdens dit congres werd het European Network of Policewomen (ENP) opgericht met als doel het optimaliseren van de positie van vrouwen binnen Europese politiekorpsen. Feenstra fungeerde ook als voorzitter van de afdeling Nederland (1989-1994) en als vicevoorzitter van Europa (1994-1997). Zij begeleidde de zich ontwikkelende internationalisering en fungeerde als klankbord en coach voor de coördinator en later de directeur van het ENP.

  Gelijke Kansen
  Nienke was tevens actief lid van de FNV-Nederlandse Politiebond en voorzitter van de werkgroep Gelijke Kansen. Er werd gestreden voor betere selectiecriteria voor vrouwen bij de politie, mogelijkheden voor deeltijdwerk, kinderopvang en aangiftemogelijkheden voor seksuele intimidatie. Met drie korpsen werd gewerkt aan een project om het contact van het publiek met de politie effectiever te maken; Nienke leidde dit project en initieerde het landelijke telefoonnummer 0900-8844.

  Naast eerder genoemde reguliere werkzaamheden heeft Feenstra ook diverse vrijwillige activiteiten ontplooid. Zij is al jarenlang vrijwilliger bij – en voorzitter van de Soroptimistclub Hilversum. Hier zet zij zich vooral in voor de rechten, positie en het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd. Vluchtelingen werden aan maatjes gekoppeld, er worden taallessen gegeven en een campagne opgezet voor Gooise jongeren rondom seksualiteit en weerbaarheid. 

  Vereniging Scandinavisch Koor
  Vanaf 2017 zet Nienke zich in voor de Soroptimistclub Nederland, een grote club van ongeveer 3000 leden, respectievelijk in de functie van president, past-president en gouverneur. Nienke vertegenwoordigt Nederland binnen Europa en internationaal. Een hele andere tak van sport is haar voorzitterschap van de Vereniging Scandinavisch Koor. Hiervoor regelt zij de inkoop van de catering bij de concerten en overlegt met de dirigente over de planning, repetities, concertdata en het repertoire. Het contact met externen behoort ook tot haar verantwoordelijkheid.

  Last but not least kan haar inzet als vrijwilliger bij – en bestuurslid van de Stichting Restorative Justice Nederland niet onvermeld blijven. Dit betreft een innovatie- en kenniscentrum voor herstelrecht en herstelgericht werken. Voordat Nienke bestuurslid werd, dacht zij al mee over de portefeuilles politie, herstelrecht en herstelgerichte detentie. Zij wist mede het concept ‘Huis van Herstel’ te realiseren in de gevangenis te Almelo. Als bestuurslid draagt zij ook in grote mate bij aan de uitbreiding van de activiteiten en aan de professionalisering van de organisatie.