De Vluchtheuvel Hilversum

Soroptimisten Hilversum e.o. steunen de Crisisopvang de Vluchtheuvel.

voor verdere info: https://www.soroptimistclub-hilversum.nl/154/vluchtheuvel_hilversum.html

Marga Tieken, lid van onze club heeft dit project aangedragen en op de mei-bijeenkomst 2019 is haar voorstel met overweldigende meerderheid van stemmen aangenomen.

Onderstaand info over de Vluchtheuvel. Vanuit officiële geldstromen worden de allernoodzakelijkste kosten gedekt, maar voor enig extraatje is geen geld beschikbaar. Een uitje met kinderen, een voetbal met pompje, kortom alles wat het tijdelijk bestaan wat kan opvrolijken is welkom.

In de afwisseling van projecten, ver van huis en nu weer dichtbij gaan we komend jaar weer aan de slag!

Afbeeldingsresultaat voor de cocon Hilversum

Vluchtheuvel Hilversum:

In de Vluchtheuvel Hilversum, worden mensen uit de  Gooi en Vechtstreek opgevangen die door omstandigheden thuisloos zijn. Dit kan huiselijk geweld zijn, een afgebrand huis, schulden.  Gezinnen mogen maximaal 3 maanden verblijven in een kamer met eigen badkamer op de bovenste verdieping van het pand aan de Neuweg.  Er is geen wachtlijst, als er plek is, kun je er terecht.  Op dit moment wonen er 5 moeders en in 8 kinderen in de leeftijd van enkele maanden tot 15 jaar.

In deze crisisopvang worden rust en structuur geboden, en samen met de professionele hulpverleners wordt een hulpverleningsplan gemaakt. De bewoner moet zich houden aan dit plan, en werkt dan vanuit de crisis meteen aan het aanpakken van de problemen.

De Vluchtheuvel maakt onderdeel uit van een pand waar ook crisisopvang voor jongeren is gehuisvest, en opvang dak- en thuislozen.  Het geheel valt onder verantwoordelijkheid van Kwintes, een organisatie die gespecialiseerd is in opvang en begeleiding van mensen.

De Vluchtheuvel Hilversum

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

  • Club Hilversum e.o.