De Wijkwieg

2022-2024 De Wijkwieg

  • Club Isalania Zwolle Kampen

Soroptimistclub Isalania steunt De Wijkwieg gedurende 2 clubjaren 2022-2024 voor € 1.500 per jaar.

Stichting De Wijkwieg is een unieke moeder-kindopvang in Genemuiden, met als doel zoveel mogelijk baby’s een kansrijke start te bieden. Een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind is hiervoor cruciaal. In een huiselijke gestructureerde omgeving bieden wij alle zorg die moeder en kind nodig hebben.

Stichting De Wijkwieg heeft 12 moeder-kindkamers, verdeeld over drie fases. Vanaf fase 1 waar 24/7 toezicht aanwezig is, wordt gewerkt naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.

Een kindje krijgen heeft een enorme impact op het leven van een moeder. Het zou een onbezorgde tijd moeten zijn. Dat is helaas niet voor iedereen zo.

Niet iedere moeder heeft het juiste netwerk, de middelen of capaciteiten om haar kindje een onbezorgde start te bieden. Hierdoor kan het gebeuren dat kinderen van hun moeder worden gescheiden, met alle problemen én kosten die daarop volgen. De basis van een kansrijke start voor ieder kind is een veilige hechting tussen moeder en kind. Als die basis ontbreekt in het leven van een jong kind, kan het hier levenslang schade van ondervinden. Maar waar kun je naar toe als je het echt even niet meer weet? Wat zijn je opties? Bij wie kun je terecht?

Stichting De Wijkwieg zet zich in voor deze jonge kwetsbare moeders om een uithuisplaatsing te voorkomen. Door een laagdrempelige professionele opvang locatie in Genemuiden te realiseren, wil De Wijkwieg er alles aan doen zoveel mogelijk kinderen niet onnodig van hun moeder te scheiden.

Iedereen is welkom bij Stichting De Wijkwieg, maar er moet wel perspectief zijn om moeder en kind samen een kansrijke toekomst te bieden. De Wijkwieg biedt zorg door professionals. Vrijwilligers helpen bij de dagbesteding en huishoudelijke bezigheden.