Harriet Tubman Huis

Harriet Tubman Huis

  • Club Isalania Zwolle Kampen

Soroptimistclub Isalania steunt het Harriet Tubman Huis van 2022-2024 met een jaarlijkse bijdrage van € 750,00.

Het Harriet Tubman Huis is een stichting voor de tijdelijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. Het huis is gevestigd in drie aaneengeschakelde flats in Amsterdam Zuidoost. Er zijn acht slaapkamers, een kleine speelkamer en een noodbed beschikbaar naast een gemeenschappelijke huiskamer, drie keukens, douches en andere voorzieningen.

Het doel van het huis is dat de vrouwen en kinderen zich in huis veilig voelen en hun verblijf hier benutten om op verhaal te komen, zich te oriënteren op hun toekomst en hun situatie in orde te krijgen. Zij gaan er van uit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en wij willen voorkomen dat zij van ons afhankelijk worden.

Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn naar het Harriet Tubman Huis verwezen door organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland, het Amsterdams Solidariteits Komité Vluchtelingen (ASKV), de Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning, STIL, het Wereldhuis en andere. Het gaat om vrouwen die naast hun vluchtelingenproblematiek extra kwetsbaar zijn