Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Mosaïk-Limburg

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Mosaïk-Limburg

Mosaïk-Limburg telt 32 leden, afkomstig uit de regio Noord- en Midden-Limburg. Wij zijn een actieve club van jong en oud, die veel onderneemt, organiseert, wil samenwerken en naar buiten treden. Een kleurrijk gezelschap van vrouwen, werkzaam in uiteenlopende beroepen. Het Limburgse landschap van Moeder Maas verbindt ons. Dit verklaart de naam van onze club: Mosaïk.

Volg ons ook op Facebook

Samenstelling bestuur: 
Margrethe Schlooz, president
Angela Smits, vice-president
Marijcke Esselman, secretaris
Jolanda Merkelbach, penningmeester
Betty Nijenhuis – van Koot, assessor /notulist
Ingrid Willems, assessor

Samen doen / Gezondheid / Duurzaamheid

Voor het bestuursjaar 20/21 hebben we niet geheel onbezorgd een programma kunnen opstellen. Er heerst nogal wat onzekerheid over wat komen gaat. Maar dat betekent niet dat we stil blijven staan, want de onzekerheid biedt ook uitdagingen! Na een jaar waarin we als club weinig samen konden optrekken, gaan we op zoek naar de nieuwe verbinding. ‘Samen doen’ is dit jaar voor ons van toepassing. Maar ook ‘Gezondheid’ en ‘Duurzaamheid’ vormen een rode draad in ons jaarprogramma. Uiteindelijk willen we versterken en vernieuwen, maar laten we daarvoor rustig de tijd nemen: pas op de plaats maken en met elkaar overdenken en bediscussiëren hoe we in coronatijd onze doelen als Soroptimisten kunnen behalen.

Binnen de commissies krijgt iedereen de ruimte om aan de verandering te werken. Creatief omgaan met het inpassen van de coronamaatregelen in nieuwe activiteiten. En laten we vooral gebruik maken van ons eigen kennisnetwerk dicht bij huis. Zo is ook het programma voor dit jaar samengesteld. We gaan er vooralsnog van uit dat onze bijeenkomsten en het gezamenlijke diner door kunnen gaan. We kiezen voor korte vergaderingen en sprekers uit eigen geleding die boeiende onderwerpen rond het thema behandelen.

Maandelijks komen wij bij elkaar voor de ledenvergadering, die wordt vooraf gegaan door een gezamenlijke maaltijd.

Ons profiel

Onze club is opgericht op 18 mei 1985. Maandelijks komen wij bij elkaar voor de ledenvergadering, die wordt vooraf gegaan door een gezamenlijke maaltijd. Binnen onze club vinden wij het belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar: intern netwerken, kennisuitwisseling en elkaar beter leren kennen zijn hiervoor belangrijke ingrediënten. In haar bestaan heeft Mosaïk vele goede doelen gesteund: grote projecten ontvingen meerdere jaren een donatie en ieder jaar was er ook ruimte voor een gift aan kleine projecten door leden zelf aangedragen. Een greep uit het scala van goede doelen: Hulp aan slachtoffers van delinquent geweld (nu slachtofferhulp), manege voor kinderen met een beperking, Toon Hermans Huis in Venlo en Roermond, Stichting Kinderhulp Burkina Faso, de stichting Vrouwen voor Vrouwen Nepal, de nutrion unit van de stichting Kumi hospital en She Decides. Het huidige project wat wij voor drie jaar ondersteunen is de stichting KidzBase. Deze stichting zet zich in voor uit huis geplaatste kinderen, die in woongroepen en gezinsvervangende huizen wonen in Noord,- en Midden-Limburg.

Vaste fundraisingactiviteiten zijn onze jaarlijkse operamiddag, filmavond en Lazy Sunday Afternoon met vaderdagverrassing (Beachclub Degreez, Panheel).

Nieuws en acties

Fundraising goed voor 1500 euro!

Twee dagen nadat Lilianne Ploumen aan de Rijksuniversiteit Groningen de Aletta Jacobsprijs in ontvangst nam, was zij van gastspreker van onze Soroptimistclub Mosaïk-Limburg in Roermond. Op zaterdagochtend 10 maart hield zij een boeiende lezing in Foroxity Filmarena over mensenrechten, de positie van de vrouw en de beweging She Decides.

Initiatiefnemer van She Decides, Ploumen, toen nog minister voor Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking, vertelde aan een geïnteresseerd publiek hoe zij dit initiatief voor fondsenwerving startte met haar ambtenaren op het ministerie, direct nadat president Donald Trump per decreet alle financiering voor anticonceptie, abortus en gezinsplanning in het buitenland terugtrok. In haar persoonlijke verhaal ging zij in op de massale belangstelling vanuit de hele wereld voor haar initiatief: overweldigend, hartverwarmend en inspirerend.

Mosaïk-Limburg was er trots op dit evenement te kunnen organiseren. She Decides heeft impact en verenigt. Het gaat niet over politiek, maar richt zich op het behoud van rechten voor vrouwen en meisjes. De aansprekende boodschap van Ploumen sluit dan ook nauw aan bij waar ook het Soroptimisme voor staat.

Toen in december vorig jaar duidelijk werd dat Lilianne Ploumen onze Soroptimistclub Mosaïk-Limburg met een bezoek wilde vereren, is in allerijl een commissie gevormd om deze lezing onder een groter publiek weg te zetten dan de club alleen. Het eigen (soroptimisten)netwerk en alle mogelijke mediakanalen werden ingezet om zoveel mogelijk publiciteit voor de lezing te trekken. En met succes. Na afloop kon een trotse presidente Angela Smits een bedrag van maar liefst 1500 euro overhandigen aan een verraste Lilianne Ploumen. “En vind je dit bedrag niet genoeg”, sprak ochtendvoorzitter Lieke Paulussen, “Ga dan naar de website www.shedecides.nl en doneer nog wat extra’s.”Daarnaast werd het publiek opgeroepen om ook via de website het manifest te ondertekenen en daarmee vriend te worden van She Decides. Kijk hiervoor op: www.shedecides.com/the-manifesto

Hier vind je een beeldimpressie van deze geslaagde top-ochtend

#SheDecides. Without Question. SheDecides is about creating a new normal where every girl and every woman everywhere is free to decide for herself what she does with her body, who she shares it with and whether, when and with whom she has children.