Home

Van harte welkom bij Soroptimistclub Mosaïk-Limburg

Ons profielOnze projectenOns nieuws
Mosaïk-Limburg telt 30 leden, afkomstig uit de regio Noord- en Midden-Limburg. Wij zijn een actieve club van jong en oud, die veel onderneemt, organiseert, wil samenwerken en naar buiten treden. Een kleurrijk gezelschap van vrouwen, werkzaam in uiteenlopende beroepen. Het Limburgse landschap van Moeder Maas verbindt ons. Dit verklaart de naam van onze club: Mosaïk.

Samen doen / Gezondheid / Duurzaamheid
In 2020/2021 geen fundraising en het thema Samen doen / Gezondheid / Duurzaamheid is niet echt uit de verf gekomen. Daarom gaan we het komende jaar, 2021/2022 in de herkansing! 

Na een lange periode van sociaal isolement zonder gezamenlijke bijeenkomsten, zijn de vooruitzichten gematigd positief. We kunnen als club Mosaïk-Limburg eindelijk weer in actie komen! En die actie zetten we in rondom drie belangrijke projecten, waarbij ook drie verschillende commissies zijn gevormd. In het kader van ons motto ‘samen doen’ zal eenieder plaatsnemen in een van deze drie projecten: KidzBase, Orange the world en 100xTrees4life. Elke commissie zorgt zelf voor het uitdragen van het project binnen de club en daarbuiten. Ook de eventuele fundraising voor het project hoort daarbij. Ook de thema’s duurzaamheid en gezondheid zullen ook de komende jaren weer onze aandacht hebben. Door gezamenlijk onze schouders eronder te zetten, korter te vergaderen en meer te leren over en van onze eigen leden, hopen we ook weer de verbinding met elkaar te verstevigen. 

Ik heb er zin in! 

Margrethe Schlooz,
presidente club Mosaïk-Limburg

Samenstelling bestuur: 
Margrethe Schlooz, president
Angela Smits, vice-president
Marijcke Esselman, secretaris
Hildegard Bücker, penningmeester
Carla Lucker, assessor
Lieke Paulussen, assessor

Volg ons ook op Facebook en Instagram