Ons Profiel

Ons profiel


Onze club is opgericht op 18 mei 1985. Maandelijks komen wij bij elkaar voor een clubbijeenkomst, die wordt vooraf gegaan door een gezamenlijke maaltijd. Binnen onze club vinden wij het belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar: intern netwerken, kennisuitwisseling en elkaar beter leren kennen zijn hiervoor belangrijke ingrediënten.

In haar bestaan heeft Mosaïk vele goede doelen gesteund: grote projecten ontvingen meerdere jaren een donatie en ieder jaar was er ook ruimte voor een gift aan kleine projecten door leden zelf aangedragen. Een greep uit het scala van goede doelen: Hulp aan slachtoffers van delinquent geweld (nu slachtofferhulp), manege voor kinderen met een beperking, Toon Hermans Huis in Venlo en Roermond, Stichting Kinderhulp Burkina Faso, de stichting Vrouwen voor Vrouwen Nepal, de nutrion unit van de stichting Kumi hospital en She Decides. Het huidige project wat wij voor drie jaar ondersteunen is de stichting KidzBase. Deze stichting zet zich in voor uit huis geplaatste kinderen, die in woongroepen en gezinsvervangende huizen wonen in Noord,- en Midden-Limburg.

Vaste fundraiseactiviteiten zijn onze jaarlijkse operamiddag, filmavond en Lazy Sunday Afternoon met vaderdagverrassing in Panheel.