Orange the World

Binnen de commissie Orange the World van Mosaïk-Limburg werken acht clubleden aan de invulling van de campagneperiode Orange the World en andere activiteiten die samenhangen met  dit thema om geweld tegen vrouwen tegen te gaan.

  • Club Mosaik Limburg


Ook in 2023 zegt Soroptimisten Mosaïk-Limburg NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World, van 25 november tot en met 10 december. De voorbereidingen voor de campagneperiode zijn in volle gang. Steeds meer vrouwenorganisaties in Limburg hebben zich bij dit initiatief aangesloten.
Gewerkt wordt aan de organisatie van een evenement samen met diverse hulpverleningsinstanties zoals Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld, Slachtofferhulp en anderen. Daarnaast zijn er op lokaal niveau activiteiten opgezet in samenwerking met de diverse gemeenten rondom de gehele campagneperiode. Niet alleen worden gebouwen / objecten aangelicht, ook doen er steeds meer gemeenten mee met het hijsen van de Orange the World-vlag en is er een publieksactie om de inwoners van de gemeenten te informeren over de campagne. Daarnaast zijn er acties uitgezet richting onderwijs om hen te ondersteunen bij het vormgeven van lessen over geweld tegen vrouwen op de scholen.
Elk jaar steeds een beetje meer aandacht voor dit thema. Limburg bundelt krachten en zet verandering in gang!