Stichting Kidzbase

Stichting Kidzbase

Kidzbase geeft kleur aan het leven van uit huis geplaatste kinderen die wonen in woongroepen en gezinsvervangende huizen in Noord-en Midden-Limburg

  • Club Mosaik Limburg


Stichting Kidzbase

KidzBase geeft kleur aan het leven van uit huis geplaatste kinderen die wonen in woongroepen en gezinsvervangende huizen in Noord- en Midden- Limburg. Deze kinderen hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt op gebied van bijvoorbeeld huiselijk geweld, misbruik of verwaarlozing en missen een veilige en stabiele thuisbasis, die elk kind nodig heeft en verdient.
Om deze kinderen te ondersteunen, organiseert deze stichting kleinschalige projecten. Centraal staat daarbij hen het gevoel te geven gezien te worden, speciaal te zijn en daarmee het vertrouwen in zichzelf, de mens en hun toekomst te verkrijgen. 

De projecten zijn gericht op: 
• Het vergroten van de zelfredzaamheid, bijvoorbeeld door het aanbieden van zwemlessen, het organiseren van kookworkshops en verstrekken van
   zelfstandigheidspakketten. 

• Het verbeteren van het welzijn, bijvoorbeeld door het aanbieden van kleding, fietsen, kappers- bezoek en toiletartikelen en het opknappen van woonlocaties. 

• Het creëren van fijne herinneringen, bijvoorbeeld door uitjes, workshops, een weekendje weg, een cadeau met Sinterklaas of een vakantiepakket. 

KidzBase werkt samen met professionele zorginstellingen. KidzBase geeft geen geld, maar levert concrete producten of diensten. Daarmee wordt ingespeeld op de daadwerkelijke behoefte van het kind en maatwerk geleverd.
Zo weet men ook zeker dat het geld wordt besteed aan datgene wat het kind echt nodig heeft.