Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Noordoostpolder

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Noordoostpolder

Het thema dit jaar is: Geweld tegen vrouwen enmeisjes moet stoppen : iedereen moet geweld kunnen melden overal en altijd! De drempel moet omlaag! Voor de inwoners van de Noordoostpolder en Urk is er Stop Huiselijk Geweld.nu. Hier kan men terecht voor vragen, advies en hulpverlening als er een vermoeden is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of hier zelf mee te maken heeft. Stop Huiselijk Geweld.nu is te bereiken via telefoonnummer 088 9665232 of per mail info@stophuiselijkgeweld.nl.

Informatie op www.stophuiselijkgeweld.nu

2020-2021

Op 13 oktober vond de bestuurswisseling plaats. Het thema voor het nieuwe clubjaar is ‘Verbinding’. Maria Droog de nieuwe president presenteerde namens het voltallige bestuur het nieuwe jaarprogramma. De coronacrisis maakt de uitvoering ervan totaal onzeker. Dat geldt ook voor de (reeds geplande) fundraisingsactiviteiten. Fijn dat we gebruik kunnen maken van de digitale mogelijkheden zoals vergaderen en ‘koffiedrinken’ met het programma ‘Go To Meeting’ mogelijk gemaakt door de Unie. Zo kunnen we elkaar toch ontmoeten.

2019-2020

Dit clubjaar was het thema : WAARDEVOL ZIJN. Gebleken is dat dit thema juist van toepassing was op het voorbije clubjaar. Het corona-virus beperkte ons vanaf maart 2020. We konden elkaar nog slechts mondjesmaat ontmoeten en al onze geplande activiteiten lagen stil. Juist in deze maanden was het heel waardevol dat het bestuur digitale ontmoetingen organiseerde. Bovendien gaven de ledenberichten een inkijkje hoe de clubleden leefden en werkten. Zo hielden we contact. Gelukkig kon de septembervergadering wel doorgaan zij het in aangepaste vorm evenals de oktobervergadering met de wisseling van het bestuur.

Goede doel

Onze club ondersteunt  ‘Free a girl’ een organisatie die meisjes vrijkoopt uit kinderprostitutie en ze een menswaardig alternatief biedt. Het geld gaat voornamelijk naar ‘School voor Justice’, een baanbrekend programma voor meisjes uit deze doelgroep. Het biedt scholing en ondersteuning op elk niveau. Het streven is dat ieder jaar een groep meisjes naar de universiteit kan om hun bachelor of law te behalen om dit probleem juridisch aan te pakken. 

Het lokale project is ‘menstruatiearmoede’. Het is schrijnend dat in een rijk land als Nederland er vrouwen en meisjes zijn die geen geld hebben om maandverband en tampons te kopen. We werken hiervoor samen met de voedselbank Nop/Urk.

Club Noordoostpolder is opgericht op 15 juni in 1968 en 34 vrouwen zijn lid.

Ons profiel

Een notaris, rijschoolhouder, apotheker, lerares, politieagent, huisarts, agrariër… Dit is nog maar een greep uit de diversiteit van beroepen binnen onze club. Club Noordoostpolder is opgericht op 15 juni in 1968 en 34 vrouwen zijn lid. Het oudste lid is 78 jaar terwijl de jongste 39 is. De laatste jaren zijn er vooral veel ‘jonge’ leden geïnaugureerd. De club kent vier ‘vriendinnen van de club’. Zij waren eerder lid, maar konden om verschillende redenen niet meer actief betrokken zijn bij de club.
Met Soroptimistclubs in Odense (DK), Imatra (Finl) en Norwich(GB) onderhoudt de club vriendschapsbanden. Met club Norwich zijn er de laatste jaren bezoeken over en weer geweest. Iedere 2e dinsdag van de maand komt de club bijeen, desgewenst na het gebruik van een gezamenlijke maaltijd. Daarnaast is er op de 4e dinsdag van de maand een informele ‘koffie’ afwisselend bij één van de leden thuis. Juist dan is er tijd voor het versterken van vriendschapsbanden.

Nieuws en acties

Aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes

Poldertoren kleurt oranje Orange the World.

Met het plaatsen van de Poldertoren in het oranje licht door wethouder Marian Uitdewilligen op woensdag 25 november sluit ook de Noordoostpolder zich aan bij de wereldwijde manifestatie Orange the World van de Verenigde Naties om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Soroptimisten in Nederland vragen aandacht voor dit thema door een groot aantal markante gebouwen van 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, tot 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, in oranje licht te zetten. Oranje is de kleur van de opgaande zon en een teken van hoop voor slachtoffers van lichamelijk en geestelijk geweld.

In de Noordoostpolder is de Poldertoren in deze periode oranje verlicht en ook het Provinciehuis in Lelystad kleurt oranje. Vorig jaar deden 150 gemeenten mee aan deze actie en dit jaar zijn het er zeker meer.

10e lustrum van de club

Op 15 juni 2018 was het precies 50 jaar geleden dat het charter uitgereikt werd aan onze club in oprichting. Met nog 2 leden, Mieke Smit en Inge Verhaar van het eerste uur, die actief betrokken waren bij de oprichting van de club, was er reden genoeg om een mooi feestje te vieren. Het bestuursjaar stond al vanaf het begin in het teken van dit bijzondere jubileum. Iedere vergadering was het ‘lustrumstokje’ onderdeel van de agenda. Daarin passeerde de geschiedenis van de club met memorabele gebeurtenissen en anekdotes. Dat bracht veel herkenning en informatie over die 50 jaar. Daarnaast was de lustrumcommissie achter de schermen bezig met het organiseren van een feestelijk programma binnen onze eigen club.

De dag begon met de felicitaties van het Uniebestuur. ’s Avonds was er een feestelijke borrel bij één van de leden thuis. Door het bestuur werden alle 41 leden in het zonnetje gezet. Zij kregen een mooie medaille met inscriptie als blijvende herinnering. Op zaterdag werden we gastvrij ontvangen op de prachtige boerderij van één van de leden in St. Jansklooster. Daar kregen we een zangworkshop die gegeven werd door Mieke Kuijpers, zangpedagoge. Met veel plezier werden er talrijke liederen gezongen met tot slot de ‘Soroptimistsong’. De festiviteiten werden afgesloten met een gezellige avond met barbecue, waar ook de partners bij aanwezig waren. Toen werden ook de twee charterleden in het zonnetje gezet.

Ter gelegenheid van dit jubileum steunt de club de lokale afdeling van Stichting Leergeld door eenmalig €500.– te doneren. Dit bedrag werd op de feestavond aangevuld door de aanwezigen, zodat een mooi bedrag van € 1240.– aan de Stichting overhandigd kon worden. De Stichting Leergeld ondersteunt kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn.

Nieuwjaarsfestival 2020

Traditioneel was er op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar het Nieuwjaarsfestival georganiseerd door Step ism de serviceclubs. Onze club organiseerde weer een feestmiddag voor mensen met een beperking, hun begeleiders en familie. Het koor de ‘Zwartlappen’ uit Luttelgeest zorgde met hun muziek voor een gezellige sfeer. Er waren ongeveer 55 bezoekers. Zoals ieder jaar werd de polonaise gelopen en er was zelfs een paar dat prachtig kon stijldansen. Nicolette deed het welkomstwoordje en een aantal leden van de club gingen rond met koffie en cake en lekkere hapjes. Mede dankzij de medewerking van het Zuiderzee lyceum was het opnieuw een prachtige middag.

2019

Dag van de Rechten van de Mens

Samen met een groot aantal Soroptimisten van De Reestlanden en De kop van Overijssel vierden we De Dag van de Rechten van de Mens op 11 december in Meppel. We begonnen met een gezellige maaltijd. De avond stond in het teken van vluchtelingen. Willy van Dijk huisarts in Blokzijl en haar dochter Lucia Scholten deelden met ons hun persoonlijke ervaringen over het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos in Griekenland en de schending van de mensenrechten aldaar. Daarnaast vertelde Willy ons over haar vrijwilligerswerk in Afrika. Aangrijpende verhalen uit de praktijk. Daarna kwamen we in kleine groepen in gesprek aan de hand van een aantal stellingen. We kunnen terugkijken op een boeiende en ook gezellige avond.

8 november: Dag van de Mantelzorg

Op deze dag werden de mantelzorgers in de Noordoostpolder in het Gemeentehuis in Emmeloord in het zonnetje gezet. Leden van onze club boden hen een chocoladehart aan en steunden daarmee indirect het project Free a girl : school for justice. Er kwamen mooie maar ook schrijnende verhalen voorbij. Het was een mooie, welbestede dag!

Wijnproeverij bij Le Mirage

Op dinsdagavond 21 mei organiseerde onze club samen met Restaurant Le mirage een wijnproeverij voor het goede doel. Colinde de Nijs verzorgde deze avond met Frits van der Sloot uit Urk. Frits presenteerde zomerse voorjaarswijnen en Colinde vertelde daarbij over wijn-spijscombinaties en hoe je proeft. Er werden dan ook smaakvolle amuses geserveerd.

De opbrengst van €600.- komt ten goede aan de ‘jonge mantelzorgers’ in de Noordoostpolder. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren van 7 jaar en ouder, die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Voor hen wordt een fijne activiteit georganiseerd, zoals een ontspannen dagje weg. Informatie: www.carrefour.nu/jonge-mantelzorgers

Smart-TV voor Verzorgingshuis Wittesteijn

Op dinsdag 19 februari overhandigde Sigriet Zelhorst, onze president een smart-tv aan de medewerkers van Verzorgingshuis Wittesteijn in Emmeloord. Dit is het resultaat van een aantal fundraisingsactiviteiten waaronder de verkoop van lángos op de Kerstmarkt.  De tv is bestemd voor de huiskamer van Wittesteijn, waar een vaste groep bewoners deelneemt aan het dagprogramma. De tv is meer dan welkom en biedt talloze mogelijkheden tot ondersteuning van de dagelijkse activiteiten.

2018

Fashionfair in de Poldertoren

Op zaterdag 29 september organiseerde Soroptimistclub Noordoostpolder een Fashion Fair in de Poldertoren in Emmeloord en sloot daarmee aan bij de ‘rode loperdag’ in de Lange Nering. Van 10.00–16.00 uur werd er gebruikte dames- en kinderkleding verkocht van goede kwaliteit. De opbrengst van €1400.00 was voor het project ‘Free a girl’ een organisatie die meisjes vrijkoopt uit kinderprostitutie en ze een menswaardig alternatief biedt. Het geld gaat voornamelijk naar ‘School voor Justice’, een baanbrekend programma voor meisjes uit deze doelgroep. Het biedt scholing en ondersteuning op elk niveau. Het doel is dat ieder jaar een groep meisjes naar de universiteit kan om hun bachelor of law te behalen om daarna dit probleem juridisch aan te pakken www.freeagirl.nl

Tasjes voor de Poolse Kinderen

Zoals ieder jaar komt in juli een groep Poolse kinderen vakantie houden in Emmeloord. Zij verblijven bij gastgezinnen. De kinderen die natuurlijk moeten wennen bij aankomst krijgen van ons een goed gevuld rugzakje. Ieder jaar weer een feest om te zien hoe blij de kinderen zijn. 

Benefietconcert Vocalgroep Choral met ‘Etty’

Op 9 maart organiseerde de club een Benefietconcert door Vocalgroep Choral met ‘Etty. De opbrengst kwam ten goede aan Free a girl. 

De voorstelling is gebaseerd op het leven en de dagboeken van Etty Hillesum. Deze Nederlands-Joodse vrouw (1914-1943) kreeg bekendheid door haar dagboeken, die 38 jaar nadat zij in Auschwitz om het leven kwam, werden gepubliceerd. Etty’s leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar Joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Haar dagboeken tonen een levenskunstenares, die onder moeilijke omstandigheden steeds weer in staat is het positieve te benadrukken en zichzelf en haar lot te accepteren. Deze levenskunst, inspiratie en kracht geeft Choral in dit concert vorm door middel van eigentijdse en verfrissende teksten en composities.Vocalgroep Choral bestaat uit 15 semi-professionele zangers en staat onder leiding van pianist/componist Henk Ruiter. www.vocalgroepchoral.