Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Oss

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Oss

Soroptimistclub Oss wil een maatschappelijk betrokken organisatie zijn van voornamelijk werkende vrouwen en zij die het arbeidsproces achter zich hebben. Betrokkenheid bij elkaar en de maatschappij is een belangrijke waarde. Verwacht wordt dat leden respect hebben voor elkaar, het lidmaatschap serieus nemen door regelmatig aanwezig te zijn en een actieve bijdrage te leveren.

Het vergroten van de betrokkenheid van de leden door elkaar beter te leren kennen, door ervaringen uit te wisselen en te horen wat je bezighoudt in je persoonlijk leven, werk en maatschappij, wordt belangrijk gevonden. Om dit te verwezenlijken wordt bij toerbeurt aan leden gevraagd een levensverhaal te vertellen.

Als centrale thema voor onze projecten kiezen wij voor ‘local for local’. Wij vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan kleinschalige, regionale projecten.

De Charter van Soroptimistclub Oss is uitgereikt op 21 mei 2005. 

Ons profiel

De Charter van Soroptimistclub Oss is uitgereikt op 21 mei 2005.

Soroptimisten Oss komt voort uit Soroptimistclub De Meierij. Toen Club de Meierij te groot werd, heeft een aantal Osse leden het initiatief genomen om een eigen club in Oss op te richten.

Sinds die tijd is onze club gegroeid tot ca.25 leden, werkzaam in diverse beroepen en branches. De leden wonen in Noordoost Brabant. Begin dit jaar hebben enkele leden afscheid genomen. Daardoor zijn we ons gaan bezinnen over hoe nu verder. We kwamen tot de ontdekking dat we met de overgebleven leden het Soroptimisme een warm hart toedragen. Onze clubavonden zijn nu meer gericht op saamhorigheid, vertrouwen en onderlinge betrokkenheid. Vakvrouwen voor vrouwen is ons motto!

De clubbijeenkomsten zijn elke 2e dinsdagavond van de maand afwisselend bij één van de leden thuis. Deze avonden staan in het teken van een thema. Daarnaast is er op de laatste donderdag van de maand een borrelavond of we organiseren een gezamenlijk uitstapje naar theater of muziekvoorstelling. Iedereen draagt hier ideeën voor aan. Tijdens de zomermaanden worden er terrasavonden georganiseerd voor hen die niet op vakantie zijn.