Lezing baarmoederhalskanker

Dinsdag 21 januari 2020

Lezing Soroptimisten rond thema gynaecologische kanker

 

Dinsdag 21 januari 2020 organiseert Soroptimistclub Rhenen-Veenendaal in Restaurant & Lounge Bar 3 Zussen in Veenendaal/Rhenen een lezing rond het thema gynaecologische kanker. Spreker is Professor dr. Leon Massuger, sinds 1999 gynaecologisch oncoloog. De lezing is toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het voorkomen, het ontstaan en de behandeling van gynaecologische kanker, waaronder baarmoederhalskanker, en vaccinatie ter mogelijke voorkoming hiervan. Uiteraard is er gelegenheid tot discussie en napraten.

 

De bekendste vormen van gynaecologische kanker zijn baarmoeder(hals)kanker, eierstokkanker en vulvakanker. Baarmoederhalskanker staat de laatste tijd het meest in de belangstelling, vooral als gevolg van berichtgeving rond de – al dan niet vermeende – bijwerkingen van de HPV-prik voor meisjes in de leeftijd rond 13 jaar.

Mede onder invloed van discussies op internet en social media zien veel (ouders/verzorgers van) meisjes daarom steeds vaker af van deze vaccinatie. Dat is jammer, want er zijn vele soorten (seksueel overdraagbare!) HPVhumaan papillomavirussen die de gezondheid bedreigen. Twee daarvan (16 en 18) zijn niet alleen de meest voorkomende, maar tegelijkertijd ook de meest gevaarlijke, omdat je hiervan baarmoederhalskanker kunt krijgen. Laat nu baarmoederhalskanker de enige kankersoort zijn waartegen meisjes zich met een HPV-prik in belangrijke mate kunnen beschermen.

 

Ruby & Rose

De lezing is de tweede in een reeks van fondsenwervende activiteiten die de Soroptimisten organiseren ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan. Het batig saldo van alle activiteiten, en dus ook deze lezing, komt ten goede aan de Stichting Ruby & Rose in Nijmegen (www.rubyandrose.nl). Deze stichting werft fondsen voor onderzoeksprojecten op het gebied van diagnostiek en behandeling van alle vormen van gynaecologische kanker en het geven van voorlichting daarover. Inleider Professor Massuger is oprichter van deze stichting.

 

Aanmelden en reserveren stoelen

Het programma begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. De toegang bedraagt € 15,- per persoon (inclusief koffie/thee bij binnenkomst).

Belangstellenden kunnen zich per e-mail aanmelden via secretariaatrhenenveenendaal@gmail.com

o.v.v. 21 januari.

Bij aanmelding van meer personen gaarne voor- en achternaam van elke persoon vermelden. Maak tegelijkertijd € 15,- (per persoon) over op rekeningnummer NL28 ABNA 0486 4651 44 t.n.v. Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal, o.v.v. 21 januari. U krijgt bericht van ontvangst.

Let op: Er is plaats voor slechts 100 personen. Toewijzing van de stoelen geschiedt op basis van binnenkomst van de betaling.

www.soroptimistrhenenveenendaal.nl