Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Rotterdam-Schieland

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Rotterdam-Schieland

De Soroptimisten en ook club Rotterdam Schieland, zetten zich in om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren. Wij zijn allen professionele vakvrouwen, dat wil zeggen dat we een beroep hebben en daarin werkzaam zijn (geweest). Allerlei verschillende beroepen zijn binnen onze club vertegenwoordigd. De leden werken zowel fulltime als parttime.

De leden van club Rotterdam Schieland komen éénmaal per maand bij elkaar en wij voeren verschillende projecten uit.

 

Projecten club Rotterdam-Schieland

We ondersteunen zowel lokale als internationale projecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn.

Lokaal

In 2019 is het project Hoog Koeture van Stichting Buurtlab ondersteund met een inzameling van kinderkleding en door basisscholen in gegoede buurten animeren kleding (4 tot 13 jaar) in te zamelen t.b.v. kinderen die in sociaalzwakke omgeving wonen en geen mogelijkheid hebben goede kleding aan te schaffen. Meer informatie zie https://www.buurtlab.nl/site2015/index.php/popopclub

Internationaal

Educatie / economische empowerment:
In het kader van ons 6e lustrum hebben wij in 2017 My Book Buddy financieel ondersteund. My Book Buddy richt speciale bibliotheken in, op scholen voor kansarme kinderen in het primair onderwijs, in ontwikkelingslanden én in Nederland. (www.mybookbuddy.nl)

Educatie / economische empowerment:
Ondersteuning van van een kappers- en schoonheidsspecialisten opleiding in een favela in Rio de Janairo, onder de vleugels van Stichting Melania, die zich bezig houdt met kleinschalige projecten in gebieden waar kansarme mensen wonen.

Educatie / economische empowerment:
Met de opbrengst van onze Kitsch en Kunst taxatie Fair op 5 november 2019 is zijn 50 kinderen in Mongolië ondersteund, straatkinderen die in gezinshuizen zijn ondergebracht waar onderdak, scholing, medische zorg, voedsel, drinkwater en een veilig leven wordt geboden. De 5 gezinshuizen die opgezet en beheerd worden door Asian Foundation hebben dringende behoefte vervanging en uitbreiding van de inboedel, onder andere leermiddelen als een computer en een naaimachine, maar ook een fiets en nieuwe tafels en stoelen. Dit project zal ook de komende twee jaar door onze club ondersteund worden.

Bij de oprichting telde de club 22, nu circa 45 leden.

Ons profiel

Soroptimist International Club Rotterdam- Schieland kreeg op 14 november 1987 tijdens de inauguratieplechtigheid het charter uitgereikt door de vertegenwoordiger van SIE, Germaine Mamalaki (Griekenland). De tweede club in Rotterdam is ontstaan op initiatief van enkele leden van SI Club Rotterdam met wie wij jaarlijks een bijeenkomst hebben.

Onze maandelijkse bijeenkomsten vinden omstreeks de 15e plaats. Voorafgaand aan de vergadering is het mogelijk gezamenlijk een maaltijd te gebruiken. Het programma van de bijeenkomsten biedt, naast zogenaamde huishoudelijke – en Uniezaken onderwerpen als levens- en werkverhalen van leden, interessante lezingen door sprekers van buiten.

Eén van de doelstellingen van het Soroptimisme is het verbeteren van de positie van vrouwen en kinderen. Door steun aan lokale en internationale projecten geven wij invulling aan die doelstellingen.

Bij de oprichting telde de club 22, nu circa 45 leden. De leeftijden variëren van 30 tot 80 plus jaar. De achtergronden van de leden zijn zeer divers, conform het uitgangspunt dat per beroep één lid vertegenwoordigd is.

Club Rotterdam- Schieland heeft twee Friendshiplinks binnen SI-Europe: club Sint Petersburg en club Berlin Charlottenburg. Daarnaast hebben we een vriendschappelijk contact met club Osnabrück.

Mocht je interesse hebben in het lidmaatschap van onze club, neem dan contact op met de secretaris via: rotterdamschieland@soroptimist.nl.