Home

Soroptimistclub Schouwen Duiveland: a global voice for women

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Wij zijn Soroptimistclub Schouwen-Duiveland

Nieuwsgierig of Soroptimistclub Schouwen-Duiveland iets voor jou is of wil je meer weten over onze club? Op deze website kun je alvast digitaal met ons kennismaken. 

We vertellen je wie we zijn en wat we doen: hoe we inhoud geven aan de doelstellingen van Soroptimist International en de activiteiten die we organiseren om fondsen te werven. Bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor Orange the World, de wereldwijde actie tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

Ook zetten we ons in voor lokale goede doelen. Ontdek wie we steunen in 2023.

Soroptimisten zijn vakvrouwen
Lid worden van een serviceclub kan veel opleveren in netwerken en vriendschappen, maar brengt ook “verplichtingen” met zich mee. Nieuwe leden worden geïnaugureerd, nadat zij eerst 3 maanden als aspirant-lid hebben deelgenomen. Van de leden wordt verwacht de clubbijeenkomsten bij te wonen en deeltaken binnen clubverband bij toerbeurt te vervullen, bijv. een bestuursfunctie, deelname aan een projectgroep.

Onze bijeenkomsten
We ontmoeten elkaar iedere tweede woensdagavond van de maand in Grand Café De Werf in Zierikzee. We starten met een gezamenlijke maaltijd. daarna volgt een interactief, verrijkend en afwisselend programma. We hebben sprekers van buiten af, maar ook onze eigen leden vullen clubavonden door bijvoorbeeld over hun werk of hun levensloop te vertellen. 

Ons bestuur in 2022-2023

Fokkeline Padmos, president

Britta Koopen, secretaris

Floor Kik, assessor-secretaris

Emily Holtkamp, penningmeester

Belangrijke data voor de Sorren

  • 8 maart: Internationale Vrouwendag
  • 25 november: start Orange the World
  • 10 december: Dag van de Mensenrechten

Extra activiteiten

Twee keer per jaar organiseren we de SORPRISE, een gezamenlijk uitstapje of buitengebeuren en dit vindt meestal plaats op een middag of avond. In januari houden we onze nieuwjaarsborrel met partners in een van de restaurants op het eiland en ook in juni hebben we een bijeenkomst met partners.

Zeeuwse Sorren
Een keer per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst met onze zusterclubs in Zeeland.

Sinds 1958

In 2023 bestaan we 65 jaar!

Volg ons op

Onze missie is dat wij graag willen bijdragen aan de (werelwijde) verbetering van de positie van vrouwen en meisjes.

Ons profiel

Onze club
kent een grote diversiteit in achtergrond, beroep en leeftijd. Enthousiaste vrouwen die naast hun dagelijkse werkzaamheden de handen ineen slaan en samen werken aan activiteiten of projecten om geld in te zamelen voor de doelen die wij belangrijk vinden.

Onze missie
is dat wij graag willen bijdragen aan de (werelwijde) verbetering van de positie van vrouwen en meisjes.

Friendshiplink
Sinds vele jaren hebben wij een Friendshiplink met zusterclub “De zes rozen” in Antwerpen.