Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Tilburg Schering en Inslag

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Tilburg Schering en Inslag

In Tilburg zijn we enthousiast gestart met de oprichting van een nieuwe club. We zijn nog groeiende en dus ook op zoek naar nieuwe, actieve en enthousiaste leden. Welkom zijn powervrouwen die zich willen ontwikkelen en zich met hun eigen, specifieke vakkennis, talent en ervaring willen inzetten voor onze doelstelling en voor elkaar.

Onze hechte club bestaat uit 26 bijzondere en enthousiaste power-vrouwen.

Ons profiel

De inauguratie van club Tilburg Schering en Inslag vond op 28 september 2019 plaats. Wij zijn een jonge en nog groeiende club.

Onze hechte club bestaat uit 26 bijzondere en enthousiaste power-vrouwen.

Nieuws en acties

Koken voor Corry, ons nieuwe kookboek

Soroptimist International Club Tilburg ‘Schering en Inslag’ heeft een kookboek samengesteld met daarin recepten van alle leden van onze club. Aanleiding hiervoor was dat een van onze clubleden een zware operatie had ondergaan en wij voor haar hebben gekookt in de tijd dat zij revalideerde.

Op enig moment hebben we besloten deze recepten – makkelijk, snel, ingewikkeld, voedzaam, van alles wat – te bundelen tot het boek ‘Koken voor Corry’.

De opbrengst is bestemd voor de Stichting Feniks Emancipatie Expertise Centrum Tilburg (www.fenikstilburg.nl). Feniks zet zich in voor de zelfredzaamheid van met name vrouwen door het aanbieden van activiteiten, ondersteuning en persoonlijk advies.

Wij zouden het erg op prijs stellen als jullie ons goede doel willen steunen door een kookboek te kopen. Misschien een leuk sinterklaas- of kerstcadeautje?

Bestelling van het kookboek kan via scheringeninslagtilburg@gmail.com. Kosten per kookboek €17,95 verzending buiten Midden-Brabant €4,00. Over te maken op NL33 INGB 0752 806 823 t.n.v. A. Bouws.

Bestelling is definitief na betaling. Uiterste besteldatum 19 oktober 2020.

Clubbijeenkomsten tijdens Corona

Omdat we tijdens Corona niet bij elkaar konden komen, hebben we als club enkele alternatieve bijeenkomsten en evenementen georganiseerd.

Ze hebben we een avond een Chi Gong les gevolgd in de tuin van een van onze leden, ruim op anderhalve meter afstand. Daarnaast hebben we een webinar georganiseerd over mensenhandel. Voor meer informatie daarover en het terugluisteren, zie het artikel hieronder.

Ook hebben we met Pasen de bewoners (vrouwen en kinderen) van Sterk Huis in Tilburg verrast met 50 verwenpakketten, waarbij ieder gezin een pakket ontving  met  daarin speelgoed, kleurtjes en boekjes afgestemd op de leeftijden van de kinderen en lekkere toiletartikelen voor de moeders. 

Webinar mensenhandel

Op woensdagavond 3 juni jl organiseerde Soroptimist Club Tilburg Schering en Inslag een Webinar over Mensenhandel met medewerking van Janine Janssen (lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties) en Teun Haans (clustermanager Sterk Huis).


Mensenhandel vormt een grove inbreuk op de menselijke waardigheid en de lichamelijke en geestelijke integriteit van slachtoffers en wordt gezien als schending van fundamentele mensenrechten. Voorbeelden van mensenhandel zijn gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting, maar bijvoorbeeld ook gedwongen bedelarij en het onder dwang laten plegen van criminele activiteiten. Een thema dat aandacht verdient van de Soroptimisten, ook omdat het vaak vrouwen en
meisjes slachtoffer zijn van mensenhandel.

Na een korte introductie op de term Mensenhandel zijn onder meer
de volgende vragen aan de orde gekomen:

Wat is geweld in afhankelijkheidsrelaties?
Waarom valt mensenhandel daar deels ook onder en wat zijn verschijningsvormen en signalen? Waar moet ik dan aan denken: loverboys en uitbuiting in gezinsverband.

Tijdens het webinar is ingegaan op vragen van de deelnemers en is op basis van casuïstiek een beter beeld ontstaan van mensenhandel. Onderaan deze mail staat een link waar je het webinar kan terugluisteren.

Veel deelnemers aan het webinar hebben een vrijwillige bijdrage betaald ten behoeve vaneen project bij Sterk Huis. Hier zitten vrouwen in de opvang die vanwege veiligheidsrisico’s het terrein niet af kunnen en dus bijvoorbeeld ook niet naar de kapper kunnen. Er zijn ook vrouwen die graag werkervaring willen opdoen als kapster en in andere verzorgende beroepen.

We willen daarom geld inzamelen voor een kappersstoel om deze groep vrouwen die in de knel zitten een steuntje in de rug te geven.

Dank onder meer aan de Soroptimist Club Bollenstreek voor eenbijdrage van €100! Wil je ook een steentje bijdragen? Jouw donatie is meer dan welkom en kan worden overgemaakt naar NL33 INGB 0752 8068 23 tnv Mw AAMC Bouws, penningmeester van Soroptimist Club Schering en Inslag, onder vermelding van Bijdrage Sterk Huis

Wil je het webinar terugkijken? klik hier

Feestelijke inauguratie van Club Schering en Inslag Tilburg

Het is een feit, Soroptimist Club Tilburg, Schering en Inslag, mag i.o. achter haar status schrappen, we zijn officieel opgericht! Hoewel de officiële inauguratie op zaterdag 28 september plaatsvond, begon ons feestelijk programma op vrijdagavond.

Op vrijdag hebben we met een kleine delegatie van zeer geëerde nationale en internationale gasten de aftrap gedaan van  ons speciale weekend. We mochten de volgende gasten verwelkomen: Mariet, Verhoef-Cohen, president Soroptimist International; Christine Cromwell-Ahrens, namens SI Europe; Nienke Feenstra, Anne-marie Vreman en Lotta van Uchelen, namens het Uniebestuur van Nederland, Suriname en Curaçao en Anita van de Laar en onze “godmother” Manuella Nering Bögel, beiden namens de Extension Committee. 

We zijn gestart met een rondleiding in de nieuwe trots van Tilburg, de onlangs geopende LocHal. Een voormalig reparatie- en onderhoudsstation van de Nederlandse Spoorwegen, dat nu een nieuwe bestemming heeft gekregen als openbare bibliotheek. Een indrukwekkend en imponerend gebouw, met aandacht voor innovatie, waarbij oude industriële architectuur gecombineerd wordt met innovatieve ontwikkelingen van de moderne tijd. Het is een sfeervol en indrukwekkend geheel geworden. Ook onze gasten waren zeer onder de indruk. 

Na deze rondleiding zijn we bij een van onze clubleden thuis gaan eten. We hebben gezamenlijk de uitgebreide maaltijd bereid, waarna we in een ontspannen en informele sfeer gezellig hebben gegeten, kennis hebben gemaakt met elkaar, cadeautjes hebben uitgewisseld en ook de puntjes op de i hebben gezet voor zaterdag. 

Zaterdagochtend zijn we al vroeg gestart met ons officiële programma, dat de gehele dag plaatsvond in het Tilburgs Textielmuseum. Tilburg heeft een lange geschiedenis met textiel, onze clubnaam en clublogo verwijst daar ook naar. Het was heel bijzonder om deze dag op juist deze speciale locatie te kunnen vieren. Een jonge vrouwelijke notaris passeerde de akte waardoor we formeel zijn opgericht als club. Dit gebeurde in een besloten bijeenkomst, waarbij uitsluitend onze leden en de internationale en nationale afgevaardigden van Soroptimist International aanwezig waren.

De charterbijeenkomst, onder leiding van de afgevaardigde van Europees President  Christine Cromwell-Ahrens, vond daarna plaats. Dit deel was openbaar en we mochten veel Soroptimisten en andere belangstellenden als gasten verwelkomen. De kaarsenceremonie was erg bijzonder. De kaarsen werden aangedaan door onze eigen kersverse clubpresident M.Caroline Vos voor onze eigen club, Nienke Feenstra, als Uniepresident  voor Nederland, Suriname en Curaçao, Christine Cromwel-Ahrens voor SI Europa en door Mariet Verhoef-Cohen voor de wereld. In verband met de brandveiligheidsvoorschriften mochten we geen echte kaarsen gebruiken en hebben we gebruik gemaakt van ledkaarsen. Daardoor konden wij die kaarsen in de clubkleuren van de Soroptimisten  (blauw en geel) én in de extra kleuren van Tilburg (groen en oranje) laten branden, waardoor deze ceremonie een dubbel symbolisch tintje kreeg. 

Na de charter en de lunch zijn we gestart met ons symposium. Zaterdag 28 september is een datum die we niet zonder reden hebben gekozen. Die dag is het 100 jarig algemeen kiesrecht in Nederland gevierd. Daarmee was het vrouwenkiesrecht een feit hetgeen destijds een enorme stap in de vrouwenemancipatie bewerkstelligde. Ook ons symposium sloot hierop aan. Onze eerste spreker was Hanne van Aart, burgemeester van de gemeente Loon op Zand.
Zij vertelde aan de hand van een persoonlijk verhaal over de positie van vrouwen over de afgelopen honderd jaar. Dit deed zij door de positie en vier generaties vrouwen te beschrijven, haar oma, haar moeder, haarzelf en haar stiefdochters. Een mooi, betrokken en helder verhaal, waarin duidelijk werd dat er al veel verbeterd is ten aanzien van de positie van vrouwen in Nederland, maar dat er nog steeds ongelijkheid is en dus werk aan de winkel. 

Onze tweede spreker is wellicht een bekende van jullie, ook Soroptimist en zeer deskundig als het gaat over diversiteit en inclusie: Esther Mollema. In haar lezing, ondersteund met onderzoeksresultaten, gaf Esther aan dat er nog steeds veel onbewuste vooroordelen bestaan ten aanzien van vrouwelijk leiderschap, zowel bij vrouwen als bij mannen. Dat verandering pas mogelijk is wanneer men zich van deze onbewuste overtuigingen bewust raakt. Ook hier werd duidelijk dat er nog veel te halen valt én te winnen gaat, als het bijvoorbeeld gaat om gelijkheid van vrouwen in onze maatschappij.

De derde spreker, Elles van Veghel, gaf een lezing over het Textielmuseum. Zij gaf een kijkje op de rol van vrouwen en meisjes in de textielindustrie en in de textiele vormgeving. Opvallend in haar verhaal was bijvoorbeeld dat de meest succesvolle ontwerpers van bijvoorbeeld Bauhaus-textiel vrouwen waren, maar dat hun namen (zoals Günta Stölzl en Anni Albers) volledig naar de achtergrond zijn verdwenen, terwijl mannelijke en destijds minder succesvolle Bauhaus-collega’s haast een sterrenstatus hebben genoten, zoals Paul Klee, Theo van Doesburg en Wassily Kandinsky, van wie we de namen nu nog kennen.   

Na deze sprekers konden de gasten mee op diverse rondleidingen in het museum en was er ruimte voor museumbezoek, het bezoeken van de museumshop en uiteraard bij onze eigen kraam van ons geadopteerde project voor de bouw van een schoollokaal in Kibandaongo, Kenia.
Hiervoor zoeken we nog steeds donateurs, dus mocht u nog een letterlijk steentje willen bijdragen, dan kan dat. Voor meer informatie en eventueel een donatie kunt u terecht op de website www.medischcentrumkenia.nl. Echt alle steun is meer dan welkom!

De dag werd informeel afgesloten met een gezellige borrel in het Textielcafé, muzikaal ondersteund door een jong aanstormend Nederlands talent, Lizzy van den Herik.  

Ook de opbrengst van onze dag voor het project is kenbaar gemaakt, we hebben bijna 4000 euro aan giften en bijdragen voor de bouw van een nieuw schoollokaal binnengehaald, waar we met zijn allen heel trots op mogen zijn en onze eigen clublid Lout Molkenboer, die dit project eigenhandig heeft opgezet, uiteraard nog het meest. 

We kijken terug naar een zeer succesvol weekend, in hele fijne sfeer. Met veel womenpower hebben we met zijn allen onze schouders eronder gezet en ieder lid van onze club heeft hieraan op eigen wijze bijgedragen, echt fantastisch. Dit alles onder prettige begeleiding van onze “godmother” Manuella, zijn we nu mooie, hechte club geworden, met bestaansrecht. Wij willen jullie, leden en clubs, bedanken voor jullie enthousiaste reacties, felicitaties, giften en cadeaus! We zijn er trots op dat we nu écht bij deze mooie groep vrouwen, wereldwijd, mogen horen.

Inauguratie club Tilburg Schering en Inslag 28 september 2019 Programma en aanmelden

Met rasse schreden nadert de spannende dag: de inauguratie op 28 september van club Tilburg Schering en Inslag.

Twee jaar geleden is ons bestuur als drietal gestart om in Tilburg en omgeving een nieuwe club te vormen. Dat is inmiddels gelukt. Met vallen en opstaan is er nu een mooie en ook al hechte club ontstaan, met 21 bijzondere en enthousiaste top-vrouwen.  28 september aanstaande volgt de bekroning op twee jaar groei: onze inauguratie.

Inmiddels heeft het feestelijke programma ook meer contouren gekregen. 28 september 2019 is het 100 jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen. Wij willen daar graag aandacht aan besteden op deze bijzondere dag.
Het thema van onze feestelijkheden is dan ook: “Verleden, heden, toekomst”.

Alle activiteiten vinden plaats in het Textielmuseum van Tilburg. We hebben bewust gekozen voor deze locatie, omdat Tilburg van oudsher een textielstad is. Ook onze clubnaam heeft een link met deze geschiedenis van onze stad; Schering en Inslag.  

Het feestelijke programma van zaterdag 28 september 2019 ziet er in grote lijnen als volgt uit:

10.00 – 10.30 uurOntvangst gasten in het textielmuseum met gebak
10.30 – 12.00 uurCharteruitreiking
12.15 – 13.00 uurOntvangst middaggasten en lunch voor degenen die zich hebben opgegeven hiervoor
13.00 – 13.30 uurOpening middagbijeenkomst door vrouwelijke ambtsdrager uit onze provincie: ‘Verleden, heden, toekomst’ van Algemeen kiesrecht/ vrouwenkiesrecht
13.30 – 14.00 uurLezing Esther Mollema, ‘Verleden, heden, toekomst’ inclusiviteit en diversiteit
14.00 – 14.30 uurHoofd museumzaken Textielmuseum: ‘Verleden, heden, toekomst’ Textiel (museum/ industrie/ vrouwen in de textiel); eindigen met positie van vrouwen in de textiel- industrie van deze regio
14.30 – 15.00 uurPauze, gereedmaken voor rondleidingen
15.00 – 16.00 uurDiverse rondleidingen, 7 groepen of vrij bezoek aan het museum
16.00 – 16.45 uur ‘Vrij bezoek museum”, bezoek winkel textielmuseum of netwerken in foyer
16.45 – 17.00 uurVerzamelen in textielcafé
17.00 -19.00 uur17.00 u toast met lied; Afrondende borrel in textielcafé met live muziek

Uiteraard is iedere geïnteresseerde meer dan welkom. We hebben beperkte beschikbaarheid vanwege de grootte van het auditorium in het Textielmuseum, dus als je je wil aanmelden om deze bijzondere bijeenkomst bij te wonen, is het wel verstandig om op tijd tickets te reserveren.

De kosten voor deze dag bedragen € 50,– inclusief lunch.

De opbrengst van deze dag komt ten goede aan de stichting t.b.v. Kibandaongo, Kenia.
Ons clublid Lout Molkenboer-Kleintjes maakt zich al 11 jaar sterk voor het verwerven van geld en goederen om de bevolking van dit gebied van ruim 600 km2 in Kenia te helpen. Hulp die vooral gericht is op gezondheidszorg, geboortezorg, zelfredzaamheid, veiligheid, water en educatie. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij.

Voor reserveren van tickets, vragen of anderszins kun je contact opnemen met: scheringeninslagtilburg@gmail.com

Tilburg Ten Miles: Lopen voor schoolbankjes

Tijdens de Tilburg Ten Miles gaan we dit jaar lopen voor de stichting t.b.v. Kibandaongo en Kenia. Voor 60 euro loop je een schoolbankje bij elkaar voor een primary school. Bij de prijs inbegrepen krijg je een geweldig sportshirt en kun je naderhand aanschuiven bij de gezelllige borrel voor deelnemers en supporters.

Wil je niet lopen maar toch sponseren? Voor 45 euro kun je ook een schoolbankje kopen. Lout zal naast de route staan met een stand en spulletjes verkopen t.b.v. haar stichting.

Al 11 jaar maakt ons clublid Lout Molkenboer-Kleintjes zich sterk voor het verwerven van geld en goederen om de bevolking van dit gebied (ruim 600 km2) in Kenia te helpen. Hulp die vooral gericht is op gezondheidszorg, geboortezorg, zelfredzaamheid, veiligheid en educatie in dit gebied. Een van de armste en onderontwikkeldste streken in Kenia. Inmiddels zijn er talrijke projecten gerealiseerd en op medisch, educatief en sociaal gebied is er al veel bereikt.

Kijk op de website www.medischcentrumkenia.nl om een indruk te krijgen van de inmiddels gerealiseerde projecten. Enthousiast geworden? Schrijf je in via info@medischcentrumkenia.nl. We hopen op veel respons en dus veel schoolbankjes zodat meer kinderen naar school kunnen!

Schering en Inslag, club Tilburg io, inauguratie in zicht!

We zijn er trots op te kunnen vertellen dat we weer een stap hebben gezet op weg naar onze inauguratie die plaats zal vinden op zaterdag 28 september 2019.

Application for Admission

Op 15 april hebben wij op de sfeervolle locatie van Hostel Roots in Tilburg wederom een inspirerende bijeenkomst mogen beleven.

Ons “smaakvolle” nieuwe logo

Tijdens deze bijeenkomst zijn we onder de bezielende begeleiding van Wouke Lam (van Club Delft) gestart met een workshop over onze Waarden en het Waardenhuis . Heel mooi om te horen wat onze persoonlijke drijfveren zijn om ons aan de Soroptimisten te committeren en welke waarden voor onze club belangrijk zijn. We gaan daar nog een bijeenkomst aan wijden, zodat we een stevig Waardenhuis kunnen neerzetten, passend bij onze nieuwe club.

Vervolgens mochten we de Application for Admission ondertekenen, in het bijzijn van Nienke Feenstra en Lotta Croiset van Uchelen van het landelijke bestuur. Van de Extensioncommissie waren Manuella Nering Bögel en Anita van de Laar aanwezig. De ondertekening voelde echt als een feestelijke bekrachtiging van twee jaar werk.

Ons logo werd op een bijzonder smaakvolle wijze onthuld (zie foto) en onze voorzitter kreeg de Soroptimistenvlag uitgereikt.

Ondertekening van de Application door het bestuur

We zijn heel trots en blij dat we deze stap hebben kunnen zetten, we gaan ons voorbereiden op een mooi programma voor de feestelijke inauguratie op 28 september.

Save the date

28 september 2019 is het 100 jaar geleden dat het algemeen kiesrecht is ingesteld, en dus ook vrouwen kiesrecht kregen Nederland. Deze datum vinden wij als club zo bijzonder, dat we deze datum hebben gekozen voor onze inauguratie.

Het programma is nog niet volledig bekend, maar zal zeker ook aandacht besteden aan vrouwenkiesrecht en de positie van vrouwen de afgelopen 100 jaar. Reserveer de datum vast in jullie agenda!

Nieuwe Club Tilburg

In Tilburg zijn we enthousiast gestart met de oprichting van een nieuwe club. We zijn nog groeiende en dus ook op zoek naar nieuwe, actieve en enthousiaste leden. Welkom zijn powervrouwen die zich willen ontwikkelen en zich met hun eigen, specifieke vakkennis, talent en ervaring willen inzetten voor onze doelstelling en voor elkaar.

Running4Water Tilburg

Op een prachtige, zonnige nazomerse dag zijn we, met veel enthousiasme en veel water gestart met onze eerste activiteit tijdens de Tilburgse Ten Miles: Running4water, een actie voor het slaan van waterputten in kleine dorpen in Kenia.
We hebben waterflesjes verkocht en de deelnemende renners konden door een verfrissende waterstraal doorlopen om lekker af te koelen. Doel was met name naamsbekendheid voor Tilburg te verkrijgen. We hebben veel bekijks gehad en veel gesproken met met belangstellenden, verteld wie wij als Soroptimisten zijn en waar we voor staan.

We hopen op enthousiaste, nieuwe leden! Mocht u iemand kennen of zelf belangstelling hebben, neem dan contact op met een van onderstaande bestuursleden. 

Caroline Vos, voorzitter,mcarolinevos@gmail.com
Annette Bouws, penningmeester, abouws@legalaffairs.nl
Mado Remkes, secretaris, mado@madoremkes.nl