Sor for School

27-05-2021

Sor for School 

4 Sorren droegen tijdens de Jubileum-wandeling (5 km) van Soroptimistclub Westland op 21 april 2021 10 liter water per Sor op hun rug voor de UN Women Water Challenge.

Met de actie Sor for School werd tot nu toe € 1.075,00 ingezameld voor meer waterputten in Siërra Leone. Vrouwen en meisjes moeten daar gemiddeld 10 tot 15 km per dag lopen naar een put en dragen op de terugweg 10 tot 20 liter mee. Drinkwater in het eigen dorp zorgt er voor dat meer meisjes naar school kunnen!