Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Zuid Limburg

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Zuid Limburg

De projecten zijn lokaal, nationaal en internationaal van aard. We zoeken altijd naar een link zodat het project “kort bij huis” voelt, ook al vindt het bijvoorbeeld plaats in Afrika. Vaak is er een persoonlijke betrokkenheid van een van de leden. Projecten die een combinatie zijn van ‘handen uit de mouwen steken’ en fundraising, verdienen de voorkeur. Typerend voor de club is namelijk het gevoel van saamhorigheid, warmte en interesse in elkaar.

Een aantal keren per jaar zijn er de Kleine Kring Etentjes bij leden thuis, waarbij de gastvrouw tussen de 4 en 12 leden ontvangt. Daarnaast is er nog een actieve Leesclub die maandelijks bij elkaar komt en uiteenlopende literaire boeken bespreekt. Nieuw is de 2e-hands Boeken/CD/DVD beurs die voorafgaand aan de maandelijkse clubavond plaatsvindt.

Soroptimistclub Zuid Limburg telt circa 40 leden. Elke eerste donderdag van de maand is de clubavond.

Ons profiel

Club Zuid-Limburg is opgericht in 1975 als 50ste club van de Unie. Het charter is destijds uitgereikt door H.C. Hessling. In 2010 bestond de club 35 jaar. De club heeft friendship links met Soroptimistclub Genk (België) en Aken (Duitsland).

De club telt circa 40 leden, sterk variërend in leeftijd. Er is een grote diversiteit aan beroepen binnen de club.

De eerste donderdag van de maand is de clubavond in Hotel Voncken in Valkenburg a/d Geul. Tijdens de clubavonden is er altijd een spreker, vaak van buiten de club, die een bepaald onderwerp belicht of een workshop geeft. Op die manier worden de clubavonden zo interactief mogelijk. Voorafgaand aan de clubavonden is er altijd gelegenheid tot gezamenlijk dineren. Een aantal keren per jaar is er een buitenactiviteit, soms met partners.