Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Zuid-Limburg

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimist club Zuid-Limburg
Thema 2024 : verbinden, verbonden met anderen

Wij hebben circa 28 leden.  Tijdens onze bijeenkomsten werken wij ook aan onze projecten.

De projecten zijn lokaal, nationaal en internationaal van aard. We zoeken altijd naar een link zodat het project “kort bij huis” voelt, ook al vindt het bijvoorbeeld plaats in Afrika. Vaak is er een persoonlijke betrokkenheid van een van de leden. Projecten die een combinatie zijn van ‘handen uit de mouwen steken’ en fundraising, verdienen de voorkeur. Typerend voor de club is namelijk het gevoel van saamhorigheid, warmte en interesse in elkaar.

Een aantal keren per jaar zijn er de Kleine Kring Etentjes bij leden thuis, waarbij de gastvrouw tussen de 4 en 12 leden ontvangt. Daarnaast is er nog een actieve Leesclub die maandelijks bij elkaar komt en uiteenlopende literaire boeken bespreekt.

Soroptimistclub Zuid Limburg telt circa 28 leden. Elke eerste donderdag van de maand is de clubavond.

Ons profiel

Club Zuid-Limburg is opgericht in 1975 als 50ste club van de Unie. Het charter is destijds uitgereikt door H.C. Hessling. In 2025 bestaat de club 50 jaar. De club heeft friendship links met Soroptimistclub Genk (België) en Aken (Duitsland).

De club telt circa 28 leden, sterk variërend in leeftijd. Er is een grote diversiteit aan beroepen binnen de club.

De eerste donderdag van de maand is de clubavond op wisselende locaties. Tijdens de clubavonden is er soms een spreker. Daarnaast werken we met elkaar aan projecten. Op die manier worden de clubavonden zo interactief mogelijk. Voorafgaand aan de clubavonden is er altijd gelegenheid tot gezamenlijk dineren. Een aantal keren per jaar is er een buitenactiviteit, soms met partners.