Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Zutphen

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Zutphen

Lid worden van een club die er toe doet?
Spreekt je dit aan?

Stel,  je vindt het fijn met andere vrouwen verbonden te zijn. Samen een club te vormen, een club met maatschappelijke betrokkenheid. Zo’n groep vormen de Soroptimisten. Soroptimisten zetten zich speciaal in voor de rechten van vrouwen en kinderen en alleen al in Nederland zijn er zo’n 100 clubs, samen een groep van 3000 vrouwen. Daarnaast zijn er over de hele wereld Soroptimistclubs.

Onze club in Zutphen en omstreken verwelkomt graag nieuwe leden.

Als je het leuk vindt om hier meer over te weten, neem dan gerust contact op. Uiteraard vrijblijvend maar wie weet sluit je ook graag bij ons aan.

 

Elke maand komen we bij elkaar, meestal rond zessen om met een aantal gezellig te eten, tenminste degenen die dat uitkomt. Aansluitend is er de clubbijeenkomst met steeds een ander onderwerp op het programma. We proberen zo min mogelijk ‘klassiek’ te vergaderen omdat dat energie vreet en het niet veel van ons motiveert.

Zo’n clubbijeenkomst is in restaurant De Pauw in Warnsveld.

Deze maandelijkse bijeenkomsten gaan van onze eigen club uit. Ieder die lid is van de club, ‘draait’ ook mee in een commissie. Zoals de programmacommissie, de projectcommissie, de commissie Nieuwe Leden enz. Daardoor zijn er tussen de clubbijeenkomsten door ook contactmomenten en leer je elkaar goed kennen. In de commissies ligt de nadruk op ‘praktisch aanpakken’.

Wat je zult merken, is dat samen iets oppakken, enorm veel energie en voldoening geeft.

Regionaal

Op regionaal niveau is er jaarlijks een bijeenkomst van de Stedendriehoek met club Zutphen, club Apeldoorn, club Apeldoorn Sorgeloos en club Deventer, die bij toerbeurt door één van de 4 clubs wordt georganiseerd.

In groter regionaal verband organiseren wij op/rond 10 december met een tiental clubs de Dag van de Rechten van de Mens; een bezinning op de betekenis van dit thema voor vrouwen en meisjes

Landelijk

Op landelijk niveau vormen de Nederlandse clubs samen de Unie. Vanuit de Unie (je leest er meer over op de site www.soroptimist.nl)  wordt er elk jaar in juni (op de tweede zaterdag)  een landelijke dag georganiseerd, de zgn. Inspirada. Daarnaast zijn er werkconferenties enz.  Op dit moment stelt de Unie een nieuw beleidsplan vast om de invulling door het jaar anders vorm te geven.

Verantwoording voor de ANBI – status

Soroptimist International Club Zutphen heeft de ANBI status.
RSIN 8164.27.495.
In de documenten treft u informatie aan over RSIN, bestuur en financiële overzichten. De documenten zijn ook bij de projecten te vinden.

De meest actuele financiële informatie over onze projecten :
2021-2022 Financieel Overzicht Projecten Club Zutphen
2020-2021 Financieel Overzicht Projecten Club Zutphen
2019-2020 Financieel Overzicht Projecten Club Zutphen
2018-2019 Financieel Overzicht
2017-2018 Financieel Overzicht
2016-2017 Financieel Overzicht

De club telt ongeveer 25 leden. We komen maandelijks bijeen op de 3de donderdag van de maand.

Ons profiel

Soroptimistclub Zutphen is opgericht op 20 april 1985. Het charter is uitgereikt door Margaret Millner uit Israël.

De leden van club Zutphen wonen of werken in of in de omgeving van Zutphen, Warnsveld, Vorden, Lochem, Gorssel, Laren, Harfsen en Brummen. De club telt ongeveer 25 leden.

Wij komen maandelijks bijeen op de 3e donderdag van de maand doorgaans in de Pauw te Warnsveld. Vooraf is er de mogelijkheid om samen te eten en achteraf om nog een glaasje te nemen en na te praten. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en bestaan uit een huishoudelijk deel over zaken van de club en van de Unie en een inhoudelijk deel dat wordt verzorgd door een gastspreker of eigen leden. De programmacommissie zorgt voor de invulling van het inhoudelijk deel van het programma.

De club heeft friendshiplinks met Club Bad Oeynhausen / Witteskindland, Duitsland (SI/E), en Club Land van Waas, België (SI/E) en onderhoudt vriendschappelijke banden met club Bamako Lumière in Mali.

Verbinding – Aandacht – Inzet

Verbinding

Verbinding is een belangrijk aspect in onze club. Vanuit de verbinding die we voelen met elkaar, zoeken we de verbinding buiten de club – ook en juist waar die niet of minder vanzelfsprekend is. Binnen de soroptimisten hebben we verbinding met clubs in de regio en onze zusterclubs in België en Duitsland.

Vanuit die verbinding richten we onze aandacht: persoonlijk, maatschappelijk en – uiteraard – op de speerpunten van het soroptimisme. Dit is terug te vinden in ons programma, waarin we afwisselend iemand uitnodigen voor een lezing, op bezoek gaan bij een bedrijf of instelling en aandacht geven aan onze betrokkenheid bij en het persoonlijke contact met elkaar door bijvoorbeeld onze levens/werkverhalen, lezing over ons (bijzondere) beroep of een avond Omdenken.

Onze projecten kiezen we met zorg en aandacht; we willen ons verbonden voelen bij een project. Daardoor kan het intens worden en soms raakt het ons persoonlijk. Die betrokkenheid vinden we belangrijk. Zij versterkt onze inzet voor ons project en acties en daar zijn we trots op.

Aandacht

My Book Buddy
Ons nieuwe project is het steunen van kinderen in Benin via My Book Buddy die kinderen stimuleert om te lezen via een eigen My Book Buddy bibliotheek op school. Lezen is belangrijk! Er zijn veel kinderen op de wereld die niet kunnen lezen. Vaak willen ze wel lezen, maar hebben ze geen boeken en zeker geen televisie of een computer. De kinderen krijgen een tasje om het boek netjes mee naar huis te nemen. Je ziet vaak ook het extra effect dat kinderen die thuis lezen en boeken meenemen, ook de ouders meenemen in het lezen. Deze website geeft veel informatie:  https://www.mybookbuddy.nl    

Als Soroptimisten hebben wij ons voor drie jaar aan deze stichting verbonden.

Inzet

Elke maand komen wij op de derde donderdag in Warnsveld bijeen voor een bijeenkomst. Vaak eten wij gezamenlijk voor onze vergadering en avondprogramma. Na de vergadering hebben wij een spreker of behandelen we een thema, of hebben we een bijzondere activiteit. Ieder lid levert ook een bijdrage in een commissie zodat wij onze doelstelling als Soroptimisten kunnen waarmaken. Wij zijn allemaal verschillend, qua leeftijd, qua beroep en hoe we zijn. Dat maakt het zo leuk om ons met elkaar te verbinden en in actie te komen voor vrouwen in de wereld: dichtbij of verder weg!

Leuk om te lezen en een indruk te krijgen van Soroptimisten: Happinez.


Nieuws

Soroptimisten steunen Zomerprogramma Buddy to Buddy met 1300 euro

Overhandiging cheque aan Buddy to Buddy

Op donderdag 16 juli 2020 overhandigden twee Soroptimisten van club Zutphen een cheque van ruim 1300 euro aan stichting Buddy to Buddy. Dit gebeurde tijdens de feestelijke aftrap van het zomerprogramma voor jongeren.

Het bedrag is bedoeld voor materiaal voor het zomerprogramma, dat Buddy to Buddy samen met Villa Vleer organiseert om jonge vluchtelingen en statushouders uit hun sociaal isolement te halen. Deze jongeren raken al vrij snel in een sociaal isolement, maar door de coronacrisis is dat nog verergerd. Buddy to Buddy, gemeente Zutphen en de Internationale Schakelklas wilden hier wat aan doen. Samen met Villa Vleer heeft Buddy to Buddy een zomerprogramma samengesteld. Tijdens de matchingslunch op 16 juli 2020 zijn veertien jongeren uit de Internationale Schakelklas gekoppeld aan veertien Nederlandse jongeren. De komende acht weken volgen zij het zomerprogramma van Buddy to Buddy.

Met de financiële bijdrage van de Soroptimisten kunnen er materialen aangeschaft worden voor de activiteiten van dit zomerprogramma. Soroptimistclub Zutphen steunt Buddy to Buddy sinds 2018 op verschillende manieren: enkele leden zijn zelf buddy en er worden ontmoetingen georganiseerd. Nu was de vraag om het zomerprogramma financieel te ondersteunen.

Het bedrag is bij elkaar verdiend in de “Mondkap-salon”. Enkele Soroptimisten hebben in coronatijd op bestelling mondkapjes genaaid, in allerlei stijlen van tijgerprint tot herendesign. De opbrengst hiervan werd aangevuld door het Algemeen Fonds van de landelijke Soroptimisten. Zo kon er op 16 juli 2020 bij de matchingslunch ruim 1300 euro overhandigd worden aan Buddy to Buddy.

Ontmoeting

’s avonds tijdens het diner en overhandiging van onze bijdrage aan het project van Club Bad Oeynhausen!

We koesteren onze nauwe banden met onze zusterclubs Club Land van Waas in België en Club Bad Oeynhausen/Witteskindsland in Duitsland. Op regionaal niveau hebben we jaarlijks een bijeenkomst met de clubs uit de Stedendriehoek: Apeldoorn, Apeldoorn Sorgeloos en Deventer.

Bezoek aan friendshiplink Bad Oeynhausen/Wittekindsland 8, 9 en 10 november 2019
In dit weekend waren we op uitnodiging van onze Duitse zusterclub op hun 35 jarig jubileum. Vrijdagavond begon met een muzikaal onthaal en op zaterdag luisterden we naar een interessante geschiedenis over de Wentworth Kaserne in Herford. Vervolgens bezochten we een prachtige tentoonstelling in museum Marta. We beklommen de Mindener Domschatz en Dom, bekeken het Kaiser Wilhelm standbeeld in Porta. Maar bovenal hebben we ons wederom sterker verbonden met wetenswaardigheden over onze club, clubleden en onze activiteiten. We hebben gelachen en plannen gemaakt voor onze volgende ontmoeting.

Clubimpuls met Stedendriehoek
17 mei 2019
Donderdag 16 mei was de jaarlijkse bijeenkomst van clubs uit de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen), deze keer (be)geleid door Clubimpuls. Veertig enthousiaste vrouwen, de prachtige monumentale Broederenkerk in Zutphen en het boeiende thema, 100 jaar vrouwenkiesrecht, maakten deze Stedendriehoekbijeenkomst tot een geslaagde avond.

De organisatie was dit jaar in handen van Club Zutphen, en behalve Apeldoorn, Apeldoorn Sorgeloos, Deventer en Zutphen, was ook Club Achterhoek van de partij. Geïnspireerd door Club Impuls tijdens de Wintervergadering en het feit dat we dit jaar 100 jaar vrouwenkiesrecht vieren, was de invulling van de avond snel helder: met Club Impuls debatteren over 100 jaar vrouwenkiesrecht.

Ineke van Hofwegen, Ingrid Blaauw (beiden uit Zwolle), Hanneke Konster (Apeldoorn) en Wilna Breukelaar (Zutphen) van Club Impuls verzorgden de avond. Ineke van Hofwegen nam ons op een boeiende manier mee door de tijd met o.a. spotprenten en verhalen over sterke vrouwen. Na de pauze gingen we in Lagerhuisdebat onder leiding van Ingrid Blaauw. Debatteren op een vakkundige manier met stellingen als: “Het is excuss-Truus-gedrag om bij verkiezingen op een vrouw te stemmen” of “Zo gauw vrouwen aan de macht komen, gaan ze haantjesgedrag vertonen”.

We zijn blij dat we gebruik hebben gemaakt van Club Impuls, we bevelen dit van harte aan voor andere clubs.

Bezoek aan friendshiplink St.Niklaas, België
31 augustus 2018
In het weekend van 31 augustus, 1 en 2 september was club Zutphen op bezoek in België ter ere van de Vredesfeesten. De Vredesfeesten in St.Niklaas worden gehouden ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, met onder andere het oplaten van heteluchtballonnen op de markt. Zeer spectaculair.

Naast de nodige gesprekken tussen clubleden over de clubs en internationale zaken, werd er een workshop gehouden over het thema Orange the world. Een project waarbij middels actie geageerd wordt tegen geweld tegen vrouwen. Club Zutphen heeft hiervoor een donatie aan St.Niklaas gegeven ter waarde van 400 euro en afgesproken in Zutphen en omgeving ook aandacht te vragen voor dit onderwerp en actie te voeren.

35-jarig bestaan!

Soroptimist quilt gemaakt door ons clublid Hanneke!

Op 17 en 18 april 2020 zouden wij ons 35 jarig jubileum als Club Zutphen vieren. Helaas gooide Covid-19 roet in het eten. Onze zusterclubs uit Belgie en Duitsland zouden ook bij ons te gast zijn. Wij beraden ons op een nieuwe datum.

Van oud naar nieuw clubbestuur!

Stichting Buddy tot Buddy in Zutphen

In 2018 hebben we ons voor drie jaar verbonden aan de Stichting Buddy tot Buddy in Zutphen. Op deze pagina houden we je op de hoogte van onze acties en activiteiten met en voor Buddy tot Buddy.

Matchingslunch voor nieuwe buddy’s
26 september 2018

Woensdag 26 september waren we aanwezig bij de matchingslunch van Buddy to Buddy. Hierbij werden nieuwe buddy’s – nieuwkomers en inwoners van Zutphen en omgeving – aan elkaar gekoppeld en was er de eerste kennismaking. Onze Soroptimist Hanneke werd bij deze gelegenheid buddy’s met Ruta.

Hanneke en Ruta

Hanneke: “Ik vond het heel bijzonder en indrukwekkend om de verhalen van de vluchtelingen te horen. Zo’n Ruta van 19, die hier helemaal alleen is, zonder haar familie, in een land met een andere taal en cultuur. Die met alles wat ze heeft meegemaakt hier haar weg moet zien te vinden en een nieuw bestaan moet opbouwen.”

Bij de lunch was ook koning Willem-Alexander aanwezig. Hij ging in gesprek met de nieuwe buddy’s. Dit bezoek kreeg veel aandacht in de media:

Zwoele zomeravond met Buddy to Buddy
16 augustus 2018

Op een mooie zomeravond in augustus vond een feestelijke bijeenkomst plaats van Club Zutphen in een tuin van één van ons, grenzend aan en overgaand in de uiterwaarden van de IJssel.

We verwelkomden de organisatoren van het project Buddy to Buddy, en een groot aantal vrouwelijke nieuwkomers, afkomstig uit o.a. Venezuela, Syrië, Turkije en Palestina. We maakten kennis in het delen van levensverhalen. We aten samen: Zo divers als het gezelschap was, zo gevarieerd en smaakvol ook de gerechten die de gasten voor ons hadden bereid. Er klonk een rijkdom aan talen, en bovenal: de liefdevolle intentie elkaar ter wille te zijn en elkaar te verstaan ook als woorden tekort schoten, gaven betekenis aan deze avond.

Dat er tot slot ook nog gedanst werd, waarbij we aan de hand werden genomen om een Arabische kringdans te leren, even later gevolgd door Latijns Amerikaanse salsa, bracht ons een onbekende dynamiek waarin we de gelegenheid kregen elkaar in een ander licht mee te maken. Elkaar op deze manier ontmoetend was een warmhartige start van een driejarige verbinding met dit project en deze vrouwen. De toon is gezet. We hebben er enorme zin in.

Lustrum

Op 25 april 2015 vierde Club Zutphen haar 6e lustrum in Park de Hoge Veluwe. Een feestelijke dag met mooie ontmoetingen tussen onze eigen leden en met de Duitse Soroptimisten van Bad Oeynhausen/Witteskindland.