100xTrees4life: geslaagde boomplantdag op Wijkergouw

17-05-2022

Op een mooie zonnige lentedag in april werd de eerste fase ingeluid van het samenwerkingsproject van de Soroptimistclubs Amsterdam-Amstel en Centrum-West met Volkstuinpark Wijkergouw.

    In de pluktuin, aan de rand van de speeltuin, werd onder deskundige leiding van de tuincommissie, met vereende krachten en onder grote belangstelling van groot en klein, een halfstam mispel geplant.

    Het was een feestelijke gebeurtenis, vooraf gegaan door eieren zoeken door de jongsten. Na afloop werd in de boerderij met een powerpoint-presentatie de inhoud en de doelen van het project 100xtrees4life duidelijk verteld. De bijeenkomst werd afgesloten door heerlijke lunch, waarvoor grote dank aan de leden van de lunchcommissie. Een zeer geslaagde plantdag van onze eerste boom in het kader van dit project.

    Het vrouwennetwerk Soroptimist International en het Volkstuinpark Wijkergouw hebben elkaar gevonden en afgesproken om samen op een actieve wijze, fruitbomen te planten en zo een bijdrage te leveren aan het ondersteunen van het project 100xtrees41ife. Een project dat het belang van klimaatbeheersing uitdraagt en op een actieve wijze aandacht vraagt en inhoud geeft aan het in stand houden van een gezonde biodiversiteit dichtbij in de eigen lokale omgeving en wereldwijd-internationaal.

    Het planten van een boom lijkt een symbolische actie, maar de betekenis reikt veel verder. Nog niet zo lang geleden hebben de volkstuinen rondom Amsterdam de politiek hardhandig wakker moeten schudden. Op niet mis te verstane wijze is toen aangetoond dat de volkstuinen, als onderdeel van de Groene Scheggen, essentieel zijn voor het in stand houden van de biodiversiteit en leefbaarheid rondom en in de stad.

    Niet alleen lokaal, maar ook internationaal is de negatieve ontwikkeling van het klimaat duidelijk zichtbaar. Het project 100xtrees4life richt zich tevens in het bijzonder op het terugdringen van de verwoestijning in Mali. In het deelproject The Great Green Wall werken Malinese vrouwen samen om een beter bestaan en leefbare omgeving voor zichzelf en hun gezinnen op te bouwen. Zo is internationaal ook dichtbij; ‘duurzame ontwikkelingen creëren bij het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering ter plaatse’ maar dan in Mali. Door middel van fondswerving door alle Soroptimistclubs wereldwijd wordt het project in Mali ondersteund.