Samen Sterk Vrouwen West

  • Club Amsterdam Amstel

In de Staatsliedenbuurt in Amsterdam-West hebben Darifa Benhadhoum en Nora Aamour enkele jaren geleden het initiatief genomen om kwetsbare vrouwen in de buurt, te ondersteunen en te activeren. Het gaat om vrouwen die een geïsoleerd bestaan leiden en nauwelijks contact hebben met de samenleving. Dat doen zij onder andere via inloopspreekuren en verschillende activiteiten zoals computerles, Nederlandse les, fietsles, wandelen, hardlopen, kookles, naailes etc. in buurtcentrum De Koperen Knoop. Inmiddels nemen wekelijks circa 200 (voornamelijk Marokkaanse) vrouwen deel aan de activiteiten, die door zo’n 20 tal vrijwilligers en gastvrouwen worden begeleid. De laagdrempelige werkwijze heeft een grote aantrekkingskracht, ook op vrouwen van ver buiten de Staatsliedenbuurt.

De afgelopen jaren heeft Soroptimisten Amsterdam Amstel de Stichting Samen Sterk Vrouwen West zowel actief bijgestaan (advisering, kennis delen en het geven van scholing) als financieel.