Orange the World Scholenproject

  • Club Beneden Maas

Scholenproject van Soroptimist Club Beneden Maas

Over het project: Orange the World is de internationale campagne van de Verenigde Naties tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. In het kader van het thema Preventie heeft de actie als doel om geweld te voorkómen door het bij de wortels aan te pakken en duidelijk te maken dat iedereen als medestander een bijdrage kan leveren. Het is juist belangrijk om jongeren zowel meisjes als jongens als medestanders te betrekken, vandaar dat de campagne zich richt op middelbare scholen. Het zou geweldig zijn als er op uw middelbare school ook aandacht wordt besteed aan dit onderwerp.

Wat kunt u doen op uw school?

  • In de actieperiode van 25 november tot en met 10 december de school oranje uitlichten, Orange the World vlag uithangen en Posters ophangen
  • In de actieperiode of op een ander moment in het jaar: Lessen geven in de bovenbouw als onderdeel van Maatschappijleer

Onze rol: Door de Soroptimisten is het lespakket “Let’s Orange the World” ontwikkeld, dat geschikt is voor de bovenbouw van het middelbaar onderwijs. Dit is een volledige les met discussie via stellingen, feiten & cijfers, filmpjes met slachtoffers, praktijkopdracht en een docentenhandleiding. Aanpassingen aan het lesprogramma naar eigen wens zijn uiteraard mogelijk. Als u begeleiding wilt bijvoorbeeld bij het geven van een workshop kunnen wij het contact leggen met een professionele organisatie zoals de GGD of Centrum 1622 in Den Haag.

Lespakketten beschikbaar gesteld door Soroptimisten, zie onderstaande links:

Soroptimisten Nederland:

https://www.soroptimist.nl/news-national/lesmateriaal-beschikbaar-over-orange-the-world/

Lesmateriaal Bewustwording en Weerbaarheid, ook via LessonUp:

https://maatschappij-leer.nl/orange-the-world/