Orange The World

Orange The World

Wij doen voor het 5e achtereenvolgende jaar mee aan Orange The World. Kijk voor het programma van 2023 naar de actie. Samen met Zonta Nederland en UN Women Nederland maken wij duidelijk dat geweld tegen vrouwen en meisje moet stoppen. We doen dit door aandacht te vragen voor dit onderwerp, mensen bewust maken dat dit gebeurd en er over te praten met jong en oud.

Tussen 25 november en 10 december kleurt de fontein op de Markt in Steenwijk oranje, wapperen oranje vlaggen op de Steenwijker toren en het gemeentehuis. Daarnaast doen we mee aan activiteiten die passen bij het Orange The World thema van dat jaar.

De campagne wordt op donderdag 23 november gestart door onze president, de burgemeester en de wethouder van de gemeente Steenwijkerland.

Het thema voor 2023 is “Veilig, overal en altijd”. Met dit thema willen we de bewustwording vergroten, dat verschillende vormen van geweld niet alleen achter de voordeur en op straat plaatsvinden, maar overal in de samenleving. Tijdens de Orange the World campagne willen we iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden door zich #medestander in de strijd tegen geweld te verklaren door de #medestander pledge te ondertekenen. Als we allemaal medestander worden, kunnen we samen geweld tegen vrouwen en meisjes onder de aandacht brengen. Wil je de medestander pledge ook ondertekenen? Kijk dan op www.orangetheworld.nl/de-medestander-pledge.