Orange the World in Ede

26-11-2020

Orange the World in Ede

    Stop geweld tegen vrouwen. Tijdens de wereldwijde 16 dagen actie in het kader van Orange the World ondersteunen leden van Soroptimist Club Ede zichtbaar deze boodschap: met selfies met opgeheven hand en (accenten in) oranje kleding (compilatie gemaakt door fotograaf Arjan van Bruggen; zie onder). Daarnaast zijn op tal van plekken in Ede stoeptegels te vinden waarop met spuitbussen oranje kalkverf de boodschap ‘Meld geweld, 0800-2000’ te lezen is.

         Op deze manier willen Soroptimisten aandacht vragen voor het feit dat 45% van de vrouwen en meisjes in Nederland te maken krijgt in haar leven te maken met geweld. Naar schatting meldt slechts 40% dit bij een vriendin, buurvrouw, arts of instantie, en maar 10% gaat naar de politie. De overgrote meerderheid blijft dus onder de radar, en krijgt nooit hulp. Nu vanwege de corona-crisis berichten over een toename van geweld vanuit de hele wereld binnenstromen, is melden belangrijker dan ooit. Maar dat blijkt nog niet eenvoudig. Informatievoorziening over geweld melden in Nederland is te versnipperd en niet duidelijk. Daarom wordt nu extra ingezet op het telefoonnummer 0800-2000 en de website Geweldtegenvrouwenmelden.nl.

    De actie gaat door tot 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens. Tot die dag blijven ook in de gemeente Ede een aantal beeldbepalende gebouwen oranje verlicht: de Oude Kerk, de Concordiamolen en de Poortwachter brug over de A12 bij de afslag Ede/Wageningen en ook de muziekkoepel in Bennekom.
    Beluister ook deze muzikale bijdrage