Girls love to (l)earn (2015)

  • Club Ede

Ede

Girls love to (l)earn (2015)

 Girls love to (l)earn (2015)

In drie arme wijken van Quetta in Pakistan worden meisjes van 5 tot 12 jaar begeleid met hun schoolwerk, gemotiveerd en gestimuleerd zodat zij hun examens halen en hun school mét diploma verlaten. Op deze manier wordt schooluitval voorkomen, schooluitval is namelijk de voornaamste reden dat meisjes op jonge leeftijd moeten werken of worden uitgehuwelijkt. Deze opgeleide meisjes worden later opgeleide moeders die op hun beurt het belang van onderwijs voor hun dochters zullen onderschrijven.

In beeld

Meisjes naar school in Quetta in Pakistan
Meisjes naar school in Quetta in Pakistan
Meisjes naar school in Quetta in Pakistan

Achtergrond project

In 2013 steunden wij het WE project in Quetta, Pakistan. WE ondersteunt vrouwen die “er alleen voor staan.” WE financiert naaicursussen en helpt vrouwen om hun eigen business op te zetten, waardoor zij het gezinsinkomen kunnen aanvullen. Deze vrouwen ervaren hoe belangrijk het is dat meisjes naar school gaan en zij waren het die de meisjes in hun directe omgeving motiveerden om lessen te volgen. Gebruikmakend van elkaars netwerk is het eerste “girls tuition centre”gestart. Eén van de locaties van WE wordt gebruikt en teachers van het straatjongens project van Dar Ul Sukun Quetta begeleiden deze eerste groep van 31 meisjes in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Meisjes die tot voor kort voor ons onbereikbaar waren……. Nisar Gül heeft de leiding over het project.

Omschrijving project

De kwaliteit van onderwijs in de gratis scholen is heel laag, waardoor kinderen extra begeleiding nodig hebben om te slagen voor de jaarlijkse overgangsexamens. Schooluitval onder vooral meisjes is groot. Enerzijds omdat hun ouders meestal zelf analfabeet zijn en dus niet in staat zijn om te helpen, anderzijds omdat de ouders te arm zijn om de kosten van een privé begeleidingscentrum te betalen. Het resultaat is dat meisjes school voortijdig verlaten en in de vicieuze cirkel van armoede terecht komen. Door de armoede worden zij, net als hun moeders, gedwongen om kinderarbeid te verrichten of om op zeer jonge leeftijd uitgehuwelijkt te worden. Onze missie is om deze armoede cirkel te doorbreken. In gratis centra in 3 arme wijken van Quetta worden meisjes begeleid met hun schoolwerk, gemotiveerd en gestimuleerd zodat zij hun examens kunnen halen en hun school met diploma kunnen verlaten. Deze opgeleide meisjes worden later opgeleide moeders die het belang van onderwijs voor hun dochters onderschrijven.

Lange termijn doelstellingen

  • Het doorbreken van de vicieuze cirkel van economisch en sociaal isolement. “Educated girls become educated mothers that surely gives an educated nation”.
  • Analfabetisme is de voedingsbodem van ziektes en slechte hygiëne. Bewustwording is een belangrijke factor om de gezondheid duurzaam te bevorderen. Deze bewustwording is een onderdeel van de begeleiding.
  • Recht op onderwijs. Zowel het bewust maken van ouders als het praktisch helpen van ouders, waardoor de dochters met succes de schoolperiode doorlopen.
  • In het project zijn alle religieuze en culturele kleuren vertegenwoordigd, zowel bij de meisjes als ook bij de medewerkers. In plaats van polariseren verbinden wij met dit project.
  • Fundraising ter plekke vindt o.a. plaats door de “Don’t waste your waste” campagne -kringloop artikelen worden ingezameld en verkocht. Met deze manier van geld inzamelen wordt aan het milieu gedacht.
  • Na drie jaar moet het project selfsupporting zijn. In deze periode kan de organisatie in Quetta aan naamsbekendheid werken wat noodzakelijk blijkt voor fund raising lokaal.

Kosten per meisje per jaar: € 130,-

Opbrengst Fundraising (Movie and More, én Vazenproject): € 16.800

Hoe kan jij bijdragen?

Ook Soroptimist worden!

Je maakt deel uit van een groot vrouwennetwerk en ontmoet leuke, enthousiaste vrouwen die zich naast hun carrière willen inzetten voor het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd.

Producten bestellen in onze shop

Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

Organiseer je eigen event! 

Elke club bepaalt zelf welke projecten zij ondersteunt. Dit kunnen lokale, maar ook landelijke projecten zijn. Jij kunt binnen één van onze clubs met een nieuw voorstel komen.