Meidenhuiskamer (2011)

  • Club Ede

Ede

Meidenhuiskamer (2011)Meidenhuiskamer (2011)

Het meidenwerk is onderdeel van het jongerenwerk van Welstede. Om te kunnen werken met meiden is goed dat je begrijpt wat jongerenwerk nu eigenlijk is. Het meidenwerk richt zich met name op kwetsbare meiden in een risicovolle omgeving. Er wordt gewerkt aan een pedagogische relatie met meiden om hen te vormen c.q. te sturen in gedrag, weerbaarder maken, het zelfvertrouwen, zelfbeeld en hulpvragen. Tegelijkertijd hebben we een verbindende rol om hen op weg te helpen naar een beter toekomstperspectief.

Meiden hebben recht op dezelfde kansen als jongens. Meidenwerk is in onze ogen meiden bewust een plek geven binnen de totale doelgroep van het jongerenwerk. Een uitgangspunt daarbij is om de afzonderlijke talenten van meiden te ontdekken en te ontwikkelen en voor de andere meiden te benutten, zodat er een voorbeeldfunctie (rolmodel) ontstaat en de betreffende jongere kan en mag groeien in een stimulerende en veilige omgeving waardoor een positief zelfbeeld ontstaat. Binnen het meidenwerk wordt dus een podium geboden waar meiden zich letterlijk kunnen laten zien en bewijzen.

De bedoeling van het meidenwerk is de eigen kracht van meiden te versterken en ze te ondersteunen om op te groeien tot zelfbewuste burgers. Bij het werken aan eigen kracht gaat het om het aanreiken van maatschappelijke mogelijkheden en kansen voor de meiden. Door het aanbieden en zichtbaar maken van nieuwe kansen, worden de meiden zich bewust van hun mogelijkheden en kunnen zij zelf een bewuste keuze maken hoe zij hun leven willen vormgeven. Daarnaast ontstaat er zelfvertrouwen doordat de meiden worden uitgedaagd om iets te doen dat zij zonder het meidenwerk misschien niet hadden gedaan.

De manier waarop de meidenwerkers hiermee aan de slag gaan is enerzijds door zelf een rolmodel voor de meiden te zijn of rolmodellen uit te nodigen. Anderzijds kunnen activiteiten bij dragen aan het vergroten van de leefwereld van de meiden door hen activiteiten te laten organiseren en waarin het meidenwerk dat versterkt door hen te ondersteunen en hetgeen te faciliteren. Een prachtig voorbeeld van rolmodellen voor de meiden in Ede zijn de vrouwen van de Soroptimistenclub. Namelijk het verwezenlijken van een tweede ‘’huis’’ de Ladies Lounge gelegen aan het Welzijnscentrum t Riet, Laan der Verenigde Naties 88 Ede.

Met dank aan de Soroptimisten is daar een huiskamer ingericht die voor een veilige en warme huiselijke sfeer zorgt, waarin veel activiteiten en thema’s (educatief) worden georganiseerd die de meiden verrijken en aanzetten tot activering en betrokkenheid voor de omgeving en in de wijk.

Opbrengst Fundraising (Movie and More): € 10.036

Hoe kan jij bijdragen?

Ook Soroptimist worden!

Je maakt deel uit van een groot vrouwennetwerk en ontmoet leuke, enthousiaste vrouwen die zich naast hun carrière willen inzetten voor het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd.

Producten bestellen in onze shop

Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

Organiseer je eigen event! 

Elke club bepaalt zelf welke projecten zij ondersteunt. Dit kunnen lokale, maar ook landelijke projecten zijn. Jij kunt binnen één van onze clubs met een nieuw voorstel komen.