Meisjes naar school in Afghanistan (2017)

  • Club Ede

Ede

Meisjes naar school in AfghanistanMeisjes naar school in Afghanistan (2017)

Dit jaar steunden wij het Adoptieproject van Stichting Paymaan uit Nijmegen. Het project geeft o.a. meisjes in Afghanistan een kans om zich te ontwikkelen in plaats van uitgehuwelijkt te worden of veroordeeld te zijn tot kinderarbeid.

Achtergrond

De meeste wees-en straatkinderen in Afghanistan verrichten kinderarbeid om te overleven. Ze zouden echter heel graag naar school willen gaan om een beter toekomstperspectief te hebben. Aangezien deze kinderen niet over voldoende financiële middelen beschikken, is de keuze tussen overleven en onderwijs volgen snel gemaakt. De meest kwetsbare groep onder deze kinderen vormen de (jonge) meisjes. Zij worden vaak al op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Vervolgens zijn zij helemaal afhankelijk van de inkomsten van hun man en zullen ze tot het eind van hun leven analfabeet blijven.Eén van de belangrijkste activiteiten van de stichting Paymaan is het ‘Adoptieproject’, waarbij de kinderen op een persoonlijke manier begeleid worden bij het volgen van onderwijs. We spreken van het ‘adopteren’ van kinderen, maar hiermee wordt niet een daadwerkelijke adoptie bedoeld, waarbij de adoptieouder ook voogd van het kind wordt. Bij de Stichting Paymaan betekent adopteren iets anders: door donaties van adoptieouders biedt Stichting Paymaan het adoptiekind de mogelijkheid om onderwijs te volgen in plaats van kinderarbeid te verrichten. Hierdoor kan het kind niet alleen naar school, maar hoeft het zich ook geen zorgen te maken over een inkomen om te overleven. Daar staat tegenover dat het kind verplicht structureel naar school gaat en zijn of haar best doet om de studie met succes af te ronden.

Doel van het project

Stichting Paymaan zet zich in om zoveel mogelijk kinderen een beter toekomstperspectief te bieden. Op dit moment zijn er 32 adoptiekinderen; als er meer geld binnenkomt, kunnen er meer kinderen geadopteerd worden. De Stichting Paymaan werkt op verschillende manieren aan het bereiken van haar doel.

  • Financiële ondersteuning
    Elk geadopteerd kind wordt maandelijks met 45 euro ondersteund. Zo kan optimale zorg voor de geadopteerde kinderen worden georganiseerd.
  • Begeleiding op maat
    Stichting Paymaan is ervan overtuigd dat het geven van geld alleen niet genoeg is om de kinderen te helpen met hun educatie. Ze krijgen daarom ook begeleiding op maat. Dit doet de stichting door elk kind aan een mentor te koppelen. Lokale mentoren begeleiden en monitoren de voortgang van leerprestaties samen met betrokken onderwijzers. De mentoren rapporteren regelmatig over de voortgang van hun kinderen naar het Paymaan team in Nederland.
  • Communicatie naar adoptieouders en donateurs
    Het team in Nederland houdt de adoptieouders en donateurs op de hoogte van de ontwikkelingen via de website van Stichting Paymaan, nieuwsbrieven en periodieke rapportages.

Parweez Koehestanie is één van de oprichters van deze stichting. Hij is als 16-jarige ama in Nederland gekomen en is nu arts. Hij zet zich in voor de opleiding van vrouwen en (wees-)kinderen in Afghanistan. Zijn motto: ‘als je mensen goed opleidt, zullen ze beter in staat zijn een vreedzame wereld te bewerkstelligen’.


Opbrengst Fundraising (Movie and More): ruim € 12.000

Hoe kan jij bijdragen?

Ook Soroptimist worden!

Je maakt deel uit van een groot vrouwennetwerk en ontmoet leuke, enthousiaste vrouwen die zich naast hun carrière willen inzetten voor het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd.

Producten bestellen in onze shop

Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

Organiseer je eigen event! 

Elke club bepaalt zelf welke projecten zij ondersteunt. Dit kunnen lokale, maar ook landelijke projecten zijn. Jij kunt binnen één van onze clubs met een nieuw voorstel komen.