STOP kindhuwelijken in Indonesie (2016)

  • Club Ede

Ede

STOP kindhuwelijken in Indonesie (2016)

 STOP kindhuwelijken in Indonesie (2016)

In 2016 steunden wij het project ‘STOP KINDHUWELIJKEN’ van de Edese Stichting Child Support Indonesia. Het doel is het aantal kindhuwelijken in de regio Klaten (Java) terug te dringen. In Indonesie worden jaarlijks vele kindhuwelijken voltrokken, in het gebied Klaten (Java) alleen al zijn vorig jaar 150 kindhuwelijken geregistreerd.

Het project is de start van een naar verwachting lang traject en richt zich op diverse doelgroepen: meisjes in Klaten en omgeving, hun leraren, ouders en leefgemeenschappen, religieuze leiders en ook de rechters, wetsdienaren en beleidsmakers.

Het project is gericht op het vergroten van de kennis en de bewustwording van de gevaren en de gevolgen van kindhuwelijken voor meisjes. Daarnaast wil het de uitvoerders van het recht bewuster maken en stimuleren dat zij zich houden aan de wetten van de kinderbescherming en de minimum leeftijd van 18 jaar gaan hanteren bij het verlenen van toestemming tot trouwen.

Uithuwelijken

Kindhuwelijken zijn een globaal probleem maar vooral in ontwikkelingslanden is het aantal kindhuwelijken erg hoog. Omdat veel huwelijken niet geregistreerd worden, zijn precieze cijfers moeilijk te geven. Maar geschat wordt dat wereldwijd 1 op 3 vrouwen tussen de 20 en 24 jaar getrouwd is voor haar 18e verjaardag. 12% is zelfs voor haar 15e in het huwelijk getreden. De meeste kindhuwelijken komen voor in Zuid-Azië (46%), Sub-Sahara Afrika (37%) en in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (29%).

Het gaat met name om arme meisjes die nauwelijks naar school geweest zijn. Families zien de toegevoegde waarde niet van het investeren in onderwijs voor meisjes. In arme gezinnen hebben de ouders vaak moeite om voor alle kinderen te zorgen en dan is het uithuwelijken van dochters een manier om te overleven. De familie doet dit meestal met de beste bedoelingen voor de toekomst van hun dochter. Ook zijn kindhuwelijken vaak onderdeel van de sociale normen en culturele gebruiken.

In veel gevallen is zwangerschap buiten het huwelijk in veel gevallen de aanleiding voor het huwelijk. Een zwangerschap buiten het huwelijk is een schande. Ook worden meisjes soms uitgehuwelijkt omdat ouders bang zijn dat hun dochter zwanger zal worden buiten het huwelijk.

De wetgeving in Indonesie is onduidelijk. Volgens het wetboek van strafrecht (1974) mogen meisjes trouwen vanaf 16 jaar. Voor jongens geldt de leeftijd van 19 jaar. Volgens de wetten van de kinderbescherming mogen kinderen trouwen vanaf 18 jaar. Er zijn dus verschillende wetten die met elkaar in strijd zijn. Bovendien is het mogelijk speciale toestemming te krijgen van de religieuze rechtbank wanneer ouders willen dat hun minderjarige kinderen trouwen.

In Indonesie wordt meer waarde gehecht aan het religieuze huwelijk dan aan het wettelijke huwelijk. Religieuze huwelijken worden volledig erkend in de gemeenschap. Dus, ook al is het in strijd met de wet, ouders kunnen jonge kinderen probleemloos uithuwelijken.

In Klatan, een landelijk gebied op Oost-Java, zijn kindhuwelijken een groot probleem en komen veel voor. Allen al in 2014 zijn er 150 kindhuwelijken geregistreerd bij de religieuze rechtbank. Het echte aantal ligt echter vele malen hoger omdat de meeste kindhuwelijken worden voltrokken door de plaatselijke religieuze leiders en dus niet worden geregistreerd.

Gevolgen van kindhuwelijken

Meisjes zijn fysiek en mentaal nog niet klaar voor de verantwoordelijkheden van een huwelijk en het krijgen van kinderen. Desondanks worden ze gedwongen om met oudere mannen te trouwen.

  • Getrouwde meisjes leven vaak geïsoleerd van hun familie en van kinderen van hun eigen leeftijd. Hierdoor kunnen ze geen kind meer zijn. Met alle psychologische gevolgen van dien.
  • Getrouwde meisjes stoppen vaak met school. Hierdoor kunnen ze zich moeilijk verder ontwikkelen. Dit draagt bij aan het voortbestaan van kindhuwelijken.
  • Kindbruiden lopen meer risico op geweld, misbruik en uitbuiting. Door het grote leeftijdsverschil kunnen ze bijvoorbeeld moeilijker onderhandelen in seksuele relaties en over het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Hierdoor lopen de meisjes ook meer risico op vroege zwangerschappen, soa’s en hiv.
  • Vroege zwangerschappen kunnen leiden tot complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling. Elk jaar sterven 50.000 meisjes aan de gevolgen van hun zwangerschap of de bevalling van hun kind. Meisjes tussen de 10 en 14 jaar hebben 5 keer zoveel kans om te sterven tijdens de zwangerschap en de bevalling als vrouwen tussen de 20 en 24 jaar.

Brede aanpak

Het project zal uitgevoerd worden door de dochterorganisatie van Child Support IndonesiaYayasan SETARA KITA Om de doelstellingen te kunnen bereiken zullen er verschillende activiteiten worden opgestart:

Empowering girls
Om meisjes sterker te maken is in eerste instantie formeel onderwijs erg belangrijk. Onderzoek door Unicef heeft uitgewezen dat het (blijven) volgen van formeel onderwijs de kans op kindhuwelijken sterk verkleint. Het is daarom erg belangrijk dat kinderen een opleiding kunnen volgen en afronden. Ook voor meisjes die al zijn getrouwd is het erg belangrijk dat zij naar school blijven gaan. De sociaal werkers van de stichting sporen kinderen op en zorgen dat zij een schoolopleiding kunnen volgen en worden begeleidt zodat de kans dat zij vroegtijdig de school verlaten kleiner wordt. Naast formeel onderwijs zullen er trainingen en workshops worden georganiseerd voor de meisjes.

Mobiliseren van families, leraren en gemeenschappen
Op 10 middelbare scholen in de regio zullen trainingen worden gegeven. Na deze training zullen deze meisjes samen met sociaal werkers en de leraren campagne gaan voeren om zo bewustwording te creeren bij hun families en in de gemeenschap.

Het verstrekken van diensten – opzetten hotline en speciale ruimte in community centre
Om te bereiken dat kinderen ook daadwerkelijk geholpen kunnen worden in noodgevallen zal er een speciale hotline worden opgezet. Kinderen kunnen deze hotline 24/7 bereiken wanneer zij bijvoorbeeld zijn mishandeld, dreigen te worden uitgehuwelijkt of op een andere wijze in de problemen zijn geraakt. Ook ouders, leraren of anderen kunnen via deze wijze contact opnemen met de sociaal werkers wanneer er kinderen in de problemen zijn. Naast het opzetten van een hotline is er in het community centre een speciale ruimte waar kinderen terecht kunnen. Ook wanneer zij begeleiding nodig hebben bij het doen van bijvoorbeeld aangifte bij de politie of wanneer zij medische hulp nodig hebben kunnen zij altijd terecht bij de sociaal werkers van de stichting.

Trainingen voor stakeholders en lobby voor verbeterde wetgeving en implementatie van de wetgeving
Zoals eerder gemeld is de wetgeving omtrent kindhuwelijken tegenstrijdig. Er zijn twee wetten die gaan over huwelijken en de wetsdienaren kunnen kiezen welke wet zij aanhouden. Daarnaast is het ook nog mogelijk om, legaal, toestemming te krijgen om jongere kinderen uit te huwelijken via de religieuze rechtbank. Door het geven van trainingen/ workshops wordt gewezen op de huidige discrepantie tussen de wetten. De lobby is in eerste instantie gericht op de handhaving van de wetten voor de kinderbescherming. De looptijd van het project is 2 jaar.

Meer lezen over het tegengaan van kindhuwelijken?Opbrengst Fundraising (Movie and More): € 11.000

Hoe kan jij bijdragen?

Ook Soroptimist worden!

Je maakt deel uit van een groot vrouwennetwerk en ontmoet leuke, enthousiaste vrouwen die zich naast hun carrière willen inzetten voor het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd.

Producten bestellen in onze shop

Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

Organiseer je eigen event! 

Elke club bepaalt zelf welke projecten zij ondersteunt. Dit kunnen lokale, maar ook landelijke projecten zijn. Jij kunt binnen één van onze clubs met een nieuw voorstel komen.