WE Women Empowerment project in Pakistan (2013)

  • Club Ede

Ede

WE Women Empowerment project in Pakistan (2013)WE Women Empowerment project in Pakistan (2013)

WE is een project dat naai- en borduurcursussen financiert. WE helpt vrouwen een eigen inkomen te verwerven en daardoor de armoedecirkel te doorbreken.

Enkele jaren geleden vroeg de office manager van Dar Ul Sukun, Morris Khurshid, of Stichting Thuisfront Zuster Lemmens (STZL) hem wilde steunen om opvang van jongens in Quetta te realiseren. Quetta is een stad in het Westen van Pakistan met bijna een miljoen inwoners. Zelf moest Morris als kind in Quetta overleven door afval te verzamelen, te selecteren en te verkopen. Zijn moeder was financieel niet in staat om voor haar kinderen te zorgen. Morris en zijn broers werden gevonden en opgevangen. Vele jaren later besloot hij, opgeleid en met werkervaring bij de VN, om als office manager van Dar UL Sukun in Karachi te komen werken. Hij zet daar voort wat Zuster Truus Lemmens vanaf 1969 heeft opgezet. In 3 verschillende huizen worden resp. dubbelgehandicapte kinderen, wees- /poliomeisjes en dakloze bejaarden opgevangen. Inmiddels heeft hij een goed team van enthousiaste goed opgeleide medewerkers opgebouwd. Zij staan garant voor kwalitatief goede zorg. STZL steunt het project vanaf het begin en is nauw betrokken bij zowel uitbreiding van opvang als bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Dar Ul Sukun Quetta

Als geen ander weet Morris wat het betekent om te moeten overleven. Samen met een lotgenoot uit Quetta, Nisar, wilde hij een nieuw project starten; “Dar Ul Sukun Quetta”. Het doel was om jongens te helpen die opgroeien in dezelfde moeilijke omstandigheden als waarin zij zelf ooit zaten. STZL, waar ik voorzitter van ben, steunde dit plan. Er waren echter wel enkele bedenkingen. De belangrijkste was, dat de situatie voor meisjes in deze aan Afghanistan grenzende stad nog moeilijker is dan die van jongens. Zorg voor meisjes leek STZL heel belangrijk.

Voor Morris en Nisar was het nog te vroeg om iets voor deze meisjes te starten. Hun filosofie was om eerst een project voor jongens te starten en daarmee voor naamsbekendheid en voor vertrouwen te zorgen. Daarna zou een project voor meisjes gerealiseerd kunnen worden. Een tweede punt vanuit de STZL was dat er fundraising activiteiten ontplooid moeten kunnen worden. Vanuit Nederland kan een project geholpen worden met het starten en met het opbouwen van naamsbekendheid. Daarna moeten de financiële middelen voor een groot deel of helemaal uit Pakistan komen. Pakistani zijn immers verantwoordelijk voor hun eigen mensen. Uit verslagen en toegevoegde foto’s wordt duidelijk dat één van de manieren om geldsponsors enthousiast te maken is door ze uit te nodigen bij speciale gelegenheden als de viering van internationale vrouwendag en uitreiking van certificaten. De (sociale) media betrekken bij dit soort gelegenheden wordt ook altijd gedaan.

Korte tijd na de start van Dar Ul Sukun Quetta besloot de secretaris van STZL, Harm Buitink, om een empowerment project voor vrouwen/moeders in de krottenwijken van Quetta te starten. Zo ontstond WE. Het doel was om niet alleen vrouwen te leren naaien en borduren maar ook om hen basisvaardigheden ondernemen bij te brengen. Met een geweldig bedrag ( € 12.023 )hebben wij dit project gesteund. Nu, 15 maanden na het Movie & More project hebben we een locatie in één van de krottenwijken kunnen starten, de eerste groep vrouwen heeft inmiddels het eerste deel van de cursus succesvol afgesloten. Deze groep is heel divers en alle gezindten zijn vertegenwoordigd. Eén ding hebben ze gemeenschappelijk: zij leven in armoede en hebben alleen de verantwoording voor hun gezin. Het tweede deel van de cursus, basis principes ondernemen, is onlangs gestart. Dit eerste project heeft fundraising gemakkelijker gemaakt. Door geld, komend via het netwerk van Harm en via sponsoren lokaal, zijn er nog 2 centra op andere locaties geopend. Dichtbij de vrouwen die hulp nodig hebben bleek belangrijk. Reistijd naar 1 centrum is voor Pakistaanse vrouwen niet alleen te duur, ook past reizen niet bij de cultuur waarin deze vrouwen leven.

Onlangs kwam er zeer verheugend nieuws uit Pakistan. Gebruik makend van elkaars netwerk is er een “Girls Tuition Free Program” gestart. Hiervoor wordt één van de locaties van We gebruikt. Teachers van Dar Ul Sukun Quetta geven les aan meisjes. De eerste groep bestaat uit 31 meisjes tussen 5 en 12 jaar. Ook voor deze groep speelt religieuze achtergrond geen rol. Het is op dit moment, m.n. door financiële beperkingen, nog op kleine schaal, maar het begin is er!

Dit betekent dat wij als Soroptimisten vrouwen in Quetta helpen om hun eigen business op te zetten, het betekent ook dat zij ervaren hoe belangrijk het is dat meisjes naar school gaan. Deze vrouwen motiveren meisjes in hun directe omgeving om lessen te volgen. Voor wie wil (ook WE vrouwen) wordt er zelfs Engelse les gegeven. Hun kansen om uit de armoede cirkel te komen worden vele malen groter, uiteraard werkt dat ook door op het gebied van hygiëne en gezondheid. Bovendien is het bijzonder dat vrouwen met verschillende religieuze achtergrond met elkaar samenwerken.

Conclusie

Via het WE project worden niet alleen vrouwen empowerd. Het moedigt aan om fundraising activiteiten te ontwikkelen en gebruikmakend van elkaars netwerk worden nu ook meisjes geholpen. Meisjes die voor ons tot voor kort onbereikbaar waren …

I do not believe in I
I believe in WE

Opbrengst Fundraising (Movie and More): ruim € 11.000

Hoe kan jij bijdragen?

Ook Soroptimist worden!

Je maakt deel uit van een groot vrouwennetwerk en ontmoet leuke, enthousiaste vrouwen die zich naast hun carrière willen inzetten voor het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd.

Producten bestellen in onze shop

Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

Organiseer je eigen event! 

Elke club bepaalt zelf welke projecten zij ondersteunt. Dit kunnen lokale, maar ook landelijke projecten zijn. Jij kunt binnen één van onze clubs met een nieuw voorstel komen.