Mapula Zuid-Afrika (2012)

  • Club Ede

Ede

Mapula Zuid-Afrika (2012)Mapula Zuid-Afrika (2012)

Dit project startte in 1991 op initiatief van leden van Soroptimist International Pretoria. Op deze manier konden de arme vrouwen uit de Winterveld-township (destijds nog onderdeel van thuisland Bophuthatswana) een eigen inkomen verwerven met borduurtechnieken, toegepast op o.a. tassen, kussenslopen en geborduurde schilderijen. Een ontwerpster uit eigen kring ontwikkelde de specifieke stijl, waarin ook maatschappijkritiek en empowerment van vrouwen aan bod komt. Het project is zelfs onderwerp van een boek geworden en één schilderij hangt tegenwoordig in het Witte Huis. Een orde van nonnen, de Sisters of Mercy, is ook vanaf het begin nauw betrokken bij dit project door onder meer de faciliteiten van een permanent schoollokaal met elektriciteit te verschaffen voor het borduuratelier.

In 2011 zijn er tussen de 130 en 150 vrouwen betrokken bij de Mapula Borduurateliers. Het is een van de belangrijkste projecten voor gemeenschapskunst (community art) in Zuid-Afrika geworden. Het project heeft in deze twee decennia voor het algemeen management en de marketing van de producten sterk geleund op Soroptimist Janétje van der Merwe en andere leden van SI Pretoria. Club Pretoria steunt ook op andere manieren dit vrouwenproject. Zo zorgen ze jaarlijks voor kerstpakketten (samen met een Deense friendshiplink), bekostigen ze het vervoer naar het atelier van twee zieke deelneemsters en begroten ze – het klinkt cynisch, maar het is keiharde realiteit – jaarlijks twee begrafenissen van deelneemsters die aan Aids overlijden. Ook zamelen ze kleding in en boeken. Voor een relatief kleine club als die van Pretoria is het opvallend hoeveel projecten ze duurzaam ondersteunen. Naast Mapula is dat bijvoorbeeld ook het Tateni homecare project, waar we in 2010 500 euro aan hebben gegeven. Janétje is momenteel clubpresident. Voor meer info over de club zie hun website

In januari 2011 heeft Club Pretoria aangegeven dat de tijd rijp lijkt om de Mapula Borduurateliers op eigen benen te laten staan. Doelstelling is dat ze 100 procent onafhankelijk worden en het hele project zelf kunnen draaien. Gezien het opleidingsniveau van de vrouwen en het grote percentage ongeletterden, is een gefaseerde overgang nodig, met een goed opleidingsprogramma en aandacht voor empowerment. Het is de bedoeling dat de deelnemers afhankelijk van hun capaciteiten en ambitie trainingen volgen t.b.v. het project. Het trainingsprogramma voorziet in vaardigheden op het gebied van marketing, boekhouding, begroten, management/leidinggeven, productontwikkeling, computervaardigheden, alfabetisering en sponsorwerving. Het hele proces van training en empowerment wordt gespreid over een periode van drie tot vijf jaar. Gedurende deze periode is financiële ondersteuning nodig.

Hoe kan jij bijdragen?

Ook Soroptimist worden!

Je maakt deel uit van een groot vrouwennetwerk en ontmoet leuke, enthousiaste vrouwen die zich naast hun carrière willen inzetten voor het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd.

Producten bestellen in onze shop

Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

Organiseer je eigen event! 

Elke club bepaalt zelf welke projecten zij ondersteunt. Dit kunnen lokale, maar ook landelijke projecten zijn. Jij kunt binnen één van onze clubs met een nieuw voorstel komen.

Mapula Schoolfonds

De vrouwen van het borduuratelier weten met hun werk een klein inkomen te vergaren voor hun gezin. Mannen verdwijnen vaak uit beeld: ze zijn vaak werkloos en sommigen hebben nog een tweede familie op het platteland. Drank en HIV/Aids spelen ook een rol in de gemeenschap. De vrouwen kunnen dus niet rekenen op de mannen als kostwinner. De kinderen en kleinkinderen kunnen gratis naar school, maar het gezinsinkomen is niet groot genoeg voor de aankoop van schooluniformen, woordenboeken en rekenmachines.

In 2007 heeft Club Pretoria het schoolfonds opgericht, met een substantiële bijdrage voor drie jaar vanuit een lokale bank. Dit fonds ondersteunt de 162 kinderen en kleinkinderen van de vrouwen van het borduuratelier en de kinderen van inmiddels overleden projectleden (HIV/Aids is doodsoorzaak nummer 1). De kinderen krijgen elk jaar een bedrag van 100 rand (11 euro) uit het fonds. Het schoolfonds wordt beheerd door SI Pretoria en de vrouwen van het Mapula borduuratelier; SI Pretoria draagt zorg voor de fundraising.

Tientallen vrouwen van Mapula Embroidery Project in Winterveld (Zuid-Afrika) ontvangen maandelijks een training via Soroptimist Club Pretoria: kostprijsberekening, boekhouding, productietechnieken, marketing en leren vergaderen.

Eind 2017 moet het project op eigen benen staan. Uit het report van SI Pretoria (feb 2015)”:

“Some women feel scared of the responsibility”
“Some feel reasonably confident they can do it”
“The women feel they have learnt already a lot.”
“They feel proud of the project.”
“Thanks again to SI Ede for their huge contribution towards the training of the Mapula women.”

Daarnaast hebben vorig jaar 150 kinderen bijdrage gekregen uit schoolfonds voor materialen en uniformen.

Opbrengst Fundraising (Movie and More): ruim € 10.000