Wijnactie Soroptimisten Emmen najaar 2023

26-10-2023
Onze wijnactie is weer zorgvuldig voorbereid, samen met de gasten. Heel gezellig. Dit onder de deskundige leiding van Arthur Josso.
De opbrengst van deze wijnactie komt weer ten goede aan de doelen die de Soroptimistclub Emmen ondersteunt.