Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Friesland Noord

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Friesland Noord

Friesland Noord is een van de oudste Soroptimistclubs in Nederland. De club ontving het charter in 1933, 12 jaar na de oprichting van Soroptimist International in Amerika en 6 jaar nadat in den Haag de eerste Nederlandse Soroptimistclub tot stand kwam.

In de loop van de jaren is er twee maal een afsplitsing geweest: Club Friesland Zuid in 1970 en Club Leeuwarden Noorderlicht in 1995.

In principe zijn er 10 bijeenkomsten per jaar op of rond de 20e van de maand. Deze bijeenkomsten bestaan uit een korte huishoudelijke vergadering (indien nodig) en een lezing die zoveel mogelijk aansluit bij het jaarthema. Deze bijeenkomsten vinden plaats op wisselende locaties, waarbij afhankelijk van het programma van de avond, een eenvoudige gezamenlijke maaltijd deel kan uitmaken van de bijeenkomst

In februari (clubverjaardag) en december (kerst) heeft de bijeenkomst een feestelijk karakter.

In de zomermaanden is er geen reguliere vergadering, maar wordt in elk geval een buitendag georganiseerd en meestal nog een gezellig samenzijn bij een van de clubleden thuis.

In de tijd van de Corona pandemie vanaf maart 2020 zijn de meeste maandelijkse bijeenkomsten omgezet in visuele sessies via Zoom of Teams.

Gelukkig kunnen we nu weer bij elkaar komen op locatie.

Ben je geïnteresseerd in onze club, mail ons:  frieslandnoord@soroptimist.nl

We verwelkomen nieuwe leden met open armen!

Friesland Noord is een van de oudste Soroptimistclubs in Nederland. De club ontving het charter in 1933.

Ons profiel

Net als alle clubs in Nederland maakt onze club deel uit van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curacao.

Soroptimistclubs zijn serviceclubs, de bestaansgrond van de club is het bijeenbrengen van gelden voor goede doelen, speciaal gericht op de verbetering van de positie van meisjes en vrouwen, in Nederland en daarbuiten. Dit gebeurt door middel van grote en kleinere projecten:

  • projecten van de eigen club
  • het aanhaken bij landelijke projecten of grotere regionale projecten
  • geldelijke bijdragen aan projecten van anderen, als deze vallen binnen de doelstellingen van de club. Dit ter beoordeling van een speciale commissie binnen de club.

De gelden worden bijeengebracht door een jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage van de leden en door fundraising.

Daarnaast is onderlinge vriendschap en het kennisnemen van elkaars werkgebied belangrijk binnen onze club.

Contacten met andere clubs

Wij hebben een friendshiplink met Club Mannheim in Duitsland, waarbij het streven is tenminste 1 x per jaar contact te hebben, hetzij in Mannheim, hetzij in Leeuwarden of soms op een plek daar tussen in.

Clubs in de regio: soms wordt er samengewerkt in regionale projecten, er is een jaarlijkse regiodag die bij toerbeurt door een van de clubs in de noordelijke provincies wordt georganiseerd en dit zelfde geldt voor de Dag van de Rechten van de Mens, die wordt georganiseerd op of rond 10 december.

Landelijke clubs: er is 2 x per jaar een landelijke vergadering, waarvan de vergadering in juni, de zgn zomervergadering, elk jaar in een andere stad plaatsvindt en is gekoppeld aan een middagprogramma van excursies en andere activiteiten, georganiseerd door de plaatselijke club.

Het jaarthema in 2024 is:

Nieuw Elan

Bestuur 2024

President Jet van Gelder

Secretaris Rixt van der Beek

Penningmeester Ineke Vereecken-Pelgröm


Nieuws

Op 21-03-2024 was er een geslaagde bijeenkomst in hotel van der Valk te Leeuwarden van de gezamenlijke Friese clubs:

Friesland Noord

Leeuwarden Noorderlicht

Friesland Zuid

Friesland Zuid-West

Onder het inspirerende verhaal van gastspreker Lutz Jacobi zijn we als clubs dichter bij elkaar gekomen en dragen we

het Soroptimisme uit om meer vrouwen te enthousiasmeren lid te worden.

Heb je interesse, meld je dan aan bij frieslandnoord@soroptimist.nl

In actie voor vrouwen in Ghana
 
Op zondagmiddag 4 februari organiseerden wij met 2 andere Friese Clubs een pubquiz in Boutique Hotel het Catshuis. Samen met de clubs Friesland Noorderlicht en Friesland Zuid zamelen we als vervolg op onze succesvolle bomenplant- en nestkastjesactie in de Friese Wouden geld in voor vrouwen in Ghana. Met het programma ‘She Grows’ traint de organisatie Tree Aid 1200 vrouwen in Ghana om bomen te planten en te onderhouden, voedsel te verbouwen en hiermee hun eigen inkomen te verwerven. De vrouwen krijgen hierdoor een beter bestaan en een leefbaarder omgeving waar ook hun gezinnen van profiteren.
Het was een gezellige middag waarbij 36 personen in groepjes in 3 rondes streden om de winst. Na de eerste ronde lag het veld bij elkaar, maar na ronde 2 en zeker na ronde 3 waren de verschillen groter en bleek groep ‘Groen Ghana’ de beste.
 
De pubquiz heeft 400 euro opgebracht: een mooi bedrag voor het project ‘She Grows’ van Tree Aid.
Ons gezamenlijke doel is om dit jaar met meerdere acties rond 1500 euro bij elkaar te brengen voor het project.

bestuursoverdracht

Op zaterdag 17 juni is het bordje geplaatst in de Wouden, waar de 1000 boompjes geplant zijn voor Trees4Life. Het was een prachtige dag en de boompjes waren flink gegroeid. Tevens werd er een cheque overhandigd voor 10 zendertjes voor vogeltjes

het planten van de boompjes op 4 maart 2023

Opening van Orange the World in Leeuwarden door wethouder Nathalie Kramers

Kom in actie! Stop geweld tegen vrouwen
2 op de 3 vrouwen in Nederland is afgelopen jaar op straat lastiggevallen
1 op de 3 vrouwen heeft fysiek seksuele intimidatie ervaren op het werk
1 op de 5 vrouwen is ooit fysiek mishandeld door (ex-) partner.
Van 25 november t/m 10 december is de wereldwijde campagne “Orange the World”. Zet jij je ook in voor het stoppen van geweld tegen vrouwen? Want dat is hoog nodig.

Dit is wat we doen op maandag 28 november:
Exclusieve voorpremière documentaire ‘Belaagd’ voor genodigden.
Krijtactie – vrij toegankelijk
Opening Orange the World – vrij toegankelijk
2. KRIJTactie
Aanmelden KRIJTactie https://forms.gle/NE5XRUAxpRibCQcq8
Grensoverschrijdend gedrag beperkt zich niet tot die paar incidenten die het nieuws halen. Het lijkt een structureel probleem waar alle vrouwen in Nederland vroeg of laat mee te maken krijgen. Daarom gaan wij teksten krijten op het Wilhelminaplein. Krijt je mee? Wanneer: maandag 28 november
Tijd: 16.15 -16.45 uur (inloop vanaf 16.00 uur), met warme chocolademelk en wat lekkers
Waar: Wilhelminaplein, Leeuwarden Aanmelden kan via bovenstaande knop tot 24 november 2022
3. Opening Orange the World
Wanneer: maandag 28 november
Tijd: 17.00 uur (aansluitend op de documentaire en de KRIJTactie)
Waar: Wilhelminaplein 92, Leeuwarden
Door: Nathalie Kramers, wethouder Jeugd Gemeente Leeuwarden
Vragen? neem contact op met Communicatie Veilig Thuis Friesland.
Copyright (C) *Veilig Thuis Friesland 2022*. All rights reserved.

de vlag van Soroptimistclub Friesland Noord

Op 20 oktober starten we het nieuwe clubjaar 2022-2023 met de wisseling van het bestuur. We gaan er weer samen een mooi jaar van maken!

____________________________________________________________________________________

Op zaterdag 8 oktober 2022 vond in Eastermar de BELEEFWANDELING plaats. Na de lunch volgde uitleg van boer Pier Jan Boersma over zijn bijdrage aan het landschapsbeheer van de Friese Wouden. De opbrengst van de wandeling gaat naar het beplanten van de houtwal in dat karakteristieke coulissen landschap. De wandeling van 5 km werd georganiseerd door Soroptimistclub Friesland Noord, Leeuwarden Noorderlicht en Friesland Zuid.

BOSK in Leeuwarden

Honderd dagen kleurt steeds opnieuw een ander deel van de binnenstad van Leeuwarden groen. Er lopen namelijk meer dan duizend bomen door de stad. Dit ‘wandelende’ bos geeft de bomen -en daarmee de natuur- een stem: wat kunnen we leren van bomen en hoe kijkt het bos naar de mensenwereld. In het wandelende bos gebeurt van alles, het is altijd in beweging. Bewoners, bedrijven en (inter)nationale kunstenaars dragen daaraan bij. Het bos speelt zo met je zintuigen en zorgt dankzij de inzet van honderden vrijwilligers voor een nieuw wortelnetwerk van verbinding. Van 7 mei t/m 14 augustus 2022.

Deze week kregen de leden van onze club Friesland Noord
een flesje Rosé van het bestuur om vanavond 20-01-2022 tijdens de online ledenvergadering te proosten op het nieuwe jaar. in de hoop dat we vanaf februari elkaar weer kunnen ontmoeten.
De Friese Waddenkust

Orange the World 2020

Ook in november 2020 hebben de Friese Soroptimistclubs met Zonta en UN world geparticipeerd in het 10 daagse project Orange the World.

De aftrap werd verricht op 25 november 2020 door wethouder Hilde Tjeerdema van Leeuwarden.https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2N_JQeR6-Fh-VlaU7lkdqLotPHtGLQEK_FuKvmzPmh17TxC_nu33A9n_8&feature=youtu.be&v=n808whdiCfQ

De afsluiting op 10 december op de dag van de rechten van de mens vond plaats aan de waddenkust.https://www.soroptimist.nl/friesland-noord/wp-content/uploads/sites/14/2021/05/video-10-12-2020.mp4

10 december dag van de rechten van de mens
10 december dag van de rechten van de mens
Orange The World 2020

Een verrassing van het bestuur in Coronatijd

November 2021 op de Nieuwestad in Leeuwarden de reizende tentoonstelling over het doorbreken van de cirkel van geweld.
Orange the World Friesland 2021
Landelijk actie Orange the World 2021

SúdWestFryslân november 2019 – Zonta Friesland en de vier Soroptimistenclubs in Friesland zeggen STOP tegen geweld tegen vrouwen en sluiten zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World van UNWomen. Daarom kleurt vanaf 25 november De Waterpoort in Sneek oranje. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander ‘landmark’ door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. In voorgaande jaren kleurden bijvoorbeeld Time Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december. Dit zijn de ’16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen. De campagne wordt wereldwijd gecoördineerd door UN Women, de VN organisatie voor vrouwenrechten. Zonta Friesland en de vier Soroptimistenclubs in Friesland doen dit jaar voor de vierde keer mee.

Achtergrondinformatie

Een kaart van Nederland met de volledige lijst van deelnemende gemeenten en provincies is te vinden op de website: www.orangetheworld.nl/map. Ook zijn daar de activiteiten van maatschappelijke organisaties rond the Orange the World campagne opgenomen.

De Friendshipdays en lustrum in Leeuwarden in 2018