Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Friesland Noord

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Friesland Noord

Friesland Noord is een van de oudste Soroptimistclubs in Nederland. De club ontving het charter in 1933, 7 jaar na de oprichting van Soroptimist International in Amerika. In de loop van de jaren is er twee maal een afsplitsing geweest: Club Friesland Zuid in 1970 en Club Leeuwarden Noorderlicht in 1995.

In principe zijn er 10 bijeenkomsten per jaar op of rond de 20e van de maand. Deze bijeenkomsten bestaan uit een korte huishoudelijke vergadering (indien nodig) en een lezing die zoveel mogelijk aansluit bij het jaarthema. Deze bijeenkomsten vinden plaats op wisselende locaties, waarbij afhankelijk van het programma van de avond, een eenvoudige gezamenlijke maaltijd deel kan uitmaken van de bijeenkomst

In februari (clubverjaardag) en december (kerst) heeft de bijeenkomst een feestelijk karakter.

In de zomermaanden is er geen reguliere vergadering, maar wordt in elk geval een buitendag georganiseerd en meestal nog een gezellig samenzijn bij een van de clubleden thuis.

Sinds de Corona pandemie vanaf maart 2020 zijn de meeste maandelijkse bijeenkomsten omgezet in visuele sessies via Zoom of Teams.

Friesland Noord is een van de oudste Soroptimistclubs in Nederland. De club ontving het charter in 1933.

Ons profiel

Net als alle clubs in Nederland maakt onze club deel uit van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curacao.

Soroptimistclubs zijn serviceclubs, de bestaansgrond van de club is het bijeenbrengen van gelden voor goede doelen, speciaal gericht op de verbetering van de positie van meisjes en vrouwen, in Nederland en daarbuiten. Dit gebeurt door middel van grote en kleinere projecten:

  • projecten van de eigen club
  • het aanhaken bij landelijke projecten of grotere regionale projecten
  • geldelijke bijdragen aan projecten van anderen, als deze vallen binnen de doelstellingen van de club. Dit ter beoordeling van een speciale commissie binnen de club.

De gelden worden bijeengebracht door een jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage van de leden en door fundraising.

Daarnaast is onderlinge vriendschap en het kennisnemen van elkaars werkgebied belangrijk binnen onze club.

Contacten met andere clubs

Wij hebben een friendshiplink met Club Mannheim in Duitsland, waarbij het streven is tenminste 1 x per jaar contact te hebben, hetzij in Mannheim, hetzij in Leeuwarden of soms op een plek daar tussen in.

Clubs in de regio: soms wordt er samengewerkt in regionale projecten, er is een jaarlijkse regiodag die bij toerbeurt door een van de clubs in de noordelijke provincies wordt georganiseerd en dit zelfde geldt voor de Dag van de Rechten van de Mens, die wordt georganiseerd op of rond 10 december.

Landelijke clubs: er is 2 x per jaar een landelijke vergadering, waarvan de vergadering in juni, de zg. Zomervergadering, elk jaar in een andere stad plaatsvindt en is gekoppeld aan een middagprogramma van excursies en andere activiteiten, georganiseerd door de plaatselijke club.

Bijzondere activiteiten

Een jaarlijks gebeuren is de Tineke Dijkstra lezing. Deze lezing wordt georganiseerd door onze club op kosten van een legaat verkregen uit de erfenis van ons in 2011 overleden clublid Tineke Dijkstra. In leven was zij radioloog bij het MCL en de bedoeling is om het onderwerp van de lezing zo goed mogelijk te laten aansluiten bij haar belangstellingssfeer.

De lezing is bedoeld voor Soroptimisten van alle clubs en andere belangstellenden.

Het jaarthema in 2021-2022 is: wij, onze omgeving en het klimaat.

Bestuur 2021-2022

President Gita van den Berg/Margriet Kalma

Vice president Corinne van den Berg

Secretaris Frouke de Vries

2de secretaris Sarita Bauer

penningmeester Marianne Hoekstra


Nieuws en acties

Deze week kregen de leden van onze club Friesland Noord
een flesje Rosé van het bestuur om vanavond 20-01-2022 tijdens de online ledenvergadering te proosten op het nieuwe jaar. in de hoop dat we vanaf februari elkaar weer kunnen ontmoeten.
De Friese Waddenkust

Orange the World 2020

Ook in november 2020 hebben de Friese Soroptimistclubs met Zonta en UN world geparticipeerd in het 10 daagse project Orange the World.

De aftrap werd verricht op 25 november 2020 door wethouder Hilde Tjeerdema van Leeuwarden.https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2N_JQeR6-Fh-VlaU7lkdqLotPHtGLQEK_FuKvmzPmh17TxC_nu33A9n_8&feature=youtu.be&v=n808whdiCfQ

De afsluiting op 10 december op de dag van de rechten van de mens vond plaats aan de waddenkust.https://www.soroptimist.nl/friesland-noord/wp-content/uploads/sites/14/2021/05/video-10-12-2020.mp4

10 december dag van de rechten van de mens
10 december dag van de rechten van de mens
Orange The World 2020

Een verrassing van het bestuur in Coronatijd

November 2021 op de Nieuwestad in Leeuwarden de reizende tentoonstelling over het doorbreken van de cirkel van geweld.
Orange the World Friesland 2021
Landelijk actie Orange the World 2021

SúdWestFryslân november 2019 – Zonta Friesland en de vier Soroptimistenclubs in Friesland zeggen STOP tegen geweld tegen vrouwen en sluiten zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World van UNWomen. Daarom kleurt vanaf 25 november De Waterpoort in Sneek oranje. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander ‘landmark’ door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. In voorgaande jaren kleurden bijvoorbeeld Time Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december. Dit zijn de ’16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen. De campagne wordt wereldwijd gecoördineerd door UN Women, de VN organisatie voor vrouwenrechten. Zonta Friesland en de vier Soroptimistenclubs in Friesland doen dit jaar voor de vierde keer mee.

Achtergrondinformatie

Een kaart van Nederland met de volledige lijst van deelnemende gemeenten en provincies is te vinden op de website: www.orangetheworld.nl/map. Ook zijn daar de activiteiten van maatschappelijke organisaties rond the Orange the World campagne opgenomen.

De Friendshipdays en lustrum in Leeuwarden in 2018