100xTrees4Life

Soroptimisten in Friesland planten 1000 boompjes in een elzensingel.
06-03-2023

100xTrees4Life

Op 4 maart jl. kwamen 25 Soroptimisten en hulptroepen bij elkaar om 1000 boompjes te planten in de Noardlike Fryske Wâlden. Het was een gezamenlijke actie van club Friesland Zuid, Noorderlicht en Friesland Noord in het kader van 100xTrees4Life voor het 100-jarig jubileum van Soroptimist International. Daarnaast is er ook geld ingezameld voor zendertjes voor de gekraagde roodstaart, die hier nestelt en in de Sahel overwintert.

Onder begeleiding van Landschapsbeheer Friesland werden er afgelopen zaterdag elzen, meidoorns, sleedoorns en Gelderse rozen geplant bij de slootkant van percelen van boer Tom de Jong in De Westereen. Dat was een hele klus die met vereende krachten en veel plezier geklaard werd. Tussendoor was er tijd voor koffie en soep en gezellige gesprekken. Aan een aantal boompjes werden labels gehangen met de namen voor wie er bomenbonnen gekocht waren. Helaas grenzen de slootkanten niet aan een openbare weg, daarom zal er op het hek bij de weg een bordje gemonteerd worden met informatie over deze boomplantactie. Het is mooi fietsen in dit gebied met boomwallen en elzensingels en zo kunnen Soroptimisten wat van zichzelf laten zien. Het zal nog even duren voordat de boompjes uitgegroeid zijn tot mooie grote bomen en struiken, maar dat zullen we volgen en zo alle betrokkenen op de hoogte houden. Zo wordt het toch een beetje een ‘Soroptimisten-singel’.