Lustrum Soroptimistclub Friesland Noord

Soroptimistclub Friesland Noord 90 jaar
16-03-2023

Soroptimistclub Friesland Noord 90 jaar
Wij vieren dit op zaterdag 22 april in Dokkum
Locatie: Brouwerij Dockum, Koophandel 10, 9101WV Dokkum

Oud-leden zijn eveneens van harte uitgenodigd!

Programma

Vanaf 12.00 uur inloop met koffie/thee
12.45 uur een woord van welkom door onze president
Corinne van den Berg
13.00 uur lunch buffet
14.00 uur lezing “Over Dokkum” door Frans Bakker
14.45 uur middagprogramma:
a. rondwandeling door Dokkum met Frans Bakker
b. rondvaart met de trekschuit door Dokkum
c. workshop ‘Zingen met Corinne’ door Corinne Staal in
de Brouwerij
16.30 uur hapje en drankje en een rondleiding in
de Brouwerij
18.00 uur afscheid

Opgave uiterlijk 15 april bij Geertje Heeg, geheeg@upcmail.nl of tel. 06 45377647.
Vermeld daarbij je eerste en tweede voorkeur voor het middagprogramma en of je speciale dieet wensen hebt.

Met vriendelijk groet,

De lustrumcommissie: Corinne, Geertje, Gita en Mettiena