‘Stichting Fier” is nieuw project voor club GO

11-03-2021

“Empowerment of Women through Education and Leadership”

Soroptimistclub Goeree Overflakkee kiest elke 2 jaar een nieuw project. Van belang is dat het gekozen project bijdraagt aan de
doelstellingen van Soroptimist International. De Soroptimisten willen de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes verbeteren door middel van onderwijs en economische en politieke bekrachtiging.

Het thema van 2011-2030 luidt dan ook:
“Empowerment of Women through Education and Leadership”

Voor de periode van 2021-2022 heeft Soroptimistclub Goeree Overflakkee gekozen voor Stichting Fier, waarbij wij de stichting willen ondersteunen. Dit doen we met de inzet van onze expertise binnen de club, onze inzet met de workshops tijdens de summerschool en financiële ondersteuning via fondsenwervingsacties.
Kijk bij ‘projecten’ voor meer informaties over ‘Fier’en onze activiteiten waarmee we geld willen inzamelen om ‘Fier’ te ondersteunen!