Soroptimistclub Goeree-Overflakkee steunt FIER met 5000 euro

presidente Emmy Lingen overhandigt cheque aan FIER
09-03-2023

Soroptimistclub Goeree-Overflakkee steunt FIER met 5000 euro

De Soroptimistclub Goeree-Overflakkee ondersteunt lokale en internationale projecten die zich richten op verbetering van de positie van meisjes en vrouwen.

In de periode van 2021 tot 2023 zetten de Soroptimisten van Goeree-Overflakkee zich in voor Stichting FIER. Met het organiseren van filmavonden, het ‘Nazomerfestival’ in ‘De Overkant’, deelname aan de goede doelenmarkt en de verkoop van paas- en kerstattenties is 5000 euro ingezameld.

Tijdens een zeer drukbezochte filmavond op 7 maart j.l. in het Diekhuus, overhandigde presidente van de Soroptimistclub, Emmy Lingen, de cheque aan Annemarie van Rijn, teamleider Maatschappelijke participatie bij FIER.

FIER is hét landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Doelstelling hierbij is het voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Bij FIER geloven ze dat dat het mogelijk is om met hun hulp kinderen, jongeren en volwassenen, die geweld hebben meegemaakt hun plek in de maatschappij terug te laten vinden, hun talenten te ontdekken en hun dromen waar te maken. Dat gebeurt vanuit het psychotraumacentrum, maar óók door in te zetten op onderwijs, werkervaring, sport en gezonde vriendschappen.

Soroptimistclub Goeree-Overflakkee helpt FIER het verschil te maken zodat zij  mensen écht verder kunnen helpen. Naast de steun aan FIER neemt de club ook deel aan de ‘Orange the World’. Deze wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes vindt ook dit jaar plaats van 25 november tot 10 december.