Commissies

Commissies Goede doelen

Als service club trachten wij ons doel onder meer te bereiken door het ondersteunen van maatschappelijke organisaties op lokaal, nationaal of internationaal niveau. Clubleden kunnen met daarvoor beschikbare formulieren projectvoorstellen indienen bij de commissie goede doelen. Deze commissie zorgt dat de aanvrager de meeste complete informatie geeft, toetst of de ingediende projectvoorstellen aansluiten bij de doelstellingen van het Soroptimisme en adviseert het clubbestuur ter zake.

De clubvergadering besluit in beginsel eens per clubjaar op basis van de voorstellen van het bestuur op welke concrete goede doelen (voor één of meerdere jaren) de fondsenwerving zich richt, bij voorkeur op (tenminste) twee concrete projecten, één veraf en één dichtbij. De commissie goede doelen houdt contact met de betrokken projectorganisaties en ziet toe op de betalingen en de terugkoppeling over de resultaten. De commissie zorgt dat de aanvrager complete informatie geeft zodat een besluit genomen kan worden over de bestemming vh beschikbare geld

De filmcommissie organiseert ieder jaar weer een geweldig evenement: film kijken en borrelen voor een goed doel in LUX Nijmegen.

Sinds 2006 organiseert de filmcie. een filmavond bij Lux Nijmegen, waarvan de opbrengst naar een van onze goede doelen gaat. Liefst een goed doel “dichtbij”, dat een groot publiek aanspreekt.

Alles ligt vast in een draaiboek, dat ook voor andere clubs beschikbaar gesteld wordt. In augustus wordt de datum vastgelegd, meestal een woensdag in november. Offerte wordt bij LUX aangevraagd voor de kosten van de drank en de hapjes na afloop. Het voorstel van films komt via LUX. Wij kunnen in principe iedere film laten draaien; daar zijn wel kosten aan verbonden. Ook de films die als première wordt gebracht. Kostenloos zijn de films uit het reguliere programma.

176 kaarten kunnen worden verkocht via de leden aan belangstellenden. Ieder jaar is de zaal nog uitverkocht geweest. De organisatie kost niet veel tijd, het grootste gedeelte gaat via mailverkeer, wel met LUX goed communiceren. Vaste plaatsen, een eigen ruimte om de gasten te ontvangen, hoeveelheid hapjes en tijd vastleggen.

Omdat dit een jaarlijks terugkerende activiteit is, willen onze gasten de datum al vroeg in de agenda kunnen zetten!

In Corona-tijden hebben we ons aangepast en zijn er wel kaarten verkocht voor het goede doel, maar iedereen keek vanuit thuis.