Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Voorburg-Rijswijk e.o.

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Voorburg-Rijswijk e.o.

We willen onze stem laten horen om op te komen daar waar rechten en vrijheden van vrouwen in het geding zijn. Vanuit onze onderlinge verbondenheid als clubleden organiseren we activiteiten om bij te kunnen dragen aan projecten die gericht zijn op opvang, ondersteuning en ontwikkeling van meisjes en vrouwen in kwetsbare posities. De projecten die wij steunen passen binnen een centraal thema dat wij jaarlijks vaststellen. Jaarlijks steunen wij een lokaal en een internationaal project.

Een van onze belangrijkste fondsenwervende activiteiten – de bridgedrive – vindt jaarlijks plaats in maart. Met name onze zelf gebakken taarten en de heerlijke lunch zijn een begrip in de regio.

Projecten 2022-2023

Ons thema voor dit bestuursjaar is “Onder de streep”. Dit thema is terug te vinden in de projecten die wij in deze periode steunen:

In 2023 financieren wij een aantal voedselboompjes t.b.v. Voedselbos GeuzeGroen in de Driemanspolder nabij Zoetermeer en dit doen wij gezamenlijk met een aantal regionale clubs, t.w. ‘s-Gravenhage, Scheveningen en Zoetermeer. Zie het laatste nieuws verderop op deze website.

Om onze projecten te kunnen steunen organiseren wij jaarlijks een bridgedrive. Op 18 maart 2023 is alweer de 33ste bridgedrive georganiseerd. Met een mooie prijzentafel en heerlijke taarten en quiches.

Het boek met de recepten van de befaamde bridgelunches is nog steeds verkrijgbaar. Meer informatie hierover is te vinden onderaan deze webpagina.

Nieuwe leden

Betrokkenheid, inspiratie en motivatie van onze leden zijn de pijlers waarop onze club is gebouwd. Om dat ook naar de toekomst toe voldoende te kunnen waarborgen zijn we voortdurend bezig om mensen te vinden die hetzelfde gedachtengoed onderschrijven.

Het is mooi om te ervaren hoe een groep vrouwen, die meestal een druk bestaan hebben als ondernemer, manager, kunstenaar, vrijwilliger, etc. zich steeds weer inzet voor de mensen die het minder hebben in de samenleving. Een soroptimist leert een diversiteit aan beroepen en mensen kennen, levert een bijdrage aan het gedachtengoed Soroptimisme en krijgt inspiratie van de interessante avonden die worden georganiseerd. Het geeft een goed gevoel een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een wereld waar het geluk niet voor iedereen is weggelegd.

In meer dan 125 landen zetten circa 100.000 vrouwen hun kennis, vaardigheden en netwerk in om wereldwijd de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren door middel van projecten en fundraising.

Ons profiel

Soroptimist Voorburg/Rijswijk e.o. is een serviceclub die deel uitmaakt van de wereldwijde organisatie van Soroptimist International. In meer dan 125 landen zetten circa 100.000 vrouwen hun kennis, vaardigheden en netwerk in om wereldwijd de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren door middel van projecten en fundraising. De Unie van Soroptimistclubs (Nederland, Suriname en Curaçao) telt ruim 100 clubs met zo’n 3.500 leden.

Onze club telt 45 vrouwen die werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest in zeer uiteenlopende functies en beroepen. We streven naar een zo groot mogelijke diversiteit in ons ledenbestand. In principe is elk beroep daarom maar eenmaal vertegenwoordigd. Ook in leeftijd is er een grote variatie in de club, het oudste lid is 98 jaar en het jongste lid 39 jaar.

Wij organiseren één avond in de maand een bijeenkomst op een locatie in Leidschendam indien dit mogelijk is of anders een digitale bijeenkomst.

Nieuws

Regionale Soroptimistclubs actief voor Voedselbuurtbos GeuzeGroen

Voor 100xTrees4Life zochten de vier Soroptimistclubs ’s-Gravenhage, Scheveningen e.o., Voorburg-Rijswijk e.o. en Zoetermeer e.o. een lokaal project en ontmoetten in 2021 de enthousiaste initiatiefnemers Astrid van Beek en Klaartje Jaspers van Stichting Voedselbuurtbos GeuzeGroen in de Nieuwe Driemanspolder nabij Zoetermeer en Leidschenveen.

Voedselbuurtbos GeuzeGroen wil bijdragen aan het ontsluiten van gezond lokaal voedsel, het bevorderen van sociale cohesie en het vergaren van voedselbosbouwgerelateerde kennis in de regio. Ook wordt het een plek voor educatie en onderzoek op het gebied van biodiversiteit en ecologische, circulaire voedselproductie in stedelijk gebied.

De stichting die in 2020 is opgericht werkt uitsluitend met vrijwilligers en is afhankelijk van donaties en sponsoring (in natura). Om de vrijwilligers tijdens hun pauzes enige beschutting te geven tegen de weersomstandigheden zoals extreme hitte, wind of regen, hebben de Soroptimisten een tentdoek speciaal voor dit doel gefinancierd. In de toekomst zal deze ook gebruikt gaan worden bij educatieve projecten. Bovendien kon er in het voorjaar van 2023 nieuwe aanplant plaatsvinden van voedselboompjes en struiken. Daarnaast kwam er geld beschikbaar voor een mobiel zonnepaneel met oplaadbare batterij, zodat men bij het gebruik van elektrische apparaten niet telkens naar de nabijgelegen camping moet lopen voor het opladen van de batterij. Tevens gaat men mobiele watergeeftanks en een waterpomp met toebehoren aanschaffen. Van het restant worden nog praktische zaken zoals een (tweedehands) koffiezetapparaat en thermoskannen plus een waterkoker aangeschaft. Het totale gesponsorde bedrag van € 4.875 is hiermee goed besteed.

Bovenstaand bedrag is bij elkaar gesprokkeld: elke club leverde € 375 (totaal € 1.500). Het project werd ingediend bij en geld toegekend door In en Om (regio Haaglanden) op de Dag van de Rechten van de Mens: € 1.750. En het Soroptimist Vrouwenfonds vermeerderde het ingelegde bedrag nog eens met een prachtig bedrag van € 1.625.

Tijdens NLDoet in 2023 stak een aantal leden van de vier clubs ook de handen uit de mouwen. Met grondboren en snoeihout werden takkenrillen gevormd tegen loslopende honden, kragen van gaas werden geplaatst als bescherming voor jonge boompjes tegen knagende hazen en greppels werden gegraven voor een betere afvoer van water naar wadi’s, opvangplekken voor regenwater.

Zaterdag 10 juni jl. was de officiële afsluiting van het lokale project, maar niet zonder de belofte dat een aantal van ons nog eens gaat meedoen met een meewerkdag.

Wie interesse heeft in zo’n meewerkdag of meer wil weten over het ambitieuze Voedselbuurtbos kan kijken op http://www.geuzegroen.nl.

Soroptimisten planten bomen in Mali en in Voorburg

Op vrijdagmiddag 26 november 2021 was de feestelijke onthulling van de walnotenboom die is geplant bij het Hospice in Voorburg als een symbool van de start van het driejarige bomenproject 100xTrees4Life van Soroptimist International. Dit bomenproject wordt lokaal en internationaal gerealiseerd. Wethouder Floor Kist, verantwoordelijk voor Water en Groen, en Joke Campo, Hoofd Coördinator van het Hospice, onthulden een bordje bij de boom. Daarnaast zijn er diverse gele en blauwe biologische bollen geplant, de kleuren van de Soroptimisten. Dit gebeurde in aanwezigheid van Soroptimisten van onze club en van club Zoetermeer. Dankzij een legaat van Deddy de Bie was het mogelijk om deze boom te schenken. Lees het hele persbericht.

De Bridgelunch – receptenboek

Ieder jaar organiseert club Voorburg-Rijswijk eo een bridgedrive waar een aantal leden ook zelf de bridgelunch bereidt. De recepten van deze lunches zijn verzameld en in dit prachtige geïllustreerde boek samengebracht. De Bridgelunch bevat 28 recepten van salades, hartige taarten, hartige hapjes en zoete taarten die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Heerlijke recepten voor een lunch of diner.

Jaar van uitgave is 2019.
Het boek kost 15 euro (exclusief verzendkosten).
Email adres: voorburgrijswijk@soroptimist.nl

Lustrum

In 2022-2023 vieren we ons 13de lustrum met als thema “Over de toppen”. Er zijn diverse leuke activiteiten georganiseerd, waaronder een meet&greet met de voetbal-dames van ADO op 16 oktober 2022 na de wedstrijd tegen Ajax.

In het weekend van 16 tot en met 18 juni 2023 staan er allerlei gezellige activiteiten voor de leden van de club gepland.

10 december lezing

Ieder jaar organiseren zes soroptimisten clubs de 10 december lezing. In 2022 was het thema “Hoe staat het met de bescherming van de mensenrechten in Nederland?” door Franka Olujic en Rajae Azaroual. In 2023 zal er wederom een nieuwe lezing worden gorganiseerd.

Orange the world 2022

In 2022 ondersteunen wij, net als in 2021, Orange the World, de internationale campagne stop geweld tegen vrouwen. De campagne startte op vrijdag 25 november en duurt tot 10 december (de dag van de rechten van de mens). Met de kleur oranje kan je laten zien dat je de campagne ondersteunt. Dat doet ook de gemeente Leidschendam-Voorburg, waar op 25 november de vlag van Orange the World tegenover het gemeentehuis is gehesen, alsmede de gemeente Rijswijk.

Meer informatie over de campagne vind je op Orange the World.

Webinar

Op donderdag 22 april 2021 hebben we een webinar ‘Zijn mijn tenen te lang of jouw voeten te groot?’ georganiseerd met als thema de verruwing van de maatschappij. Er waren hele interessante sprekers zoals Caroline Koetsenruijter, Sybrand Buma en Jan Jaap van Wering. Deze webinar hebben we georganiseerd om onze beide projecten van 2020-2021 te ondersteunen.