Afghanistan

‘Zullen we samen in actie komen voor Afghanistan?’

  • Club Wassenaar Voorschoten

November 2023

Wat na het zien van de verschrikkelijke beelden na de machtsovername door de Taliban op 15 augustus 2021 binnen de club begon als een spontane actie is inmiddels uitgegroeid tot een meerjaren missie van Soroptimistclub Wassenaar/Voorschoten e.o.: het financieel steunen van 16 gezinnen met een vrouw als kostwinner. Met diverse acties is al ruim € 20.000 opgehaald.

Maart 2023

Op 15 augustus 2021 nam de Taliban de macht in Afghanistan over: de dag dat alle vrouwen in Afghanistan hun vrijheid, hun fundamentele mensenrechten verloren; tot op de dag van vandaag aan het vechten en nog steeds gevangen tussen onderdrukking door de Taliban en het spook van overleven. We vragen je om solidair te staan met deze dappere vrouwen en hun kinderen. Via onderstaande QR-code of door te doneren via NL91 INGB 0005 5884 92 tnv Soroptimist club Wassenaar en omstreken aan het Afghanistan-project, kan jij het verschil maken in hun levensomstandigheden. We werken rechtstreeks in het veld met vertrouwde lokale agenten om kwetsbare vrouwen in Afghanistan te helpen en kunnen u verzekeren dat 100% van uw donatie hen zal bereiken. Jouw gebaar geeft hoop, vandaag en in de toekomst, dat er mensen zijn die hen steunen, naast hen staan. https://www.soroptimist.nl/wassenaar-voorschoten

Kijk ook eens in onze webwinkel en koop een product en ondersteun de actie.

English version:

On August 15, 2021, the Taliban took control of Afghanistan: the day that all women in Afghanistan lost their freedom, their basic human rights. Still fighting and still caught between Taliban oppression and the specter of surviving. We ask you to all stand in solidarity with these courageous woman and children. By donating via the QR-code or via NL91 INGB 0005 5884 92 tnv Soroptimist club Wassenaar en omstreken to the Soroptimisten Afghanistan project, you can make a difference to their life circumstances. We are working directly in the field with trusted local agents to help vulnerable women in Afghanistan and can assure you that 100% of your donation will reach them.  Your gesture gives hope, today and in the future, that there are people out there supporting them, standing next to them. https://www.soroptimist.nl/wassenaar-voorschoten

Also take a look in our webshop en buy a product to support this project.

 Oktober 2022

Actie voor vrouwen in Afghanistan blijft nodig. De situatie voor vrouwen en meisjes is onveranderd slecht. Het is daarom dat wij ook in 2022 actie blijven voeren. Sinds oktober vorig jaar hebben wij met diverse acties ruim €12.000 opgehaald. Hiermee hebben we 16 vrouwen minimaal 2 tot 4 maanden gesteund zodat ze in elk geval hun kinderen te eten kunnen geven.

Meer gezinnen hebben onze hulp nodig. We gaan dus door met onze actie voor dit mooie project!

Oktober 2021

Wie wordt niet geraakt door de beelden uit Afghanistan? Wreedheden zijn aan de orde van de dag. Vooral vrouwen en meisjes worden belemmerd in hun vrijheid en ontwikkeling. Ook hebben veel gezinnen geen inkomen meer. En dat met de winter op komst!

Ons doel: ter plekke hulp bieden

Soroptimisten zetten zich in voor het wereldwijd bevorderen van mensenrechten en het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes. Daarom komen wij nu in actie, samen met Afghanen in Nederland en in Afghanistan.

Met elkaar gaan wij Afghaanse gezinnen financieel helpen zodat ze in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Voor circa € 100,- kunnen we een gemiddeld gezin al een maand lang ondersteunen. Ook kijken we naar mogelijkheden om (thuis)onderwijs voor meisjes te organiseren.