Eerste cheque voor Blijfhuis Zaanstreek

16-01-2024

Eerste cheque voor Blijfhuis Zaanstreek

    Soroptimistclub Zaanstreek overhandigde in januari 2024 een eerste cheque € 1000 aan het Blijfhuis Wormerveer. Het is de bedoeling dat de komende twee jaar de schenking jaarlijks herhaald wordt tot een totaal van € 3000,-.

    Met verkoop op een braderie in Zaandijk van door clubleden ontworpen en gemaakte sleutelhangers in de vorm van Zaanse huisjes, kunstkaarten en shawls, alsmede verkoop van wijn aan clubleden was een dergelijk mooi bedrag aan fundraising opgebracht.

    Tijdens een vriendelijke bijeenkomst werd de cheque overhandigd door afgevaardigden van de Soroptimistclub: voorzitter Gineke van ’t Veer, contactpersoon Willy de Graaf en penningmeester Christien Reeling Brouwer.

    Het bedrag zal besteed worden aan een welkome aanpassing aan het gebouw om een rustige hoek te creëren en aan de speelplaats buiten.